Arbejdsskade

Når du kommer ud for en arbejdsskade, skal skaden anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen. Styrelsen vil herefter tage stilling til, om du er berettiget til erstatning. Som medlem af PRO kan du få råd og vejledning gennem hele forløbet af din sag.

Det er vigtigt, at du sikrer dig, at arbejdsskaden anmeldes senest et år efter ulykken er sket eller din læge har fastslået, at sygdommen skyldes dit arbejde. Når skaden er anmeldt, modtager du et spørgeskema fra Arbejdsskadestyrelsen. Det er meget vigtigt, at du udfylder spørgeskemaet så korrekt som muligt, da det danner baggrund for hele det videre sagsforløb. Vi anbefaler derfor, at du først kontakter vores juridiske konsulenter for råd og vejledning, inden du sender svarene videre til Arbejdsskadestyrelsen.

Sådan hjælper PRO dig
En arbejdsskadesag kan være en lang proces. PRO kan rådgive dig undervejs i hele forløbet – lige fra anmeldelse til afgørelse.

Rådgivningen kan give dig et indtryk af din sags muligheder, hvilke oplysninger sagen kræver, hvordan du udfylder diverse spørgeskemaer samt en juridisk vurdering af sagens afgørelse, så du er stillet bedst muligt. Udover hjælp til din arbejdsskadesag kan vi også vurdere, om du har ret til erstatning efter reglerne i erstatningsansvarsloven.

Læs mere om arbejdsskade

Hvad er en arbejdsskade?

Arbejdsskadesikringsloven skelner mellem to forskellige typer arbejdsskader; ulykker og erhvervssygdomme.

En ulykke anerkendes som en arbejdsskade, hvis den er egnet til at give de gener, du har. Det er dog ikke altid nok, at der er sammenhæng mellem den påvirkning, du har været udsat for, og den skade, du har fået. Har påvirkningen forværret en tidligere skade, vil det kunne medføre fradrag i erstatningen eller afslag på anerkendelse.

En erhvervssygdom anerkendes som en arbejdsskade, hvis den belastning, du har været udsat for, opfylder de krav, som Arbejdsskadestyrelsen stiller til den pågældende sygdom.

Selvom skaden ikke sker på selve arbejdspladsen, kan den godt blive anerkendt som en arbejdsskade. Skaden skal blot være sket, mens du udfører dit arbejde. Eksempelvis vil et trafikuheld, som sker på vej fra den normale arbejdsplads til et forretningsmøde blive opfattet som en arbejdsskade.

Læs mere på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside

Sådan anmelder du

Hvis du får en arbejdsskade, skal din arbejdsgiver, læge eller tandlæge anmelde det til Arbejdsskadestyrelsen eller din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring senest et år efter skaden er sket. For en erhvervssygdom gælder fristen på et år, fra du har fået at vide af en læge, at din sygdom kan skyldes arbejdet. Det er dog altid en god ide, at anmeldelsen sker så hurtigt som muligt.

Selvom fristen er overskredet, anbefaler vi, at du alligevel anmelder skaden, da Arbejdsskadestyrelsen i visse situationer har mulighed for at dispensere fra fristen.

PRO kan hjælpe dig med anmeldelsen, hvis din arbejdsgiver eller læge ikke anmelder skaden.

Kontakt vores juridiske konsulenter om arbejdsskade

Når skaden er anmeldt, sender Arbejdsskadestyrelsen et brev, der orienterer dig om, at sagen er påbegyndt.

Læs mere om anmeldelse af arbejdsskade på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside

Efter skaden er anmeldt

Når skaden er anmeldt, indhenter Arbejdsskadestyrelsen oplysninger til sagen. Styrelsen vil stille spørgsmål til dig og din arbejdsgiver for at finde ud af, om skaden kan anerkendes som en arbejdsskade, hvilket er en betingelse for at få erstatning. Det er derfor vigtigt, at du i din anmeldelse, og ved den efterfølgende udfyldelse af spørgeskemaer, beskriver nøjagtigt, hvad der er sket, og hvilke gener du har fået.

Hvis skaden kan anerkendes som en arbejdsskade, indhenter Arbejdsskadestyrelsen oplysninger om, hvilke gener skaden har medført, og hvilke erhvervsmæssige og økonomiske konsekvenser skaden har haft for dig. Det er derfor vigtigt, at du skriver, hvor og hvornår du har været til lægeundersøgelse i forbindelse med skaden, samt gør Arbejdsskadestyrelsen opmærksom på, om du har skiftet arbejde, er gået ned i løn, er overgået til fleksjob eller lignende.

Vi anbefaler, at du kontakter vores juridiske konsulenter, når du skal svare på spørgsmål omkring din arbejdsskade.

Skriv til PRO om arbejdsskade

Når Arbejdsskadestyrelsen har truffet afgørelsen, har du mulighed for at få afgørelsen gennemgået af vores jurister, som vil vurdere, om den i deres øjne er rigtig, eller om du bør klage over den.

Du har ret til en partsrepræsentant

Hvis du ønsker det, har du ret til at lade en anden person repræsentere dig over for Arbejdsskadestyrelsen. Det kan eksempelvis være en advokat eller en bekendt. En eventuel partsrepræsentant modtager alle breve i sagen, og kan selvstændigt besvare Arbejdsskadestyrelsens spørgsmål.

PRO kan også tilbyde at være din partsrepræsentant. Så fører vi sagen gennem hele forløbet. Ring på 3283 0129 eller skriv til os.

Skriv til PRO

Hjælp til dig

Opdateret: 05.08.2021