Barsel

Både mænd og kvinder har ret til orlov fra arbejde, når de bliver forældre. Få svar og viden om dine muligheder og rettigheder samt vigtige frister.

Orloven er delt op i graviditets-, barsels-, fædre- og forældreorlov. De forskellige dele indebærer forskellige rettigheder og muligheder. De afhænger også af, om du er offentligt ansat eller privatansat. Orlovens opdeling gør den fleksibel, og du har mulighed for at forlænge eller udskyde dele af din orlov.

Du er sikret dagpenge under orloven, hvis du har optjent retten til dagpenge. Din ret til løn under orloven er derimod bestemt af din kontrakt, lokale aftaler på din arbejdsplads eller overenskomster.

Du skal være opmærksom på, at der er frister forbundet med at varsle om orlov og ansøge om dagpenge.

Opdateret: 03.08.2021