Barsel

Ferie og orlov

Der gælder forskellige regler om ferie i forbindelse med orlov.

Reglerne har indflydelse på blandt andet din optjening af ret til betalt ferie samt din mulighed for at holde ferie.

Læs om dine rettigheder og muligheder

Optjening af ret til betalt ferie

Hvis du er omfattet af en overenskomst, er tjenestemand eller funktionær, optjener du ret til betalt ferie i den periode, hvor du under orloven modtager løn fra din arbejdsgiver. For at have ret til ferie med løn, skal du være ansat hos den samme arbejdsgiver, når ferien skal holdes. Du vil i dette tilfælde have ret til ferie med fuld løn, selvom du i optjeningsåret eventuelt kun har fået halv eller delvis løn under din orlov. Hvis du er fratrådt, før du holder ferien, vil din feriegodtgørelse derimod blive beregnet ud fra din indtægt det seneste år (optjeningsåret).

Hvis din arbejdsgiver kun udbetaler, hvad der svarer til satsen for barselsdagpenge, eller du modtager barselsdagpenge direkte fra kommunen, optjener du ikke ret til betalt ferie. Det skyldes, at udbetalingen ikke betragtes som løn, men som dagpenge. Du kan derimod have ret til feriedagpenge fra A-kassen eller din kommune.

Er du statsansat, optjener du dog ret til ferie med løn i alle orlovsperioder.

Ferie mens du har orlov

Du kan som udgangspunkt ikke holde ferie, mens du holder orlov. Hvis du ønsker at holde ferie i en periode med orlov, kan du i stedet vælge at udskyde orloven til efter ferien. Der er dog enkelte undtagelser, hvor du har mulighed for at holde ferie i en periode med orlov.

Hvis du aftaler med din arbejdsgiver, at du delvist genoptager arbejdet, mens du holder forældreorlov, vil du have mulighed for at holde ferie på de dage, hvor du genoptager arbejdet. Du har dog ikke mulighed for at holde din hovedferie i de dage.

Læs mere om reglerne for ferie

Hvis du holder en aftalebaseret udskudt orlov, kan du aftale med din arbejdsgiver, at du afbryder orloven for at holde ferie. Hvis du holder din retsbaserede udskudte orlov, skal den holdes sammenhængende. Det vil sige, at du ikke kan afbryde din retsbaserede orlov for at holde ferie.

Opdateret: 15.08.2019