Løn og barselsdagpenge

Du er sikret dagpenge under orloven, hvis du har optjent retten til dagpenge. Din ret til løn under orloven er derimod bestemt af din kontrakt, overenskomster eller lokale aftaler afhængig af, om du er privat eller offentligt ansat.

Som privatansat er din ret til løn under orloven som minimum reguleret i funktionærloven, men den kan også være reguleret af en overenskomst, en lokal aftale på virksomheden eller af din individuelle kontrakt. Hvis du er offentligt ansat, afhænger dine rettigheder af, om du er ansat i staten, en region eller en kommune.

Hvis du har ret til dagpenge under orloven, skal du være opmærksom på, at den maksimale periode for barselsdagpenge svarer til 52 uger. Det gælder også, selvom du vælger at forlænge din orlovsperiode.

Du har også mulighed for delvist at genoptage arbejdet under orloven. På den måde kan du supplere dine barselsdagpenge med løn samt eventuelt forlænge din orlov.

Mere om dine rettigheder og muligheder

Løn som privatansat

Funktionærloven
Bestemmelserne i funktionærloven om ret til løn under orloven omfatter kun moren. I henhold til funktionærloven har du som mor ret til halv løn fra minimum fire uger før din forventede fødsel til 14 uger efter din fødsel. Hvis du føder før terminsdatoen, bliver din orlov med løn forkortet. Modsat bliver din orlov med løn forlænget, hvis du føder efter din terminsdato.

Overenskomst eller individuel kontrakt
Hvorvidt du har ret til bedre lønvilkår, end dem der er fastsat i funktionærloven, afhænger af flere ting. Du kan være ansat under en overenskomst, det kan fremgå af din individuelle kontrakt eller det kan være, at der i virksomheden er aftalt vilkår, eventuelt i en personalehåndbog, der giver dig mulighed for løn under orloven.

Hvis din arbejdsgiver har tegnet en overenskomst, kan du bede din arbejdsgiver om at få udleveret barselsreglerne.

Hvis din arbejdsgiver ikke er organiseret
Barsel.dk er en barselsordning for private arbejdsgivere. Hvis din arbejdsgiver ikke er organiseret, skal din arbejdsgiver årligt indbetale et gebyr for hver ansat til Barsel.dk.

Det betyder, at din arbejdsgiver har mulighed for at få en yderligere refusion i din løn udover barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. Formålet er at mindske din arbejdsgivers udgifter til løn, når din arbejdsgiver har ansatte, som er på barsel og samtidig sikre, at du får den betaling, du er berettiget til.

Det er din arbejdsgiver, som skal ansøge om refusionen hos Barsel.dk, men det er ikke sikkert, at din arbejdsgiver er opmærksom på muligheden. Det kan derfor være en god idé at fortælle din arbejdsgiver om ordningen.

Læs mere om Barsel.dk og se satserne for refusion

Er du i tvivl om dine rettigheder?
Hvis du har brug for rådgivning om dine rettigheder og muligheder, er du velkommen til at kontakte os.

Skriv til PRO

Løn som offentligt ansat

Du er omfattet af forskellige regler og aftaler, afhængig af om du er ansat i staten, en region eller en kommune.

Hvis du er statsansat, er din ret til løn under barsel fastsat i Barselsaftalen for det statslige område.

Se aftalen om graviditet, barsel og adoption

Hvis du er ansat i en region eller en kommune, er din ret til løn fastsat i "Aftalen om fravær af familiemæssige årsager".

Se barselsaftalen for ansatte i region

Se barselsaftalen for ansatte i en kommune

Er du i tvivl om dine rettigheder?
Hvis du har brug for rådgivning om dine rettigheder og muligheder, er du velkommen til at kontakte os.

Skriv til PRO

Barselsdagpenge

Hvis du har optjent din ret til dagpenge, er du sikret barselsdagpenge under orloven. Det betyder, at I som forældre alt i alt kan holde orlov med dagpenge i 52 uger. Det gælder også, selvom du ønsker at forlænge orloven.

Hvis du vælger at forlænge din orlov, vil Udbetaling Danmark automatisk fordele dine barselsdagpenge, så de strækker sig til hele eller den resterende del af din orlovsperiode.

Orlov med barselspenge
Alt i alt kan I som forældre holde orlov med dagpenge i 52 uger.


Sådan ser fordelingen af ugerne ud

Fire uger – morens ret til graviditetsorlov frem til terminen
To uger – fædreorlov efter fødsel
14 uger – morens ret til orlov efter fødsel
32 uger – forældrenes ret til orlov med dagpenge fra 15. uge og fremefter


Sådan søger du om barselsdagpenge
Hvis du får hel eller delvis løn under orloven, er det din arbejdsgiver, der skal ansøge om barselsdagpenge for den periode, du modtager løn.

Hvis du er selvstændig eller i dele af din orlov ikke modtager løn, kan du ansøge om barselsdagpenge. Du kan få barselsdagpenge i de dage, du ikke modtager løn. Du ansøger om dagpenge hos Udbetaling Danmark gennem Borger.dk. Det skal du gøre senest otte uger efter adoptionen eller otte uger efter din første fraværsdag uden løn.

Læs mere og ansøg om barselsdagpenge på Borger.dk

Det er vigtigt, at du overholder fristerne, da det ellers kan betyde, at du ikke kan få udbetalt dagpenge for den periode, som ansøgningen gælder. Barselsdagpengene anses dog for at være ubrugte, og du kan ansøge om dem på ny i en ny orlovsperiode. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for rådgivning omkring barselsdagpenge.

Spørg om barselsdagspenge

Hvis du vil arbejde samtidig med orlov

Du kan aftale med din arbejdsgiver, at du delvist genoptager arbejdet under din forældreorlov. Derved kan du forlænge din orlov tilsvarende.

Delvis genoptagelse af arbejdet vil sige, at du genoptager arbejdet med en kortere ugentlig arbejdstid end den, du havde inden orloven. Der er to måder, hvorpå du kan genoptage arbejdet delvist: med en samtidig tilsvarende forlængelse af orloven eller uden.

Med en tilsvarende forlængelse
Du kan aftale med din arbejdsgiver, at du genoptager arbejdet delvist under din forældreorlov. På den måde kan du samtidig forlænge din orlov og dermed forlænge perioden med barselsdagpenge tilsvarende. Du kan for eksempel genoptage dit arbejde på halv tid i fire uger til halv løn suppleret med halve barselsdagpenge. Derved vil din forældreorlov på dagpenge blive forlænget med fire uger på deltid.

Du skal dog være opmærksom på, at du mister retten til at forlænge din orlov med otte eller 14 uger, hvis du vælger denne mulighed.

Læs mere om forlængelse af orlov

Uden en tilsvarende forlængelse
Hvis du genoptager dit arbejde delvist og ikke ønsker eller kan aftale at forlænge orlovsperioden tilsvarende, kan du udskyde den del, der ikke bliver afholdt. Så kan du eventuelt i et senere arbejdsforhold holde din udskudte orlov, hvis din arbejdsgiver vil indgå i den aftale.

Opdateret: 23.11.2021