Feriepengeberegner

Beregn hvor mange af dine feriepenge, du kan få udbetalt

Snart kan alle lønmodtagere ansøge om at få udbetalt de sidste to ugers indefrosne feriepenge. Hvis du ikke fik udbetaling i 2020, kan du ansøge om at få udbetalt alle 5 uger. Brug vores beregnere for at være sikker på, at du ved, hvor meget du har til gode.

I starten af december blev der indgået en bred politisk aftale, som sikrer lønmodtagere udbetaling af de sidste to ugers indefrosne feriemidler. Pengene svarer til 12,5 procent af din ferieberettigede løn, og det er penge, som din arbejdsgiver indberetter til fonden Lønmodtagernes Feriemidler, som administreres af ATP. I efteråret 2020 blev det muligt at få udbetalt de første tre ugers feriemidler. Fik du ikke hævet pengene der, bliver det fra slutningen af marts muligt at få bestille de sidste to uger eller hele det indefrosne beløb – altså op til fem ugers feriemidler.

Beregn de sidste to ugers feriepenge nedenfor

Beregn alle 5 ugers feriepenge (åbner ny side)

Hvor mange feriepenge får jeg udbetalt?

Som lønmodtager har du optjent fem ugers feriemidler fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 i det såkaldte overgangsår til den nye ferielov, som trådte i kraft den 1. september 2020. Det er to af de fem uger, du i anden runde kan søge om at få udbetalt. Beløbets størrelse beregnes ud fra din indtægt i perioden april 2020 til august 2020, vær dog opmærksom på, at udbetalingen også afhænger af, hvor meget ferie du har afholdt i samme periode, da du ikke optjener feriepenge, imens du afholder ferie.

Hvornår og hvordan kan jeg ansøge om at få udbetalt feriepenge?

I slutningen af marts måned bliver det muligt at søge om at få udbetalt de sidste to ugers indefrosne feriemidler. Ansøgningen sker på borger.dk. Det er frivilligt, om du vil have pengene udbetalt, eller lade dem stå, til du når folkepensionsalderen.

Sådan beregner du dine feriepenge til udbetaling

1

Indtast din månedlige bruttoløn

Bemærk at bruttoløn er din løn før skat inklusiv dit eget pensionsbidrag og inklusiv eventuelle personalegoder såsom fri bil og fri telefon.
2

Juster evt. bruttoløn

Din månedlige bruttoløn vil nu være autoudfyldt i de syv måneder, som dine feriemidler bliver beregnet ud fra. Har dine lønforhold varieret inden for de syv måneder, fx hvis du har fået en lønstigning eller er gået ned i tid, kan du justere og manuelt indtaste din løn manuelt.
3

Indtast feriedage

Du skal indtaste dine feriedage for april 2020 til 31. august 2020, som er de måneder, dine feriepenge bliver beregnet ud fra. Du vil eventuelt kunne finde antal afholdte feriedage på dine lønsedler.

Beregn de sidste to af i alt fem ugers feriepenge til udbetaling


Månedsløn (brutto)

Vær opmærksom på

Bemærk at du ikke ansøger om udbetaling via denne beregner. Du skal selv ansøge om at få dine feriemidler udbetalt på borger.dk. Hvis du modtager dagpenge eller efterløn, så bliver udbetalingen af dine indefrosne feriepenge ikke modregnet i dine ydelser.

To eller fem ugers feriepenge?

Udbetalingen af feriepengene kan lade sig gøre, fordi vi i overgangen til den nuværende ferielov (som trådte i kraft den 1. september i år) opsparede fem ugers ferie, der oprindeligt skulle have været indefrosset i en særlig feriefond, til du når folkepensionsalderen. Fra slutningen af marts kan du altså enten søge om at få udbetalt de sidste to af de fem uger, eller alle 5 uger, som følge af en bred politisk aftale i starten af december.

Beregn de sidste to ugers feriepenge i beregneren på denne side

Beregn alle 5 ugers feriepenge (åbner ny side)

Hvad sker der med feriemidlerne, hvis jeg ikke vil have dem udbetalt nu?

Hvis du ikke ønsker at få dine penge udbetalt bliver dine opsparede feriemidler placeret i Lønmodtagernes Feriemidler og bliver til en helt ny pensionsopsparing. 

Læs mere her