Feriemidler optjent i overgangsperioden til ny ferielov (indefrosne feriemidler)

I forbindelse med overgangen til den nye ferielov, som trådte i kraft den 1. september 2020, blev det besluttet, at lønmodtageres ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 skulle konverteres til et beløb, der skulle henstå som ”indefrosne feriemidler” – i udgangspunktet frem til tidspunktet for den enkelte lønmodtagers opnåelse af folkepensionsalderen.

Et tiltag i forbindelse med Coronakrisen har dog – ad 2 omgange - gjort det muligt at søge om ”førtidig udbetaling” af disse indefrosne feriemidler. Ansøgningsperioden er nu overstået.

Uanset om du har ladet dine indefrosne feriemidler stå som en pensionsopsparing hos fonden Lønmodtagernes Feriemidler eller om du har benyttet dig af ovennævnte ekstraordinære udbetalingsmulighed, bør du kontrollere, at det beløb, din arbejdsgiver har indberettet til fonden, er korrekt. 

Fristen for arbejdsgiverens indberetning udløb den 31. december 2020. Du kan se det beløb, din arbejdsgiver har indberettet til dig her.

Såfremt du har indsigelser til det indberettede beløb, bør du fremføre dette på skrift over for den indberettende arbejdsgiver inden udgangen af juni 2025. Vi anbefaler dog, at du gør indsigelse så tidligt som muligt.

Benyt vores beregner til at efterprøve dine indberettede feriemidler. 

Du skal blot indtaste din bruttoløn for optjeningsperioden samt antallet af afholdte feriedage i samme periode.

Sådan beregner du dine feriepenge til udbetaling

1

Indtast din månedlige bruttoløn

Bemærk at bruttoløn er din løn før skat inklusiv dit eget pensionsbidrag og inklusiv eventuelle personalegoder såsom fri bil og fri telefon.
2

Juster evt. bruttoløn

Din månedlige bruttoløn vil nu være autoudfyldt i de syv måneder, som dine feriemidler bliver beregnet ud fra. Har dine lønforhold varieret inden for de syv måneder, fx hvis du har fået en lønstigning eller er gået ned i tid, kan du justere og manuelt indtaste din løn manuelt.
3

Indtast feriedage

Du skal indtaste dine feriedage for april 2020 til 31. august 2020, som er de måneder, dine feriepenge bliver beregnet ud fra. Du vil eventuelt kunne finde antal afholdte feriedage på dine lønsedler.

Beregn de sidste to af i alt fem ugers feriepenge til udbetaling


Månedsløn (brutto)