Arbejdstid

Tjekliste til nedsat tid

Din arbejdstid har indflydelse på mange aspekter af dine ansættelsesvilkår. Her kan du se nogle af de vigtigste punkter, du skal være opmærksom på, hvis kontrakten siger mindre end fuld tid.

Der kan være mange grunde til at indgå en aftale om nedsat tid. Men det er vigtigt, at du får aftalen på skrift, så der er klarhed om årsag, varighed og omfang. Aftalen kan desuden have indflydelse på mange af dine andre ansættelsesforhold ud over arbejdstiden. Kontakt os derfor altid, inden du indgår en aftale om færre arbejdstimer. Her er nogle af de vigtigste ting, som du skal være opmærksom på i forbindelse med en aftale om nedsat arbejdstid.

Tjekliste

Løn

Nedsat tid vil højst sandsynligt medføre en nedgang i lønnen. Vær opmærksom på, om din lønnedgang er forholdsmæssig – det vil sige at den også svarer til den nedsatte tid.

Mere om løn

Ferie

Som udgangspunkt skal din løn under ferie svare til din løn på det tidspunkt, hvor ferien afholdes. Hvis du går mindre end 20 procent ned i arbejdstid, får du løn under ferie svarende til din nye deltidsbeskæftigelse. Går du mere end 20 procent ned i arbejdstid, får du løn under ferie svarende til din tidligere fuldtidsbeskæftigelse. Hvis du går mindre end 20 procent ned i tid, kan du forsøge at aftale med din arbejdsgiver, at du får din gamle løn under ferieafholdelse.

Læs mere om ferie

Bonus

Hvis du har en bonusordning, skal du overveje, hvilke konsekvenser en aftale om nedsat tid og løn får for dine muligheder for at opnå bonussen. Dine mål bør reguleres, så de passer til den tid, du har til rådighed for at nå dem.

Læs mere om resultatafhængig løn

Fratrædelse og opsigelse

Har du ret til godtgørelse ved fratrædelse, beregnes den på baggrund af din løn på nedsat tid, medmindre der står andet i din kontrakt. Hvis virksomheden går konkurs, dækker Lønmodtagernes Garantifond også på baggrund af den lavere løn.

Læs mere om opsigelseLæs mere om konkurs

Arbejdsskader

Hvis du kommer ud for en arbejdsrelateret ulykke eller bliver ramt af sygdom som følge af dit job, kan din ret til erstatning blive påvirket af den nedsatte arbejdstid. Det skyldes, at hvis du har arbejdet på lavere tid til lavere løn i perioden op til skaden eller sygdommen, kan du risikere, at beregningen sker på grundlag af den lavere indkomst.

Læs mere om arbejdsskader

Barsel

Hvis du får barselsdagpenge, bliver beløbet regnet ud efter, hvor mange timer du arbejder om ugen. Det vil sige, at du får forholdsmæssigt mindre i barselsdagpenge, hvis du er på nedsat tid.

Læs mere om barsel

Dagpenge, efterløn og lønsikring

En aftale om nedsat arbejdstid og løn har i mange tilfælde konsekvenser for retten til dagpenge, efterløn og eventuel lønsikring. Kontakt altid A-kassen for at få afklaret, hvad det vil betyde i din situation.

Læs mere om dagpenge Læs mere om efterløn

 
Ændringer i din kontrakt? - Få rådgivning hos PRO
Det er vigtigt, at du kontakter os for råd og vejledning, når du står over for ændringer i dine ansættelsesforhold – helst inden du skriver under på en aftale.

Kontakt os for juridisk rådgivning

Opdateret: 15.08.2019