Advarsel

Hvis du har fået en skriftlig advarsel af din arbejdsgiver, betyder det, at der er noget i din adfærd, som du skal ændre, hvis ikke du vil miste dit job.

I advarslen skal der stå klart og tydeligt, hvilken adfærd du skal ændre, og hvad din frist er. Der skal også stå, hvad konsekvenserne er, hvis du fortsætter som hidtil.

Din arbejdsgiver skal give dig en passende frist i forhold til den adfærd, du skal ændre. Vores erfaring er, at det er rimeligt at forvente, at fristen skal være længere, hvis virksomheden kræver en større ændring, for eksempel at du skal forbedre kvaliteten i dit arbejde. Visse forhold, som for eksempel at komme til tiden, kan din arbejdsgiver kræve gennemført med det samme.

Advarslen gælder kun det problem eller de problemer, der bliver nævnt i advarslen. Virksomheden kan derfor ikke opsige dig på baggrund af den givne advarsel, hvis du ikke har gentaget den kritisable adfærd, som blev nævnt i advarslen.

Hvor længe gælder den?
Der står ikke i nogen lov, hvor længe en advarsel gælder, det skal derfor vurderes fra advarsel til advarsel. Vores erfaring er, at advarsler, som er givet for mindre væsentlige forhold, forældes efter seks til tolv måneder, mens advarsler for mere alvorlige forhold forældes efter ét til halvandet år.

Er du uenig i advarslen?
Hvis du er uenig i grundlaget for advarslen, bør du umiddelbart efter, at du har kvitteret for modtagelsen, lave et skriftligt svar til arbejdsgiveren, der i en god tone indeholder dine bemærkninger til den anførte kritik. Svaret kan også indeholde et ønske fra dig om eksempelvis mere tid, hjælp eller uddannelse. Hvis du på et senere tidspunkt bliver opsagt med henvisning til advarslen, er det vigtigt, at du allerede, da du modtog advarslen, skriftligt har kommenteret de punkter, du ikke var enig i.

Er du enig i advarslen?
Hvis du er enig i advarslen, så kvittér for modtagelsen og fortæl samtidig skriftligt, at du efter bedste evne vil forsøge at leve op til de stillede krav. Vi anbefaler, at du samtidig skriver, at kvitteringen er med forbehold for godkendelse af PRO.

Opdateret: 03.08.2021