Opsigelse

Du vil sige op

Økonomi og jura. Det er de to vigtigste ting, du skal have for øje, hvis du vil sige dit job op. Ikke mindst hvis du ikke har et nyt job i baghånden.

Hvis du vil sige dit job op, er der en række forhold, du skal være opmærksom på, da de kan få konsekvenser for udbetalingen af dagpenge og tillægsforsikring. Du kan læse her om de væsentligste regler.

Som medlem af PRO kan du inden din opsigelse få en gratis KarriereSparring over telefonen med en vores rådgivere. Sparringen kan være din genvej til at blive mere afklaret i din beslutning om at sige op.

Det skal du være opmærksom på

Dagpenge

Du kan godt selv sige dit job op og overgå til dagpenge. Men hvis du ikke har en "gyldig grund" til at sige op, skal du først igennem en karantæne på 111 timer, før du kan få dagpenge.

Lovgivningen, som alle a-kasser i Danmark arbejder under, kræver nemlig, at du skal have en gyldig grund til at sige dit job op for at kunne få dagpenge fra og med første ledighedsdag.

Læs mere om selvforskyldt ledighed og se, hvad der er gyldige grunde til at sige op

Tillægsforsikring

Du kan ikke få udbetalt dækning fra PRO Tillægsforsikring, hvis du selv siger op. Du kan kun få udbetalt forsikringen, hvis du bliver ufrivilligt ledig. Det vil sige, hvis din arbejdsgiver opsiger dig, går konkurs eller lignende. Du kan derfor heller ikke få udbetalt forsikringen, selv om A-kassen vurderer, at du har en gyldig grund, for eksempel at din læge har tilrådet, at du selv opsiger dit job på grund af sygdom.

Læs om reglerne for udbetaling af tillægsforsikring

Nyt job

Det er i de fleste tilfælde en god ide, hvis du venter med at sige din stilling op, til du er sikker på at have et nyt job, og i den forbindelse har færdigforhandlet og underskrevet ansættelseskontrakten med din nye arbejdsgiver. PRO tjekker gerne din kontrakt, inden du skriver under. Du får svar indenfor 24 timer på hverdage.

Indsend din kontrakt til gennemgang

Kend dit opsigelsesvarsel

Når du vil sige op, skal du kende dit opsigelsesvarsel. Det fremgår af din kontrakt eller dit ansættelsesbevis.

Når du er ansat som funktionær, kan du normalt sige op med en måneds varsel til fratrædelse ved næste måneds udgang. Hvis du eksempelvis ønsker, at din sidste arbejdsdag skal være den 30. november, skal du sørge for, at din arbejdsgiver har modtaget din opsigelse senest den 31. oktober.

Opstår der tvivl om, hvorvidt opsigelsen er kommet frem i rette tid, er det dig, der skal kunne dokumentere det. Derfor anbefaler vi, at du altid sender en skriftlig opsigelse til din arbejdsgiver og får en kvittering for modtagelsen.

Indholdet i din opsigelse

Når du siger op, bør du gøre det skriftligt. Det er vigtigt, at du skriver datoen for din opsigelse samt den dato, du fratræder. Eksempelvis: "Jeg opsiger hermed min stilling i XX pr. d.d. til fratrædelse med udgangen af … måned."

Du behøver ikke give nogen forklaring på dit ønske om at fratræde, og der er som regel ikke grund til at komme med uddybende forklaringer.

Klausuler og loyalitetspligt

Tjek i din ansættelseskontrakt, om du er omfattet af klausuler, inden du siger op.  Klausuler kan nemlig have betydning for dit fremtidige job. Eksempler på klausuler kan være en konkurrence-, kunde- eller jobklausul.

Læs mere om klausuler

Vær også opmærksom på, at din almindelige loyalitet og tavshedspligt over for arbejdsgiveren også gælder i opsigelsesperioden.

Læs mere om loyalitet og tavshedspligt

Hjælp til dig

Har du overvejet at blive selvstændig?

Opdateret: 15.08.2019