Opsigelse

Ferie i opsigelsesperioden

Hvis du er blevet opsagt, gælder der nogle særlige regler for afholdelse af ferie. Reglerne om ferie i opsigelsesperioden afhænger blandt andet af længden på dit opsigelsesvarsel, samt om du er fritstillet.

Ifølge ferieloven har din arbejdsgiver mulighed for at pålægge dig at holde ferie i din opsigelsesperiode afhængig af længden på opsigelsesperioden. Din arbejdsgiver skal varsle din hovedferie med tre måneder og din øvrige ferie med en måned. Er du fritstillet, skal du betragte din fritstilling som et automatisk pålæg om at holde ferie.

Her kan du finde mere information om reglerne for at holde ferie i opsigelsesperioden. Reglerne er komplekse, så er du i tvivl, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores juridiske konsulenter.

Læs om reglerne for ferie

Hovedferie i opsigelsesperioden

Din hovedferie på tre uger skal varsles med tre måneder. Hvis din opsigelsesperiode er på tre måneder eller kortere, kan din arbejdsgiver kun pålægge dig at holde hovedferien, hvis

  • du selv indvilliger i at holde hovedferien,
  • virksomheden tilsvarende forlænger din opsigelsesperiode med det antal feriedage, som du har til gode.

Beskyttelsen af hovedferien i en opsigelsesperiode på tre måneder eller kortere gælder også, selvom du allerede inden opsigelsen havde planlagt ferien. Du har derfor mulighed for at annullere din hovedferie, hvis opsigelsesperioden er på tre måneder eller kortere.

Du skal være opmærksom på, at du i din kontrakt kan have aftalt noget andet.

Hvis du ikke afholder din hovedferie
Hvis du ikke når at holde din hovedferie, inden du fratræder, skal din arbejdsgiver indbetale feriepengene enten til FerieKonto eller udstede dem på et feriekort. Dem kan du få udbetalt, når du holder ferien på et senere tidspunkt efter reglerne om ferie.

Læs mere om feriehindring og udbetaling

Øvrig ferie i opsigelsesperioden

Din øvrige ferie skal varsles med en måned. De øvrige feriedage kan i modsætning til hovedferien frit placeres i en opsigelsesperiode, så længe din arbejdsgiver har varslet ferien med en måned.

Hvis du er fritstillet i opsigelsesperioden

En fritstilling fungerer automatisk som et pålæg fra arbejdsgivers side om, at du skal holde din ferie under opsigelsesperioden i videst mulige omfang. Ved fritstilling behøver din arbejdsgiver altså ikke udtrykkeligt at varsle din ferie til afholdelse. Din opsigelsesperiode skal stadig kunne overholde de tidsmæssige varsler for hovedferie og øvrig ferie på henholdsvis tre og en måned. Du kan læse mere om varslerne ovenfor.

Har du eksempelvis hele hovedferien på tre uger samt øvrig ferie på to uger til gode, vil hele ferien være afholdt, hvis fritstillingsperioden er på mindst tre måneder og 15 arbejdsdage. Hvis du kun har øvrig ferie til gode, skal fritstillingsperioden være på mindst en måned og ti arbejdsdage, før ferien er afholdt.

Hvis du får nyt job i fritstillingsperioden

Hvis du får nyt job i fritstillingsperioden, er der nogle forhold omkring ferie, du skal være opmærksom på, hvis du har ferie med løn til gode hos din tidligere arbejdsgiver. For at få udbetalt ferien med løn skal du holde ferie hos din nye arbejdsgiver.

Din tidligere arbejdsgiver kan kun betragte din ferie for afholdt, hvis du reelt har haft en arbejdsfri periode på det tidspunkt, hvor ferien kan lægges. Den arbejdsfri periode skal som minimum svare til feriens længde. Du kan læse mere om varslerne for ferie ovenfor.

Kravet om arbejdsfri periode gælder dog kun , hvis din arbejdsgiver har adgang til at modregne din løn fra en ny arbejdsgiver. Det vil sige, at hvis du i fritstillingsperioden får et nyt job og dermed modtager dobbelt løn i en periode, kan din ferie betragtes som afholdt på baggrund af den dobbelte løn.

Kravet om arbejdsfri periode gælder ligeledes ikke, hvis din arbejdsgiver er insolvent eller ophørt, inden din opsigelsesperiode udløber.

Reglerne er komplekse, så er du i tvivl, eller har du spørgsmål til reglerne, anbefaler vi, at du kontakter os.

Send spørgsmål til PRO

Beregn din feriegodtgørelse

Du har optjent ret til betalt ferie, selvom du fratræder. Med vores beregner kan du se, hvor meget du har optjent i feriegodtgørelse.

Beregn din feriegodtgørelse

Opdateret: 15.08.2019