Fratrædelsesaftale

En aftale om fratrædelse kan være et godt alternativ til opsigelse, hvis du har en forventning om, at du vil blive afskediget.

En fratrædelsesaftale er en aftale mellem dig og din arbejdsgiver, som erstatter den normale opsigelse. Derfor skal du som minimum sikre dig de samme rettigheder i aftalen, som hvis du var blevet sagt op – og gerne bedre. Vores jurister kan hjælpe dig. En fratrædelsesaftale er som regel "til fuld og endelig afgørelse", hvilket betyder, at den ikke kan ændres, når den er blevet underskrevet. Kontakt os derfor altid, inden du skriver under på en fratrædelsesaftale.

Sådan opnår du en god fratrædelsesaftale

Hvad skal indgå i aftalen

Når du indgår en fratrædelsesaftale med din arbejdsgiver, skal I tage stilling til alle de forhold, der normalt tages stilling til ved en opsigelse, så du ikke får ringere vilkår, end hvis du var blevet sagt op. Det drejer sig om:

Baggrunden for fratrædelsesaftalen
Det bør fremgå af fratrædelsesaftalen, at aftalen er indgået på din arbejdsgivers initiativ i forlængelse af, at din arbejdsgiver havde tænkt sig at opsige dig/har opsagt dig. Årsagen til opsigelsen bør ligeledes fremgå. Du bør så vidt muligt undgå begrebet "gensidig aftale", da det ofte giver anledning til problemer i forhold til A-kassen og eventuelt tillægsforsikring.

Vores erfaring er, at fratrædelsesaftalerne ofte indgås ved relativt korte og intense forhandlinger. Det kan derfor være nødvendigt, at du står meget fast på dine krav og rettigheder over for din arbejdsgiver. Vores jurister kan hjælpe dig med rådgivning forud for forhandlingen, så du er så godt klædt på som muligt.

Når aftalen ligger klar, skal du vente med at skrive den under, til vi har givet den et juridisk tjek. Det er din ret, og du skal ikke lade dig friste eller presse til at gøre noget forhastet. Bed om betænkningstid og send aftalen ind til os. Vi svarer indenfor to hverdage.

Indsend aftale til Lederne Pro

Sådan bliver du bedre stillet i en fratrædelsesaftale

Vi har samlet en inspirationsliste med punkter, der kan stille dig bedre i en fratrædelsesaftale:

 • Hvis du skal fortsætte med at arbejde i opsigelsesperioden, kan det aftales, at du på et bestemt tidspunkt skal fritstilles
 • Du skal ikke afspadsere overarbejde, men får det udbetalt
 • Dine kunde- og konkurrenceklausuler bortfalder eller bliver begrænset
 • Du skal ikke afholde optjent ferie, men får det afregnet som feriegodtgørelse
 • Du får hjælp til din fremtidige jobsøgning via en outplacement-ordning
 • Du bevarer løngoder – bil, telefon mv.
 • Din loyalitetspligt bliver fraskrevet, så du har mulighed for at tage arbejde i samme branche og tilmed i en konkurrerende virksomhed i opsigelsesperiode
 • Du får en anbefaling fra virksomheden
 • Du og din arbejdsgiver indgår en klar aftale om, hvad der bliver meldt ud såvel internt som eksternt om årsagen til, at du fratræder din stilling
 • Hvis virksomheden kunne have forskellige krav imod dig, som de vælger ikke at gøre gældende, vil det være en fordel, at aftale er til "fuld og endelig afgørelse af ethvert krav parterne imellem". Du skal være opmærksom på denne formulering, da den omvendt kan bevirke, at du heller ikke kan gøre yderligere krav gældende imod virksomheden


Særligt ved fritstilling
Hvis din fratrædelsesaftale omfatter, at du bliver fritstillet, er der nogle yderligere forhold  i relation til ovenstående, der kan stille dig bedre:

 • Virksomhedens ret til at modregne løn bliver fraskrevet. Det vil sige, at du kan få løn fra nuværende og ny arbejdsgiver i en længere periode, end de tre måneder ´funktionærloven lægger op til
 • Du bevarer løngoder – bil, telefon mv. i fritstillingsperioden
 • Fritstilling uden ferieafholdelse. Det vil betyde, at du får afregnet maksimalt feriegodtgørelse ved din fratrædelse.


Særligt ved suspension

Bliver du suspenderet, kan du med fordel forsøge at få rådighedsforpligtelsen ved suspension begrænset mest muligt.

Særligt ved afskedigelser i større omfang
Når en virksomhed opsiger alle sine medarbejdere, fordi virksomheden skal lukke (eksempelvis fordi produktionen flytter til udlandet), indgås der ofte fratrædelsesaftaler med nøglemedarbejdere, hvis arbejdskraft virksomheden har brug for i hele nedlukningsfasen. For at hindre at en opsagt medarbejder derfor kontraopsiger sin stilling, når denne har fundet et nyt arbejde, kan der i en fratrædelsesaftale aftales forskellige bonusordninger, som kan give dig et økonomisk incitament til at blive til sidste dag.

Download en standard-fratrædelsesaftale

Du skal blot tilføje de nærmere aftaler og vilkår, som du aftaler med virksomheden. Resten har vi udfyldt for dig.

Download vores standard-fratrædelsesaftale (Word)

Download vores standard-fratrædelsesaftale på engelsk (Word)

Pas på i forhold til dine dagpenge

Det er vigtigt, at du i aftalen får fuld dækning for din løn, godtgørelse, bonus, løngoder mv. Hvis du ikke får dit fulde opsigelsesvarsel, vil du få karantæne i A-kassen, fordi du vil blive anset for at være selvforskyldt ledig. Det betyder, at du ikke vil kunne få udbetalt dagpenge de første tre uger, efter du har meldt dig ledig.

Vær også opmærksom på, at det kan have betydning for dine dagpenge, hvis du får dine overarbejdstimer udbetalt.

Læs mere om din ret til dagpenge

Pas på i forhold til Lederne Pro Tillægsforsikring

Har du en tillægsforsikring, skal du være opmærksom på, at den ikke dækker, hvis du frivilligt er blevet ledig. Indgår du en fratrædelsesaftale, skal det derfor fremgå, at den er udarbejdet på virksomhedens initiativ.

Har du spørgsmål om din tillægsforsikring, er du velkommen til ringe på telefon 3283 3644.

Opdateret: 03.08.2021