Fratrædelsesgodtgørelse

Du kan modtage op til tre måneders fratrædelsesgodtgørelse, hvis du bliver opsagt og er ansat i henhold til funktionærloven.

Hvis du bliver opsagt, har du i visse tilfælde krav på at få udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse. De generelle betingelser er:

  • At du bliver opsagt
  • At du fratræder ved udløbet af opsigelsesperioden
  • At du ved fratræden har været ansat i en bestemt årrække i samme virksomhed som funktionær, henholdsvis over 12 og 17 år.


Virksomheden skal opsige ansættelsesforholdet
Godtgørelse i henhold til funktionærloven udbetales kun, hvis det er virksomheden, der opsiger ansættelsesforholdet. Det gælder også, hvis du bliver opsagt med et forkortet varsel, fordi du har været sygemeldt i mere end 120 dage inden for 12 måneder.

Hvor meget er du berettiget til?

Hvis du har ansat som funktionær i mere end 12 år

Du har ret til en fratrædelsesgodtgørelse på en eller tre måneders løn, hvis du ved opsigelsesperiodens udløb har været ansat som funktionær i henholdsvis 12 eller 17 år.

Hvis du har været ansat i samme virksomhed som både funktionær og som eksempelvis timelønnet, er det kun din ansættelsestid som funktionær, der tæller med.

Skriv til Lederne Pro

Beregn din fratrædelsesgodtgørelse

Fratrædelsesgodtgørelsen skal svare til din månedsløn på fratrædelsestidspunktet gange det antal måneders fratrædelsesgodtgørelse, du er berettiget til.

Godtgørelsen beregnes ud fra din normale løn plus den skattemæssige værdi af eventuel fri bil og fri telefon. Herudover skal arbejdsgiverbetalt pension, bonus mv. tillægges godtgørelsen.

Beløbet er ikke feriepengeberettiget løn, men er til gengæld underlagt en lempeligere beskatning. Det betyder, at de første 8.000 kroner er skattefri, mens resten beskattes som almindelig lønindkomst.

Opdateret: 03.08.2021