Fritstilling og suspension

I opsigelsesperioden skal du som hovedregel arbejde som normalt. Din arbejdsgiver kan dog vælge at fritstille dig, hvilket betyder, at virksomheden giver endeligt afkald på din arbejdskraft, og at du derfor ikke skal stå til rådighed.

Din arbejdsgiver kan også vælge at suspendere dig. Det betyder, at du indtil videre ikke skal møde på arbejde, men at du skal stå til rådighed for arbejdsgiveren, hvis der er behov for det.

Det er din arbejdsgiver, der beslutter, hvorvidt han eller hun ønsker at gøre brug af din arbejdskraft i opsigelsesperioden, eller vil fritstille eller suspendere dig. Du har altså som udgangspunkt ikke krav på at blive fritstillet eller suspenderet.

Er du fritstillet eller suspenderet?

Hvis du er fritstillet

Bliver du fritstillet, skal du ikke længere arbejde for din arbejdsgiver, og du kan derfor påtage dig andet arbejde med det samme, dog ikke i konkurrerende virksomhed.

Virksomheden er forpligtet til at betale fuld løn i de første tre måneder af fritstillingsperioden. Dette gælder også, selvom du har anden lønindtægt. Efter de første tre måneder skal virksomheden alene dække dit eventuelle tab set i forhold til hele fritstillingsperioden.

Dokumentation
Det er vigtigt at få din fritstilling eller suspension på skrift. Det kan være i form af et tillæg til din opsigelse eller en e-mail fra din arbejdsgiver.

Du skal søge nyt arbejde
Når du er fritstillet, er du forpligtet til at begrænse virksomhedens udgifter til løn mest muligt. Det betyder, at du skal forsøge at finde andet arbejde.

Hvis du får andet arbejde med en indtægt, der svarer nogenlunde til din nuværende indtægt, vil du som udgangspunkt ikke få løn fra den virksomhed, der har opsagt og fritstillet dig, efter udløbet af de første tre måneder af fritstillingsperioden. 

Læs mere om din ret til dagpenge

Loyalitetspligt
Selvom du er fritstillet i opsigelsesperioden, er du stadig ansat med løn og har fortsat pligt til at være loyal over for din arbejdsgiver.

Det betyder blandt andet, at du ikke må drive eller tage ansættelse i konkurrerende virksomheder i opsigelsesperioden. Hvis du bliver tilbudt et job hos en konkurrent er du nødsaget til at kontraopsige og fratræde din stilling, før du kan tiltræde stillingen hos konkurrenten. Som udgangspunkt er du bundet af dit sædvanlige opsigelsesvarsel.

Hvis din arbejdsgiver er indstillet på at løse dig tidligere fra ansættelsesforholdet, bør du få en skriftlig bekræftelse på det.

Fritstilling og ferie
En fritstilling indebærer, at du skal holde al den ferie, du har tilbage, i det omfang ferielovens regler om varsling af ferie kan indeholdes i opsigelsesvarslet. Det gælder uanset, om det er skrevet direkte i opsigelsen eller ej. Hvis du ikke holder ferien, og der ikke findes en lovlig feriehindring, vil ferien blive anset for at være afholdt og dermed være tabt.

Læs mere om ferie i opsigelsesperioden

Suspenderet med rådighedsforpligtelse

Din arbejdsgiver kan beslutte at hjemsende (suspendere) dig med rådighedsforpligtelse. Det betyder, at du indtil videre ikke skal møde på arbejde, men skal stå til rådighed, hvis virksomheden får behov for din arbejdskraft.

Det er vigtigt at få aftalt, i hvilket omfang og med hvilket varsel du skal stå til rådighed for din arbejdsgiver.

En suspension vil betyde en forpligtelse for dig til at besvare henvendelser fra virksomheden. Vi anbefaler derfor, at du og din arbejdsgiver aftaler et tidsrum, hvor du dagligt kan kontaktes. Du skal kunne være til rådighed for virksomheden med en dags varsel.

Du må gerne tage andet arbejde, når du er suspenderet
Hvis du får tilbudt anden ansættelse i opsigelsesperioden, har du mulighed for at få løn både fra en ny arbejdsgiver og fra din nuværende virksomhed.

Du skal blot sikre dig, at din nye arbejdsgiver underskriver en erklæring om, at du fortsat vil kunne opfylde din rådighedsforpligtelse. Med en sådan erklæring sikrer du også, at den nye arbejdsgiver bekræfter, at han er indforstået med, at du vil kunne være fraværende helt eller delvist fra dit nye job, hvis din hidtidige arbejdsgiver gør brug af din arbejdskraft, uden at dette vil udgøre ulovligt fravær fra den nye arbejdsplads.

Selvom du er suspenderet i opsigelsesperioden, er du stadig ansat og har fortsat pligt til at være loyal over for din arbejdsgiver. Det betyder blandt andet, at du ikke må drive eller tage ansættelse i konkurrerende virksomheder i opsigelsesperioden.

Hvis du bliver tilbudt et job hos en konkurrent, er du nødsaget til at kontraopsige og fratræde din stilling, før du kan tiltræde stillingen hos konkurrenten.

Som udgangspunkt er du bundet af dit sædvanlige opsigelsesvarsel. Hvis din arbejdsgiver er indstillet på at løse dig tidligere fra ansættelsesforholdet, bør du få en skriftlig bekræftelse på det.

Suspension og ferie

Hvis virksomheden ikke har varslet afholdelse af ferie i opsigelsesperioden, er du ikke forpligtet til at afholde ferie. Du kan derfor få ferien udbetalt som feriegodtgørelse.

Læs mere om ferie i opsigelsesperioden

Opdateret: 03.08.2021