Opsigelse

Loyalitet og tavshedspligt

Du har pligt til at være loyal over for din arbejdsgiver. Din loyalitetspligt gælder også, hvis du bliver fritstillet eller suspenderet i forbindelse med en opsigelse.

Loyalitetspligten er ikke nævnt i nogen lov, men følger af retspraksis. Vores erfaring er, at typiske eksempler på overtrædelse af loyalitetspligten er:

 • Uærlighed
 • Negativ omtale af din virksomhed
 • Negativ omtale af ledelsen
 • Opstart af konkurrerende virksomhed under ansættelsen
 • Forsøg på at få andre ansatte til at sige op.

Listen er længere, fordi domstolene i hvert enkelt tilfælde tager stilling til, om en bestemt adfærd er illoyal. Hvis du bryder din loyalitetspligt, kan du risikere at få en advarsel, blive mødt med et erstatningskrav, blive opsagt eller i værste fald blive bortvist.

Hvis du er fritstillet eller suspenderet
Du skal være opmærksom på, at loyalitetspligten også gælder, hvis du bliver fritstillet eller suspenderet i forbindelse med en opsigelse. Grunden er, at du ikke betragtes som fratrådt, og du har derfor stadigvæk pligt til at være loyal mod din arbejdsgiver. Loyalitetspligten betyder, at du ikke må takke ja til et job hos en konkurrent eller starte en konkurrerende virksomhed op, mens du er fritstillet eller suspenderet. Det gælder også, selvom du ikke er underlagt en konkurrence- eller kundeklausul i din kontrakt.

Du må gerne gå til jobsamtale og underskrive en ansættelsesaftale med en konkurrent – forudsat at du ikke har en klausul, der hindrer dette – men så heller ikke mere, og det er altid en god ide at "holde lav profil". Du bør derfor også vente med at opdatere din profil på de sociale medier med din nye arbejdsgiver, indtil opsigelsesperioden er udløbet. En opdatering, mens loyalitetsforpligtigelsen er gældende, kan nemlig være illoyalt. Dette gælder særligt, hvis du er forbundet med din tidligere arbejdsgivers kunder og andre forretningsforbindelser.

Konsekvensen af, at du optræder illoyalt kan være, at du bliver bortvist og måske også bliver mødt med et erstatningskrav.

Tavshedspligt
Ifølge Lov om forretningshemmeligheder har du tavshedspligt over for din arbejdsgiver, hvilket betyder, at du ikke må viderebringe eller udnytte erhvervshemmeligheder om virksomheden. Dette gælder både under ansættelsen, og efter du er fratrådt. Overtræder du loven, kan du risikere bortvisning, erstatning, nedlæggelse af forbud og påbud, betaling af en godtgørelse fastsat af domstolene samt straf. I nogle kontrakter ser vi også, at brud på tavshedspligten er sanktioneret med en konventionalbod.

Erhvervshemmeligheder er viden om din arbejdsgiver, som ikke er alment tilgængelig. Specielt betragtes viden om følgende som erhvervshemmeligheder:

 • Økonomiske forhold
 • Kundeforhold og kundeliste
 • Leverandørforhold 
 • Strategiske planer 
 • Tekniske tegninger 
 • Priskalkulationer.

Derimod er almindeligt branchekendskab eller alment tilgængelig viden ikke erhvervshemmeligheder.

Opdateret: 15.08.2019