Opsigelsesvarsel

Beregn dit opsigelsesvarsel

 

 

Du kan bruge vores beregner til at regne ud, hvor langt et opsigelsesvarsel du har krav på.


Vær opmærksom på, at du i feltet "Hvornår blev du ansat?" altid skal angive den 1. i måneden, uanset om du er tiltrådt i løbet af måneden.


Hvornår blev du ansat?
Hvornår blev du sagt op?

Regler for opsigelsesvarsel

Du kan læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du for eksempel accepterer et for kort opsigelsesvarsel eller bliver opsagt i forbindelse med sygdom her på PRO-org.dk.

Se reglerne for opsigelsesvarsel