Større afskedigelsesrunder

Er der planlagt masseafskedigelse på din arbejdsplads? PRO står klar til at vejlede dig om dine rettigheder samt give din opsigelse et juridisk tjek, så du er stillet bedst muligt.

Hjælp til dig

Er det en masseafskedigelse?

Det første, du skal afklare, er, om din virksomhed har iværksat en masseafskedigelse i juridisk forstand. Hvis det er tilfældet er der nemlig en række krav om forhandling, som arbejdsgiveren skal leve op til.

Tjek, om der er tale om en masseafskedigelse i juridisk forstand

Informationsmøde

Vi deltager gerne, hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt,  i et medlemsmøde, hvor vi for eksempel kan fortælle om medlemmernes retsstilling ved en eventuel afskedigelse, vilkår i forbindelse med overgang til dagpenge og eventuel efterløn samt ikke mindst muligheder i forhold til efteruddannelse, jobsøgning, netværk med videre. Det vil normalt foregå med udgangspunkt i et fælles møde, men efterfølgende vil der være mulighed for individuel samtale.

Forhandlingsbistand

Ved masseafskedigelser hjælper vi med bistand ved forhandlinger om fratrædelsesvilkår. Hvad bistanden konkret går ud på, vil altid afhænge af den konkrete virksomhed og de konkrete omstændigheder i forbindelse med afskedigelsen, men vi kan for eksempel:

  • Vejlede PRO's lokale repræsentant i forhandlingerne både om jura og strategi.
  • Deltage i forhandlingerne, hvis det er muligt og skønnes at ville have en gavnlig effekt på resultatet.
  • Bidrage med forhandlingsoplæg til inspiration for forhandlingerne.
  • Bidrage med konkrete eksempler på fratrædelsesaftaler som inspiration til forhandlingerne.
  • Bidrage med forslag til fratrædelsesaftale og kommentere aftale inden den underskrives.
  • Bidrage med input til den konkrete afskedigelsesprocedure
  • Bidrage med forslag til relevante forhandlingsemner (idekatalog)

Dagpenge eller efterløn

A-kassen LH vil ikke i første omgang være en del af forløbet, idet Lederne vil sørge for, at der under forhandlingerne tages højde for de umiddelbare problemstillinger i forhold til eventuel senere udbetaling af dagpenge eller efterløn.

Læs om dagpenge

Læs om efterløn

PRO Tillægsforsikring

Hvis du har tegnet en tillægsforsikring, kan du først få den udbetalt, når du er meldt ledig og modtager dagpenge.

Læs om udbetaling af PRO Tillægsforsikring

Bemærk i øvrigt, at du har mulighed for at deltage i et outplacementforløb betalt af PRO's Tillægsforsikring, såfremt du bliver opsagt i løbet af 2015 og i øvrigt er dækningsberettiget. Det er muligt at påbegynde forløbet, inden du bliver ledig.

Læs om outplacement gennem tillægsforsikringen

Karriere- og kompetenceafklaring

En afskedigelse er næsten altid en dårlig oplevelse, men når de første dønninger har lagt sig, opstår der også et behov for at se fremad. Hvordan er mine muligheder for nyt job, hvad er mine kompetencer, skal jeg skifte spor og så videre? Vi kan hjælpe med KarriereSparring og gode råd til jobsøgning.

Læs om KarriereSparring Få inspiration til jobsøgningen med vores karriereværktøjer

Det kan også være, du begynder at overveje, om du skal blive selvstændig. Du kan sparre med vores rådgivere og få hjælp til at blive afklaret, ligesom vi har en guide til opstart af selvstændig virksomhed, du kan finde inspiration i. Og vælger du at tage skridtet fuldt ud og starte din egen virksomhed, kan du blive medlem af vores søster-organisation Virksom, der er 100 % målrettet selvstændige.

Læs mere om selvstændig virksomhed
Gå til Virksoms hjemmeside

Du kan med fordel kontakte Ledernes Kompetencecenter og undersøge dine muligheder for relevant efter- og videreuddannelse, måske finansieret af virksomheden i løbet af opsigelsesperioden. Såfremt I er en gruppe på mindst 10 medarbejdere er det muligt at få udarbejdet et såkaldt virksomhedstilpasset kursus. Kontakt Ledernes Kompetencecenter og hør nærmere på telefon 3283 3610.

Læs om kurser og uddannelser i Ledernes KompetenceCenter

Ledernes Kompetencecenter tilbyder også outplacement-forløb betalt af såvel arbejdsgiver som den enkelte leder. PRO's Outplacement er et tilbud til alle opsagte funktionærer. Du tilbydes et individuelt og målrettet forløb, hvor du sammen med professionelle og erfarne rådgivere arbejder med afklaring af dine personlige kompetencer og praktiske elementer frem mod et nyt job.

Læs om PRO Outplacement

Huskeliste ved forhandlinger

Skal du deltage i forhandlinger som led i en masseafskedigelse? Listen indeholder en række forhold, som vi anbefaler, at forhandlingsparterne tager i betragtning under det igangværende forhandlingsforløb.

Se listen her

Kontakt os

Hvis du arbejder i en virksomhed, der varsler en masseafskedigelse, så kontakt os hurtigst muligt enten på telefon 3283 0129 eller ved at skrive til os. Vi svarer indenfor 24 timer på hverdage. Når du har kontaktet os, sørger vi for at inddrage de relevante aktører i den videre proces.

Kontakt PRO vedrørende en masseafskedigelse i din virksomhed

Vi reagerer som hovedregel ikke alene på baggrund af rygter og mediehistorier, kun på henvendelser fra medlemmer. Vi kan dog i særlige situationer beslutte at reagere på baggrund af en historie i medierne eller på opfordring fra en anden faglig organisation og tage direkte kontakt til dig som medlem på den berørte virksomhed.

Opdateret: 03.08.2021