Selvstændig virksomhed

Opstartsguide

Vi har udarbejdet en opstartsguide, der giver dig et hurtigt overblik over de overvejelser, du bør gøre dig, når du skal starte din egen virksomhed.

Hvad bør du overveje, før du går i gang, og hvad skal du gøre, når du har besluttet dig for at starte virksomhed, og den skal etableres? Find svarene her.

Værd at vide

Før du går i gang

Det er en god ide at udarbejde en forretningsplan, overveje finansieringen samt overveje, om du har det nødvendige netværk.

Her finder du en tjekliste over de ting, du bør overveje, før du går i gang.


1. Lav en forretningsplan
Hvad er din forretningsmæssige idé? Hvordan skal du tjene pengene, og hvad kræves der af dig for at nå dine mål?

Lav en forretningsplan, hvor du skriver dine planer for

  • produktudvikling
  • leverandører
  • kundegrundlag
  • markedsføring
  • og andre forhold, du forventer, bliver afgørende for virksomhedens succes.

Tag eventuelt en indledende snak med en revisor. Som medlem hos Lederne henviser vi dig til revisorkæden Dansk Revision, hvor vi har sikret dig god service og fordelagtige vilkår.

Besøg Dansk Revisions hjemmeside


2. Overvej formålet med din virksomhed
Er det nødvendigt at starte virksomhed? Beslut om dit mål med virksomheden er at tjene penge, eller om det egentlig er en hobbyvirksomhed.

Undersøg, om du kan drive den påtænkte virksomhed som ansat.

Få vejledning hos SKAT


3. Overvej finansiering af virksomheden
Hvor mange penge skal du bruge for at komme i gang, og hvordan skaffer du det nødvendige kapitalgrundlag?

Lav et budget og en finansieringsoversigt for virksomheden, evt. i samråd med en revisor.

Tal med en bank eller andre finansieringsmuligheder.

Undersøg om du har mulighed for at få tilskud eller fordelagtige lån fra offentlige eller private.


4. Husk, der er sammenhæng mellem gældende lov og de produkter og ydelser, du ønsker at sælge
Er der særlige lovregler for den virksomhed, du vil drive? Hvis du eksempelvis skal producere varer eller drive næring, findes der ofte en lang række offentlige krav.

Tjek oversigten på borger.dk
Se en oversigt over afgiftspligt virksomhed på virk.dk

Undersøg, om der findes relevante brancheforeninger. Søg vejledning hos din kommune i dit lokale erhvervscenter, hvor du kan få gratis rådgivning.

Se en oversigt på www.startvaekst.dk eller ring på 7020 1015
Se en liste over foreninger hos det danske handelskammer på de.dk


5. Har du det nødvendige netværk?
Har du det nødvendige netværk til at starte og drive virksomheden?

Se mere på Dansk Iværksætterforenings hjemmeside


6. Husk at hente inspiration og sparring, hvor du kan
Er du mentalt parat til at møde udfordringerne som selvstændig?

Benyt dig af selvstændige i dit personlige netværk, snak beslutningen igennem med familien.

Du kan også få LederSparring i Lederne hos en af en af vores konsulenter.

Læs mere om LederSparring

Når beslutningen er taget

Her finder du en tjekliste over ting, du bør overveje, når beslutningen om at starte egen virksomhed er taget.


1. Vælg virksomhedsform
Vælg virksomhedsform - skal du drive personligt ejet virksomhed, eller skal du helt eller delvist eje et selskab?

Prøv at gennemtænke din virksomhedsplan i forhold til de forskellige virksomhedsformer og identificer eventuelle problemer, du kan forudse.

Læs mere om opstart af virksomhed

Tag din forretningsplan, finansieringsplan og dit budget med til en advokat eller revisor. Via Lederne kan du blive henvist til vore samarbejdspartnere på fordelagtige vilkår.

Se vores samarbejdspartnere


2. Overvej løsningen af administrative opgaver
Hvordan vil du håndtere administration af bogholderi, fakturaer, regnskab m.v.

Valget af virksomhedsform bestemmer kravene til bl.a. bogholderi og regnskab, men den praktiske håndtering skal du overveje at få hjælp til, eventuelt via et bogføringsfirma. Tal med en revisor om dine behov.

Se også SKATs hjemmeside og vejledninger om bl.a. moms og fakturering
Læs mere om kravene til de enkelte virksomhedsformer


3. Hvad skal virksomheden hedde?
Hvad skal virksomheden hedde, og skal du sikre dig rettigheder til navn, varemærke m.v.?

Undersøg via cvr.dk, om der er andre virksomheder, der allerede bruger navnet
Læs om varemærker på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside

4. Husk, at der er risici
Hvilke risici er der ved den virksomhed, du vil drive?

Skal du have et stort varelager eller er du afhængig af underleverandører? Listen er lang.

Læs mere om drift af virksomhed

Tal med et eller flere forsikringsselskaber om mulighederne for at tegne forsikringer.


5. Glem ikke de skattemæssige konsekvenser
Hvilke skattemæssige konsekvenser har opstarten og driften af virksomheden for dig?

Dette afhænger af valg af virksomhedsform og bør drøftes grundigt med en revisor og advokat.

Se mere om reglerne hos SKAT


6. Husk at forsikre dig mod sygdom og lignende
Hvordan er du sikret ved sygdom, uarbejdsdygtighed m.v.?

Læs mere om valg af forsikringer og de overvejelser, du bør gøre dig
Læs mere om sygedagpenge

Når virksomheden skal etableres

Her finder du en tjekliste over ting, du bør overveje når din virksomhed skal etableres.


1. Er din virksomhed et selskab?
Hvis din virksomhed skal drives i selskabsform, skal selskabet først stiftes

Der skal udarbejdes

  • stiftelsesdokument,
  • vedtægter,
  • stiftende generalforsamling
  • og eventuet andre relaterede dokumenter.

Du kan blive henvist til Ledernes advokatforbindelse, hvor du kan få etableret selskaber til faste, lave priser og samtidig få konkret rådgivning til din situation. Når selskabet stiftes via en advokat vil denne også sørge for alle nødvendige registreringer.

Læs mere om Ledernes advokatforbindelse


2. Husk at registrere din virksomhed
Virksomheden skal registreres i CVR registeret

Dette gælder for alle virksomheder, uanset om det er personligt ejet eller selskaber.

Registrer dig via Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Følg styrelsens vejledninger og anvend deres startblanket


3. Husk moms og Lønsumafgift
Virksomheden skal registreres hos SKAT og for opkrævning af moms og lønsumsafgift

Registrér dig på virk.dk

Du kan også registrere dig via SKATs hjemmeside
eller henvende dig for at få en formular. Når SKAT har registreret din virksomheds momsforpligtelse får du et se-nummer og girokort til opkrævning af moms.

Du kan oprette dig i SKATs "tastselv" og dermed indberette elektronisk.

Derudover skal du oprette et momsregnskab, som skal afsluttes hvert kvartal


4. Har du ansatte?
Hvis virksomheden skal have ansatte, skal dette registreres

Virksomheden skal registreres for A-skat, ATP m.v. og skal løbende indberette og afregne disse bidrag.

Registreringen sker via virk.dk, når du udfylder startblanketten


5. Husk de skattemæssige konsekvenser
Du skal ændre din forskudsregistrering

Ring til SKAT eller besøg SKATs hjemmeside og oplys om din ændrede situation.

Gå ind på SKATs hjemmeside

Du skal normalt ikke længere bruge dit skattekort, men vil få opkrævninger fra SKAT for B-skat og AM-bidrag.


6. Forsikringerne bør være i orden
Virksomheden skal tegne lovpligtige forsikringer

Det drejer sig især om arbejdsulykkesforsikring for ansatte, bilforsikringer m.v.

Læs mere om forsikringer