Dagpengesats

Her på siden kan du se, hvor meget du får i dagpenge.

Du kan også se, hvordan og hvornår pengene bliver udbetalt til dig, og du kan blive klogere på, hvordan dagpengesatsen bliver beregnet.

Hvad er din dagpengesats?

Det beløb, du får udbetalt i dagpenge afhænger af, hvad du har tjent som lønmodtager, og om du er nyuddannet. Der er dog fastsat en maksimal sats per måned.

Læs om dagpengesatsen for nyuddannede

Din dagpengesats bliver beregnet på baggrund af de 12 måneder, hvor du har haft den bedste indtægt inden for de seneste 24 måneder, umiddelbart forud for ledighedens indtræden. Al den A- og B-indkomst, som du har betalt arbejdsmarkedsbidrag af, indgår i beregningen af satsen.

Hvornår bliver dagpengene udbetalt?

Dagpengene følger kalendermånederne og bliver udbetalt månedsvis. Du får udbetaling for 160,33 timer, hvis du har ret til dagpenge hele måneden uden fradrag. I udbetalingskalenderen nedenfor kan du se, hvornår du kan indsende kortet i de forskellige måneder. Hvis du vil være sikker på, at pengene bliver sat ind på din NemKonto den sidste bankdag i måneden, skal vi have dit ydelseskort senest kl. 9 den tredjesidste bankdag i måneden. Du har en frist på en måned og 10 dage fra den sidste kalenderdag i den pågældende måned til at indsende kortet.

Udfyld ydelseskort

Som din A-kasse modtager vi automatisk dit skattekort fra SKAT. På ydelseskortet skal du oplyse, om du har haft arbejdstimer, indtægter, sygdom, ferie, selvstændig bibeskæftigelse m.m. i perioden, så vi udbetaler korrekt.

Værd at vide om dagpengeudbetaling

Sådan beregnes din dagpengesats

Dagpengenes størrelse afhænger af din indtægt, mens du havde arbejde. Vi beregner størrelsen af den månedlige udbetaling ud fra de 12 måneder, hvor du har haft den bedste indtægt inden for de seneste 24 måneder. Al den A- og B-indkomst, som du har betalt arbejdsmarkedsbidrag af, indgår i beregning af satsen. Indkomst fra selvstændig virksomhed indgår også i beregningsgrundlaget.

Hvis du er fuldtidsforsikret, og din gennemsnitlige indtægt fra de 12 måneder overstiger brutto 23.372 kroner om måneden, vil du i 2022 få den højeste sats på 19.351 kroner om måneden før skat.

Arbejd og undgå at miste op til 893 kr. i dagpenge hver fjerde måned

Vær opmærksom på, at vi hver fjerde måned skal opgøre, om du har haft løntimer nok til at undgå den såkaldte "karens". Hvis du indenfor de enkelte fire måneders perioder har haft flere end 148 løntimer, så berører karensreglerne dig ikke. Men hvis du har haft 148 løntimer eller mindre, bliver dine dagpenge i den fjerde måned reduceret med et beløb svarende til en dags dagpenge (op til 893 kr.). Løntimer ud over de 148 fra en fire måneders periode kan ikke tælles med i en efterfølgende fire måneders periode. 

Opdateret: 07.12.2021