Dagpenge

Feriedagpenge

Feriedagpenge og feriepenge er to forskellige ting - her kan du læse mere om feriedagpenge.

Feriepenge optjener du, når du har et arbejde. Feriedagpenge optjener du, hvis du får dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse fra a-kassen, eller hvis du får barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. Her kan du se, hvordan du får feriedagpenge udbetalt.

I april modtager du et brev fra a-kassen om, hvor mange penge du har optjent. Du modtager brevet i din indbakke på Mit PRO.

 

Gå til Mit PRO      
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål

Sådan får du dine feriedagpenge

Hvornår kan jeg få udbetalt feriedagpenge?

Du optjener feriedagpenge af de dagpenge eller den arbejdsmarkedsydelse, du får udbetalt af A-kassen, eller hvis du i en periode får barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. I april måned får du et brev om, hvor mange dage, du har optjent.

Husk at sende ansøgningen en måned før din ferie, hvis du vil være sikker på at få pengene udbetalt, inden du starter din ferie. Det er ikke muligt at overføre feriedagpenge, så du skal huske at sende din ansøgning allersenest den 31. maj i det efterfølgende ferieår.

Ansøg om feriedagpenge

Mens du modtager dagpenge

Du må gerne holde ferie, imens du er på dagpenge. Du skal bare huske at indberette det på dit dagpengekort. Og har du optjent feriedagpenge, er satsen er den samme, som du ville få i almindelige dagpenge.

Herudover gælder der følgende regler:

  • Fortæl jobcenteret, hvornår du holder ferie, senest 14 dage før du starter ferien, eller giv A-kassen besked om ferien senest på din første feriedag 
  • Du skal have brugt de feriedage, du eventuelt har optjent hos en arbejdsgiver
  • Du skal ikke stå til rådighed, mens du holder ferie, men du skal stadig opfylde de andre krav der er i forhold til at kunne modtage dagpenge – for eksempel må du ikke have selvstændig hovedbeskæftigelse eller bo i udlandet
  • Hvis du er sygemeldt lige op til ferien, kan du ikke få feriedagpenge

Ansøg om feriedagpenge

Mens du er i job

Du kan også have ret til feriedagpenge, når du er i job, hvis du for eksempel har modtaget dagpenge eller barselsdagpenge. Du kan dog ikke få feriedagpenge, hvis du får løn under ferien. Husk, at du skal aftale ferie med din arbejdsgiver, og du skal have opbrugt den ferie, du tidligere har optjent i job, før du kan få udbetalt feriedagpenge.

Vær opmærksom på, at du ikke kan få feriedagpenge, hvis du er selvstændig som hovedbeskæftigelse, hvis du bor i udlandet (og ikke er grænsearbejder), eller hvis du er ansat i et seniorjob. Du skal også være medlem af en a-kasse, og så må du hverken være på efterløn eller have opbrugt hele din dagpengeperiode. Du skal søge om at få feriedagpengene udbetalt her på hjemmesiden.

Hvis du i optjeningsåret har modtaget dagpenge, svarer satsen på dine feriedagpenge til dagpengesatsen. Ellers får du feriedagpenge til den særlige 82  procentsats, som er på 714 kr. (2019), hvis du har forsørgelsespligt, og 623 kr. (2019)  hvis du ikke har en forsørgelsespligt.

Feriedagpenge ved aktivering/uddannelse
Hvis du er i aktivering i en ansættelse med løntilskud, har du også mulighed for at holde ferie og få feriedagpenge på samme vilkår som beskrevet her. Hvis du er på uddannelse som en del af et aktiveringsforløb, kan du få feriedagpenge, når uddannelsesstedet holder ferielukket – eller hvis det er en del af din jobplan.

Hold styr på datoerne
Når du har søgt om udbetaling af feriepenge fra FerieKonto, og når du har meldt ferie på jobcenteret, får vi automatisk besked om dine ferieperioder, og vi udbetaler ikke dagpenge til dig for feriedagene. Det er derfor vigtigt, at der er overensstemmelse mellem de datoer, du oplyser til FerieKonto, jobcenteret og på dit dagpengekort.

Ansøg om feriedagpenge

Opdateret: 15.08.2019