Dagpenge

Satser

Her kan du se, hvor meget du får i dagpenge.

Du kan også se, hvordan og hvornår pengene bliver udbetalt til dig, og du kan blive klogere på, hvordan dagpengesatsen bliver beregnet.

Tjek satser og se udbetalingskalender

Satser

Det beløb, du får udbetalt i dagpenge afhænger af, hvad du har tjent som lønmodtager, og om du er nyuddannet. Der er dog fastsat en maksimal sats per måned.

Læs om dagpengesatsen for nyuddannede

Din dagpengesats bliver beregnet på baggrund af de 12 måneder, hvor du har haft den bedste indtægt inden for de seneste 24 måneder, umiddelbart forud for ledighedens indtræden. Al den A- og B-indkomst, som du har betalt arbejdsmarkedsbidrag af, indgår i beregningen af satsen.

Her kan du se de forskellige satser, og du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Kontakt os

Dagpengesatser 2019:

 

Kroner per måned Kroner per år
Fuldtid
(Hvis din månedsløn har været lavere end 22.800 kr., får du en lavere sats).
18.866 226.392
Deltid 12.577 150.924
Nyuddannet – fuldtid - med forsørgelsespligt (dimittendsats) 15.470 185.640
Nyuddannet – deltid - med forsørgelsespligt (dimittendsats) 10.313 123.756
Nyuddannet – fuldtid - uden forsørgelsespligt (dimittendsats) 13.489 161.868
Nyuddannet – deltid - uden forsørgelsespligt (dimittendsats) 8.993 107.916

 

Forskellige satser:

Dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag
1/1 dag
1/2 dag

871 kroner
436 kroner
Omregningssats (til brug for modregning) 241,73 kroner
Omregningssats (til brug for beskæftigelses- eller timekrav) 121,29 kroner
Arbejdsmarkedsbidrag 8 procentATP-bidrag per time:

Dagpenge 1,34 kr.
VEU-godtgørelse 1,34 kr.

 
Med forbehold for ændringer.

Dagpengene følger kalendermånederne og bliver udbetalt månedsvis. Du får udbetaling for 160,33 timer, hvis du har ret til dagpenge hele måneden uden fradrag.

Under punktet "Udbetalingskalender" nedenfor kan du se, hvornår du kan indsende kortet i de forskellige måneder. Hvis du vil være sikker på, at pengene bliver sat ind på din NemKonto den sidste bankdag i måneden, skal vi have dit ydelseskort senest kl. 9 den tredjesidste bankdag i måneden.

Du har en frist på en måned og 10 dage fra den sidste kalenderdag i den pågældende måned til at indsende kortet.

Udfyld ydelseskort

Sådan beregnes din dagpengesats

Dagpengenes størrelse afhænger af din indtægt, mens du havde arbejde. Vi beregner størrelsen af den månedlige udbetaling ud fra de 12 måneder, hvor du har haft den bedste indtægt inden for de seneste 24 måneder. Al den A- og B-indkomst, som du har betalt arbejdsmarkedsbidrag af, indgår i beregning af satsen. Indkomst fra selvstændig virksomhed indgår også i beregningsgrundlaget.

Hvis du er fuldtidsforsikret, og din gennemsnitlige indtægt fra de 12 måneder overstiger brutto 22.800 kroner om måneden, vil du i 2019 få den højeste sats på 18.866 kroner om måneden før skat.

Udbetalingskalender

Dagpengene følger kalendermånederne og bliver udbetalt månedsvis. Du får udbetaling for 160,33 timer, hvis du har ret til dagpenge hele måneden uden fradrag. I udbetalingskalenderen nedenfor kan du se, hvornår du kan indsende kortet i de forskellige måneder. Hvis du vil være sikker på, at pengene bliver sat ind på din NemKonto den sidste bankdag i måneden, skal vi have dit ydelseskort senest kl. 9 den tredjesidste bankdag i måneden. Du har en frist på en måned og 10 dage fra den sidste kalenderdag i den pågældende måned til at indsende kortet.

Udfyld ydelseskort

Som din A-kasse modtager vi automatisk dit skattekort fra SKAT. På ydelseskortet skal du oplyse, om du har haft arbejdstimer, indtægter, sygdom, ferie, selvstændig bibeskæftigelse m.m. i perioden, så vi udbetaler korrekt.

Arbejd og undgå at miste op til 871 kr. i dagpenge hver fjerde måned
Vær opmærksom på, at vi hver fjerde måned skal opgøre, om du har haft løntimer nok til at undgå den såkaldte "karens". Hvis du indenfor de enkelte fire måneders perioder har haft flere end 148 løntimer, så berører karensreglerne dig ikke. Men hvis du har haft 148 løntimer eller mindre, bliver dine dagpenge i den fjerde måned reduceret med et beløb svarende til en dags dagpenge (op til 871 kr.). Løntimer ud over de 148 fra en fire måneders periode kan ikke tælles med i en efterfølgende fire måneders periode. 

 

Udbetalingskalender 2018/2019

Periode (dato) Kan udfyldes fra Udbetales
01.11.2018 -
30.11.2018
24.11.2018 30.11.2018
01.12.2018 -
31.12.2018
19.12.2018 28.12.2018
01.01.2019 -
31.01.2019
24.01.2019 31.01.2019
01.02.2019 -
28.02.2019
22.02.2019 28.02.2019
01.03.2019 -
31.03.2019
24.03.2019 29.03.2019
01.04.2019 -
30.04.2019
24.04.2019 30.04.2019
01.05.2019 -
31.05.2019
22.05.2019 29.05.2019
01.06.2019 -
30.06.2019
24.06.2019 28.06.2019
01.07.2019 -
31-07-2019
24.07.2019 31.07.2019
01.08.2019 -
31.08.2019
24.08.2019 30.08.2019
01.09.2019 -
30.09.2019
24.09.2019 30.09.2019
01.10.2019 -
31.10.2019
24.10.2019 31.10.2019
01.11.2019 -
30.11.2019
24.11.2019 29.11.2019
01.12.2019 -
31.12.2019
18.12.2019 30.12.2019

 

Med forbehold for ændringer.

Opdateret: 15.08.2019