Efterløn

Udbetalingskalender

Her kan du se, hvornår du kan udfylde dit efterlønskort fra, og hvornår pengene udbetales. 

Udbetalingskalender 2019/2020

Periode (dato) Kan udfyldes fra Udbetales
01.11.2019 -
30.11.2019
24.11.2019 29.11.2019
01.12.2019 -
31.12.2019
18.12.2019 30.12.2019
01.01.2020 -
31.01.2020
24.01.2020 31.01.2020
01.02.2020 -
28.02.2020
24.02.2020 28.02.2020
01.03.2020 -
31.03.2020
24.03.2020 31.03.2020
01.04.2020 -
30.04.2020
24.04.2020 30.04.2020
01.05.2020 -
31.05.2020
24.05.2020 29.05.2020
01.06.2020 -
30.06.2020
24.06.2020 30.06.2020
01.07.2020 -
31-07-2020
24.07.2020 31.07.2020
01.08.2020 -
31.08.2020
24.08.2020 31.08.2020
01.09.2020 -
30.09.2020
24.09.2020 30.09.2020
01.10.2020 -
31.10.2020
24.10.2020 30.10.2020
01.11.2020 -
30.11.2020
24.11.2020 30.11.2020
01.12.2020 -
31.12.2020
18.12.2020 30.12.2020

 

Efterløn følger kalendermånederne og bliver udbetalt månedsvis. Du får udbetaling for 160,33 timer, hvis du har ret til efterløn hele måneden uden fradrag.

I udbetalingskalenderen ovenfor kan du se, hvornår du kan indsende kortet i de forskellige måneder. Hvis du vil være sikker på, at pengene bliver sat ind på din NemKonto den sidste bankdag i måneden, skal vi have dit ydelseskort senest kl. 9 den tredjesidste bankdag i måneden. 

Du har en frist på en måned og 10 dage fra den sidste kalenderdag i den pågældende måned til at indsende kortet.

Med forbehold for ændringer.

Udfyld efterlønskort