Få personlig rådgivning

Samtaler der bringer dig videre

I løbet af et coachingforløb får du klarhed over dine grundlæggende værdier og fokus på områder, der styrker dig fagligt og menneskeligt.

Du opnår samtidig større gennemslagskraft og udvikler dine generelle karrierekompetencer. Med coaching har du muligheden for at bryde med fastlåste mønstre og gennem ændret adfærd opnå bedre resultater. 

Coachingforløbet er et betalingsforløb, som vi udbyder i samarbejde med Ledernes KompetenceCenter og til specialpris for medlemmer af PRO.

Fortæl mig mere

Hvorfor coaching?

Der kan være mange forskellige årsager til, at man ønsker et coachingforløb. Men et fællestræk er et ønske om, at noget skal være anderledes og bedre. Det kan for eksempel være et ønske om større gennemslagskraft, bedre og stærkere relationer, større målopfyldelse eller fremme sin egen arbejdsglæde. Det er altid den person, der bliver coachet, som sætter agendaen.

Vores coach

Vores coach er tilknyttet Ledernes Kompetencecenter og uddannet og certificeret efter internationale standarder akkrediteret af International Coach Federation (ICF). Hun har flere års erfaring som professionelle sparringspartnere og coaches og indgår i et landsdækkende netværk.

trinedilengTrine Dilèng

ACPC, PCC er Adler Certified Professional Business Coach fra Adler International Learning Inc. i Canada. Uddannelsen er akkrediteret af The International Coach Federation (ICF) efter de strengeste internationale standarder.

Trine Dilèng har arbejdet mange år som leder i det private erhvervsliv og de seneste otte år som ledelsesrådgiver og coach. Gennem hele sin karriere har hun beskæftiget sig med ledelse, kommunikation og markedsføring – og hele vejen med dialog og udvikling af mennesker som omdrejningspunkt.

Trine Dilèng er oprindeligt uddannet sygeplejerske og har foruden sin anerkendte internationale coach-uddannelse uddannet sig som stresscoach og konfliktrådgiver. Hun er såvel teoretisk som praktisk velfunderet og videreudvikler sig løbende inden for ledelse, kommunikation, coaching, stresshåndtering og mindfulness.

 

Praktiske oplysninger

Vores coachingforløb gennemføres i udgangspunktet som personlige møder hos Ledernes KompetenceCenter i København eller lokalt i samarbejde med i vores landsdækkende coachnetværk. Der er ligeledes mulighed for, at coaching kan foregå på din virksomheds adresse eller via telefon – eventuelt i kombination med personlige møder.

Kontakt
Ring på telefon 3283 3610 eller skriv til ledercoaching@lederne.dk for at aftale nærmere omkring dit specifikke behov og få en samlet pris for hele forløbet.

Priser

Vores coachingforløb tilrettelægges individuelt og kan strække sig over en kortere eller længere periode afhængigt af dit behov. For at opnå det bedste udbytte anbefaler vi typisk et forløb på minimum 6 sessioner. Hver session er op til 1,5 times varighed.

Vi tilbyder klippekort med min. 10 sessioner samt specialpris til medlemmer af PRO.

Ring på telefon 3283 3610 for at aftale nærmere omkring dit specifikke behov og få en samlet pris for hele forløbet. Du kan også skrive til ledercoaching@lederne.dk