Lederne Lønsikring – for medlemmer af Lederne Pro

Du behøver ikke miste din indkomst, hvis du mister dit job. Som medlem af Lederne Pro har du mulighed for at tegne Lederne Lønsikring, som er en af de bedste og billigste lønsikringer på markedet.

Forbrugerrådet Tænk Penge har kåret Lederne Lønsikring som 'Bedst i test'. 

Med lønsikringen får du:

 En lønsikring der er kåret som 'Bedst i test' af Forbrugerrådet Tænk Penge

 Dækning af op til 90 % af din nuværende indtægt

 Op til 60.000 kr. pr. måned

For at tegne lønsikringen skal du være fyldt 18 år og må ikke være fyldt 60 år. 

Lønsikringen er et tillæg til dine dagpenge, så du er dækket ind, hvis du skulle miste dit job. Vi giver dig mulighed for selv at sammensætte din lønsikring, så den passer til lige netop dig og din families behov. Det er op til dig, hvor meget du vil have udbetalt (dog maks. 90 % af din løn), hvornår du vil have den første udbetaling, og hvor længe udbetalingen skal fortsætte. 

 Er du medlem, og har du en lønsikring der skal tilpasses, så ring til os på 32833645

Hent fakta-ark (pdf)

Hent information om forsikringsformidling (pdf)

Hvad koster en lønsikring?

Oprundet præmie inkl. skadeforsikringsafgift på 1,1% og administrationsgebyr per 1. juli 2022

Prisen på din lønsikring afhænger af din ønskede dækning og karensperiode. Lønsikringen er 95% fradragsberettiget og opgives automatisk til SKAT.

Du kan få en lønsikring for helt ned til 37 kr. om måneden. Vælger du en karensperiode på kun 30 dage, oplever du reelt ikke huller i økonomien. Du vælger selv, om forsikringen skal udbetales i seks eller tolv måneder. Du finder din pris ved at tage udgangspunkt i din ønskede dækning (i venstre kolonne) og karensperiode (30, 60 eller 90 dage), som fremgår af tabellen.

Eksempel: Tjener du f.eks. 41.092 kroner om måneden, kan du maksimalt få en dækning på 14.296 kroner pr. måned.

Læs mere om Lederne Pro Lønsikring

Beregn og bestil

For at kunne tegne Lederne Tillægsforsikring, skal du opfylde følgende:

  • Være fyldt 18 år og være under 60 år. Forsikringen dækker til du er 65 år.
  • Har været beskæftiget som fastansat lønmodtager i minimum 6 sammenhængende måneder og aflønnet for mindst 80 timer pr. måned, eller har arbejdet som selvstændig erhvervsdrivende i minimum 6 sammenhængende måneder i mere end 130 timer om måneden.
  • Er medlem af både Lederne Pro og Lederne A-kasse
  • Har fast folkeregister adresse i Danmark eksklusiv Grønland og Færøerne        
  • Ikke have fået udbetalt mere end 23 ydelser fra en lignende forsikring
  • Ikke har eller burde have kendskab til kommende ledighed 

Sådan bestiller du
Du kan regne på din lønsikring ved at indtaste din nuværende indkomst. Din nuværende indkomst er din skattepligtige løn samt værdien af personalegoder, for eksempel fri bil og fri telefon. Når du er kommet frem til den rigtige kombination for dig, kan du bestille forsikringen online.

Du skal være opmærksom på, at i tilfælde af ledighed vil grundlaget for beregningen udgøres af de 12 måneder, hvor du har haft den bedste indtægt inden for de seneste 24 måneder.

Beregn og bestil Lederne Lønsikring

Søg om udbetaling

Søg om udbetaling af lønsikringen
Før du kan få dækning fra Lederne Lønsikring, skal du søge om udbetaling af forsikringen, men inden da skal du have meldt dig ledig hos Lederne A-kasse og jobcentret.

Se, hvordan du melder dig ledig hos Lederne A-kasse og jobcentret

Søg om udbetaling af tillægsforsikringen (Log ind med NemID eller Personligt Login)

Anmeld uarbejdsdygtighed
Bliver du syg eller uarbejdsdygtig, skal du melde din uarbejdsdygtighed direkte til Marsh A/S, som Lederne samarbejder med. Det gør du ved at udfylde formularen via dette link.

Meld dig uarbejdsdygtig her

Fortsat uarbejdsdygtighed
For hver periode du er uarbejdsdygtig i sammenhængende 30 dage, skal du indsende en kopi af oplysningen fra din kommune om udbetaling af sygedagpenge sammen med en anmeldelse af fortsat uarbejdsdygtighed. Har du ydermere fået dagpenge under sygdom fra A-kassen for de første 14 sygedage, skal du også vedlægge udbetalingsspecifikationen fra A-kassen.

Se hvordan her

Har du den rette dækning

Du skal være opmærksom på, at ændringer i din løn kan få betydning for din forsikringsdækning, hvis du bliver ledig. Vi anbefaler derfor, at du løbende tjekker, om du er over- eller underforsikret. Du kan forsikre op til 90 procent af din nuværende indkomst inklusiv dagpenge.

Vil du ændre din forsikring?

Ønsker du at ændre din nuværende dækning, skal du kontakte os.

Få ændret dækningen på din lønsikring

Regler for udbetaling

Du skal kun betale til forsikringen i seks måneder, før forsikringen kan komme til udbetaling. I denne periode må du ikke have første ledighedsdag, blive opsagt eller have kendskab til kommende ledighed. Vælger du en karensperiode på kun 30 dage, oplever du reelt ikke huller i økonomien. Du vælger selv, om forsikringen skal udbetales i seks eller 12 måneder.

Den dækning, du får udbetalt fra Lederne Lønsikring, hvis du bliver ufrivilligt ledig, skal du betale skat af. Bliver du uarbejdsdygtig, får du udbetalt 50 procent af din valgte dækning. Denne udbetaling er skattefri.

Hent hovedregler for udbetaling (pdf)

Hvis du bliver ledig
For at du kan få dækning fra din lønsikring, skal du søge om udbetaling af forsikringen. Udbetalingen fra forsikringen forudsætter, at du får dagpenge. Du skal derfor huske også at melde dig ledig på dit lokale jobcenter og hos A-kassen.

Læs mere om, hvordan du melder dig ledig

Når du er blevet opsagt, skal du indsende en elektronisk anmeldelse til os. Vi kan dog ikke godkende din udbetaling fra lønsikringen, før du har fået din første dagpengeudbetaling. Du kan derfor godt vente med at sende os din anmeldelse, til du melder dig ledig på jobcenteret.

Søg om udbetaling fra lønsikringen

Sådan behandler vi din anmeldelse
Når du har indsendt din anmeldelse, får du straks en kvittering via e-mail på, at vi har modtaget anmeldelsen. Din sag afventer nu, at A-kassen godkender din ret til at få udbetalt dagpenge, hvorefter du får svar på din anmeldelse i din Post på Mit Pro. Du får din første udbetaling fra lønsikringen efter udløb af din karensperiode på 30, 60 eller 90 dage, og efter du har været ledig med ret til dagpenge i mindst en måned. Det skyldes, at du kun kan få udbetaling fra lønsikringen, når du er kommet i gang med at modtage dagpenge.

Den første udbetaling
Du vil normalt modtage din første udbetaling inden for 14 dage efter udløbet af din karensperiode. Herefter vil din forsikringsydelse løbende blive udbetalt inden den 10. i den efterfølgende måned.

Hvis du får arbejde
Hvis du bliver tilbudt midlertidigt eller fast arbejde, eller der i øvrigt sker ændringer i dine forhold i den periode, hvor du modtager udbetaling fra lønsikringen, er det vigtigt, at du kontakter os, så vi kan vejlede dig i forhold til din forsikring.

Kontakt lønsikringen, hvis du får arbejde

Uarbejdsdygtighed
Lederne Lønsikring dækker ikke kun i tilfælde af ledighed, men også ved uarbejdsdygtighed. Det vil sige, hvis du bliver ude af stand til at arbejde på grund af sygdom. For at få udbetaling fra din lønsikring på grund af uarbejdsdygtighed skal du opfylde en række betingelser:

  • Du er sygemeldt og modtager sygedagpenge fra kommunen i mindst 30 dage i træk. Dagpengene, som udbetales af A-kassen til ledige under de første 14 dages sygdom, tæller med i de 30 dage
  • Du kan fremvise en lægeerklæring, der dokumenterer, at du er uarbejdsdygtig og under lægebehandling
  • Du er 100 procent fraværende fra dit arbejde
  • Dine første symptomer er opstået senere end 30 dage efter, at du tilmeldte dig Tillægsforsikringen

Hvis du uarbejdsdygtig, kan du ikke få udbetaling fra din lønsikring, når du samtidig modtager løn fra din arbejdsgiver under din sygdom.

Forsikringsydelsen ved uarbejdsdygtighed udgør 50 procent af den dækning, du har valgt, og udbetales efter udløbet af din karensperiode, for hver gang du er uarbejdsdygtig og modtager sygedagpenge i en sammenhængende periode på 30 dage. Forsikringsydelsen er skattefri.

Når du ønsker udbetaling fra din lønsikring i forbindelse med uarbejdsdygtighed, skal du sende en anmeldelse til Marsh A/S, som Lederne samarbejder med (se punktet "Søg om udbetaling").

Forsikringsbetingelser

Her finder du de komplette betingelser og en tilhørende ordforklaring for Lederne Lønsikring:

Hent forsikringsbetingelser (pdf)

Registrering
Lederne har indgået aftale med flere forsikringsselskaber om at formidle forsikringsprodukter. Du kan få oplyst navnene på disse forsikringsselskaber ved henvendelse til Lederne.

Lederne
Vermlandsgade 65
2300 København S

Lederne er registreret som forsikringsagentvirksomhed i Forsikring og Pensions register over forsikringsagenter.

Læs mere om registret

Lederne Lønsikring udbydes i et samarbejde mellem Lederne og Marsh A/S. Lederne Lømsikring tegnes hos AmTrust International Underwriters DAC, som er tilsluttet Garantifonden for skadeserstatning.

Læs mere om Garantifonden for skadeserstatning

Klage
Forsikrede kan i henhold til forsikringsbetingelserne endvidere få enhver klage over sin afgørelse behandlet ved:

Ledernes Hovedorganisations/Lederne Klagenævn
Vermlandsgade 65
2300 København S

Ledernes Hovedorganisations Klagenævn er et paritetisk sammensat nævn bestående af repræsentanter fra AmTrust, Ledernes Hovedorganisation, Lederne og Marsh. Klagenævnets afgørelser kan indbringes for Ankenævnet for Forsikring.

Ankenævnet for Forsikring
Østergade 18, 2.
1100 København K
Telefon 33 15 89 00

Ankenævnet for Forsikring er et upartisk nævn. I nævnet sidder repræsentanter for såvel Forbrugerrådet som forsikringserhvervet.

Klagen til Ankenævnet skal indsendes på et særligt skema, som blandt andet kan downloades fra ankeforsikring.dk. Sammen med klageskemaet skal klageren indsende et mindre gebyr.

Besøg ankenævnet for forsikring og download skema

Spørgsmål og svar

Dine personlige og jobmæssige forhold har i flere sammenhænge betydning for din dækning. Det er derfor vigtigt, at du ved, hvornår du er dækket og ikke mindst, hvornår der er begrænsninger i din dækning. Vi ved, det kan være svært at finde rundt i de enkelte punkter under forsikringsbetingelserne. Derfor har vi samlet de spørgsmål og svar, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne.´

Hent spørgsmål og svar (PDF)

Kontakt

Har du spørgsmål om din lønsikring, er du velkommen til at skrive til os eller ringe på telefon 3283 3645.

Stil spørgsmål om din police eller præmie på lønsikringen

Stil spørgsmål om dine udbetalinger fra lønsikringen

Vil du ændre din forsikring
Ønsker du at ændre din nuværende dækning, skal du kontakte os.

Få ændret dækningen på din lønsikring

Overvejer du at tegne en lønsikring?

Ønsker du at høre mere om Lederne Lønsikring, kan du bestille et opkald og blive ringet op af en vores konsulenter.

Bestil opkald om Lederne Lønsikring