Forsikring og pension

PRO's Lønsikring

19.083 (2020) kroner om måneden i dagpenge før skat er ikke nødvendigvis nok til at dække alle faste udgifter. Derfor tilbyder vi dig at tegne en lønsikring.

PRO's lønsikring er en af de bedste og billigste på markedet. Samtidig giver vi dig mulighed for selv at sammensætte din lønsikring, så den passer til lige netop dig og din families behov. Det er op til dig, hvor meget du vil have udbetalt (dog maks. 90%af din løn), hvornår du vil have den første udbetaling, og hvor længe udbetalingen skal fortsætte. PRO's Lønsikring udbydes i samarbejde med forsikringsselskabet AmTrust International Underwriters DAC, som er tilsluttet Garantifonden for skades forsikring.

For at tegne lønsikringen skal du være fyldt 18 år og må ikke være fyldt 56 år.

Hent fakta-ark (pdf)

 

Dine fordele:

 • Sikrer op til 90 % af din løn    
 • En af de bedste og billigste på markedet
 • Fra 35 kr. om måneden

Læs mere om PRO's Tillægsforsikring

Pris

Du finder din pris ved at tage udgangspunkt i din ønskede dækning (kolonnen til venstre) og en karensperiode (30, 60 eller 90 dage) i tabellen herunder.

Eksempel: Tjener du fx 39.770 kroner om måneden, kan du max blive dækket for 14.296 kroner pr. måned. Vælger du 30 dages karens, er præmien 485 kroner pr. måned for en dækningsperiode på seks måneder og 659 kroner pr. måned for en dækningsperiode på 12 måneder. 95 procent af præmien er fradragsberettiget og opgives automatisk til SKAT.

Bruttoløn i kroner  Dækning i kroner/måned Karens:
30 dage
Karens:
30 dage
Karens:
60 dage
Karens:
60 dage
Karens:
90 dage
Karens:
90 dage
6 mdr. 12 mdr. 6 mdr. 12 mdr. 6 mdr. 12 mdr.
24.114 1.100 47 kr. 60 kr. 39 kr. 51 kr. 35 kr. 47kr.
 25.549 2.288 86 kr. 114 kr. 69 kr. 95 kr. 61 kr. 86 kr.
 28.311 4.575 162 kr. 218 kr. 127 kr. 180 kr. 112 kr. 162 kr.
 31.072 6.861 238 kr. 322 kr. 185 kr. 265 kr. 162 kr. 238 kr.
 33.834 9.148 314 kr. 426 kr. 244 kr. 350 kr. 213 kr. 314 kr.
 36.597 11.436 390 kr. 530 kr. 302 kr. 435 kr. 264 kr. 390 kr.
 40.051 14.296 485 kr. 659 kr. 375 kr. 541 kr. 327 kr. 485 kr.
 43.502 17.153 579 kr. 789 kr. 448 kr. 647 kr. 390 kr. 579 kr.
 50.409 22.872 769 kr. 1049 kr. 593 kr. 859 kr. 517 kr. 769 kr.
 53.860 25.730 864 kr. 1.178 kr. 666 kr. 965 kr. 580 kr. 864 kr.
 57.313 28.589 959 kr. 1.308 kr. 739 kr. 1.071 kr. 643 kr. 959 kr.
 60.766 31.448 1.053 kr. 1.438 kr. 812 kr. 1.177 kr. 707 kr. 1.053 kr.
 64.219 34.307 1.148 kr. 1.568 kr. 885 kr. 1.283 kr. 770 kr. 1.148 kr.
 67.656 37.153 1.243 kr. 1.697 kr. 957 kr. 1.389 kr. 833 kr. 1.243 kr.
 71.095 40.000 1.337 kr. 1826 kr. 1.030 kr. 1.495 kr. 896 kr. 1.337 kr.

 

Præmien for din tillægsforsikring opkræves af PRO sammen med dit kontingent.

Prisen er inkl. 10 kroner i administrationsgebyr som ikke er fradragsberettiget.

Beregn og bestil

For at kunne tegne PRO's Tillægsforsikring, skal du opfylde følgende:

 • Være fyldt 18 år og være under 56 år. Forsikringen dækker til du er 63 år.
 • Har været fastansat  og lønnet som lønmodtager i mindst 16 timer om ugen i de seneste 6 måneder
 • Er medlem af både PRO og A-kassen LH
 • Har fast folkeregister adresse i Danmark eksklusiv Grønland og Færøerne        
 • Ikke have fået udbetalt mere end 23 ydelser fra en lignende forsikring
 • Ikke har eller burde have kendskab til kommende ledighed 

Sådan bestiller du
Du kan regne på din tillægsforsikring ved at indtaste din nuværende indkomst. Din nuværende indkomst er din skattepligtige løn samt værdien af personalegoder, for eksempel fri bil og fri telefon. Når du er kommet frem til den rigtige kombination for dig, kan du bestille forsikringen online.

Du skal være opmærksom på, at i tilfælde af ledighed vil grundlaget for beregningen udgøres af de 12 måneder, hvor du har haft den bedste indtægt inden for de seneste 24 måneder.

Beregn og bestil PRO's Tillægsforsikring

Søg om udbetaling

Søg om udbetaling af tillægsforsikringen
Før du kan få dækning fra PRO's Tillægsforsikring, skal du søge om udbetaling af forsikringen, men inden da skal du have meldt dig ledig hos A-kassen LH og jobcentret.

Se, hvordan du melder dig ledig hos A-kassen LH og jobcentret

Søg om udbetaling af tillægsforsikringen (Log ind med NemID eller Personligt Login)

Anmeld uarbejdsdygtighed
Du skal anmelde din uarbejdsdygtighed direkte til Marsh A/S, som PRO samarbejder med. Det gør du ved at udskrive og udfylde en anmeldelsesblanket, du kan finde nederst på siden. Du finder adressen i blanketten.

Når anmeldelsen er færdigbehandlet hos Marsh A/S, vil du modtage et brev med afgørelsen på din sag, herunder den beregnede forsikringsydelse.

Hent blanket til anmeldelse af uarbejdsdygtighed (pdf)

Fortsat uarbejdsdygtighed
For hver periode du er uarbejdsdygtig i sammenhængende 30 dage, skal du indsende en kopi af oplysningen fra din kommune om din sygedagpengeudbetaling sammen med en anmeldelse af fortsat uarbejdsdygtighed. Har du også fået sygedagpenge fra A-kassen for de første 14 sygedage, så skal du også vedlægge A-kassens underretningsbrev til dig herom.

Kontaktoplysninger og anmeldelsen finder du nedenfor.

Hent blanket til anmeldelse af fortsat uarbejdsdygtighed (pdf)

PRO's Skadescenter for uarbejdsdygtighed
Marsh A/S
Teknikerbyen 1
2830 Virum
Telefon: 4595 9595
E-mail: Lederne@marsh.com

Har du den rette dækning

Du skal være opmærksom på, at ændringer i din løn kan få betydning for din forsikringsdækning, hvis du bliver ledig. Vi anbefaler derfor, at du løbende tjekker, om du er over- eller underforsikret. Du kan forsikre op til 90 procent af din nuværende indkomst inklusiv dagpenge.

Tjek, om du er over- eller underforsikret
På Mit PRO kan du se den dækning, du har i dag. Her kan du også beregne, om du er over- eller underforsikret i forhold til din nuværende løn.

Se din nuværende dækning på Mit PRO og tjek, om du er over- eller underforsikret

Hvis du allerede kender din dækning, kan du også tjekke, om du er over- eller underforsikret nedenfor. Indtast din nuværende indkomst i beregneren og se, hvad du maksimalt kan forsikre dig for. Din nuværende indkomst er din løn samt værdien af personalegoder, for eksempel fri bil og fri telefon samt dit eget pensionsbidrag men eksklusiv pensionsbidrag betalt af arbejdsgiver.

Tjek, om du er over- eller underforsikret

Vil du ændre din forsikring?
Ønsker du at ændre din nuværende dækning, skal du kontakte os.

Få ændret dækningen på din tillægsforsikring

Regler for udbetaling

Du skal kun betale til forsikringen i seks måneder, før forsikringen kan komme til udbetaling. I denne periode må du ikke have første ledighedsdag, blive opsagt eller have kendskab til kommende ledighed. Vælger du en karensperiode på kun 30 dage, oplever du reelt ikke huller i økonomien. Du vælger selv, om forsikringen skal udbetales i seks eller 12 måneder.

Den dækning, du får udbetalt fra PRO's Tillægsforsikring, hvis du bliver ufrivilligt ledig, skal du betale skat af. Bliver du uarbejdsdygtig, får du udbetalt 50 procent af din valgte dækning. Denne udbetaling er skattefri.

Hent hovedregler for udbetaling (pdf)

Hvis du bliver ledig
For at du kan få dækning fra din Tillægsforsikring, skal du søge om udbetaling af forsikringen. Udbetalingen fra forsikringen forudsætter, at du får dagpenge. Du skal derfor huske også at melde dig ledig på dit lokale jobcenter og hos A-kassen.

Læs mere om, hvordan du melder dig ledig

Når du er blevet opsagt, skal du indsende en elektronisk anmeldelse til os. Vi kan dog ikke godkende din udbetaling fra Tillægsforsikringen, før du har fået din første dagpengeudbetaling. Du kan derfor godt vente med at sende os din anmeldelse, til du melder dig ledig på jobcenteret.

Søg om udbetaling fra Tillægsforsikringen

Sådan behandler vi din anmeldelse
Når du har indsendt din anmeldelse, får du straks en kvittering via e-mail på, at vi har modtaget anmeldelsen. Din sag afventer nu, at A-kassen godkender din ret til at få udbetalt dagpenge, hvorefter du får svar på din anmeldelse i din Post på Mit PRO. Du får din første udbetaling fra Tillægsforsikringen efter udløb af din karensperiode på 30, 60 eller 90 dage, og efter du har været ledig med ret til dagpenge i mindst en måned. Det skyldes, at du kun kan få udbetaling fra Tillægsforsikringen, når du er kommet i gang med at modtage dagpenge.

Den første udbetaling
Du vil normalt modtage din første udbetaling inden for 14 dage efter udløbet af din karensperiode. Herefter vil din forsikringsydelse løbende blive udbetalt inden den 10. i den efterfølgende måned.

Hvis du får arbejde
Hvis du bliver tilbudt midlertidigt eller fast arbejde, eller der i øvrigt sker ændringer i dine forhold i den periode, hvor du modtager udbetaling fra Tillægsforsikringen, er det vigtigt, at du kontakter os, så vi kan vejlede dig i forhold til din forsikring.

Kontakt Tillægsforsikringen, hvis du får arbejde

Uarbejdsdygtighed
PRO's Tillægsforsikring dækker ikke kun i tilfælde af ledighed, men også ved uarbejdsdygtighed. Det vil sige, hvis du bliver ude af stand til at arbejde på grund af sygdom. For at få udbetaling fra din Tillægsforsikring på grund af uarbejdsdygtighed skal du opfylde en række betingelser:

 • Du er sygemeldt og modtager sygedagpenge fra kommunen i mindst 30 dage i træk. Dagpengene, som udbetales af A-kassen til ledige under de første 14 dages sygdom, tæller med i de 30 dage
 • Du kan fremvise en lægeerklæring, der dokumenterer, at du er uarbejdsdygtig og under lægebehandling
 • Du er 100 procent fraværende fra dit arbejde
 • Dine første symptomer er opstået senere end 30 dage efter, at du tilmeldte dig Tillægsforsikringen

Hvis du uarbejdsdygtig, kan du ikke få udbetaling fra din tillægsforsikring, når du samtidig modtager løn fra din arbejdsgiver under din sygdom.

Forsikringsydelsen ved uarbejdsdygtighed udgør 50 procent af den dækning, du har valgt, og udbetales efter udløbet af din karensperiode, for hver gang du er uarbejdsdygtig og modtager sygedagpenge i en sammenhængende periode på 30 dage. Forsikringsydelsen er skattefri.

Når du ønsker udbetaling fra din Tillægsforsikring i forbindelse med uarbejdsdygtighed, skal du sende en anmeldelse til Marsh A/S, som PRO samarbejder med (se punktet "Søg om udbetaling").

Forsikringsbetingelser

Her finder du de komplette betingelser og en tilhørende ordforklaring for PRO's Tillægsforsikring :

Hent forsikringsbetingelser (pdf) 

 

Registrering
PRO har indgået aftale med flere forsikringsselskaber om at formidle forsikringsprodukter. Du kan få oplyst navnene på disse forsikringsselskaber ved henvendelse til RRO.

Ledernes Hovedorganisation – PRO
Vermlandsgade 65
2300 København S

er registreret som forsikringsagentvirksomhed i Forsikring og Pensions register over forsikringsagenter.

Læs mere om registret

PRO's Tillægsforsikring udbydes i et samarbejde mellem PRO og Marsh A/S. PRO's Tillægsforsikring tegnes hos AmTrust International Underwriters DAC, som er tilsluttet Garantifonden for skadeserstatning.

Læs mere om Garantifonden for skadeserstatning

Klage
Forsikrede kan i henhold til forsikringsbetingelserne endvidere få enhver klage over sin afgørelse behandlet ved:

Ledernes Hovedorganisations/PRO's Klagenævn
Vermlandsgade 65
2300 København S

Ledernes Hovedorganisations Klagenævn er et paritetisk sammensat nævn bestående af repræsentanter fra AmTrust, Ledernes Hovedorganisation, PRO og Marsh. Klagenævnets afgørelser kan indbringes for Ankenævnet for Forsikring.

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Telefon 33 15 89 00

Ankenævnet for Forsikring er et upartisk nævn. I nævnet sidder repræsentanter for såvel Forbrugerrådet som forsikringserhvervet.

Klagen til Ankenævnet skal indsendes på et særligt skema, som blandt andet kan downloades fra ankeforsikring.dk. Sammen med klageskemaet skal klageren indsende et mindre gebyr.

Besøg ankenævnet for forsikring og download skema

Spørgsmål og svar

Dine personlige og jobmæssige forhold har i flere sammenhænge betydning for din dækning. Det er derfor vigtigt, at du ved, hvornår du er dækket og ikke mindst, hvornår der er begrænsninger i din dækning. Vi ved, det kan være svært at finde rundt i de enkelte punkter under forsikringsbetingelserne. Derfor har vi samlet de spørgsmål og svar, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne.´

Hent spørgsmål og svar (PDF)

Kontakt

Har du spørgsmål om din Tillægsforsikring, er du velkommen til at skrive til os eller ringe på telefon 3283 3644.

Stil spørgsmål om din police eller præmie på tillægsforsikringen

Stil spørgsmål om dine udbetalinger fra tillægsforsikringen

Vil du ændre din forsikring
Ønsker du at ændre din nuværende dækning, skal du kontakte os.

Få ændret dækningen på din Tillægsforsikring

Overvejer du at tegne en tillægsforsikring?
Ønsker du at høre mere om PRO's Tillægsforsikring, kan du bestille et opkald og blive ringet op af en vores konsulenter.

Bestil opkald om PRO's Tillægsforsikring