Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

PRO's Tillægsforsikring

18.403 kroner om måneden i dagpenge før skat er ikke nødvendigvis nok til at dække alle faste udgifter. Derfor tilbyder vi dig at tegne en lønsikring.

PRO's lønsikring er en af de bedste og billigste på markedet. Samtidig giver vi dig mulighed for selv at sammensætte din lønsikring, så den passer til lige netop dig og din families behov. Det er således op til dig, hvor meget du vil have udbetalt (dog maks. 90 procent af din løn), hvornår du vil have den første udbetaling, og hvor længe udbetalingen skal fortsætte. PRO's Tillægsforsikring udbydes i samarbejde med forsikringsselskabet AmTrust.

Dine fordele:

 • Sikrer op til 90 % af din løn    
 • En af de bedste og billigste på markedet
 • Fra 34 kr. om måneden

Læs mere om PRO's Tillægsforsikring

Pris

Du finder din pris ved at tage udgangspunkt i din ønskede dækning (kolonnen til venstre) og en karensperiode (30, 60 eller 90 dage) i tabellen herunder.

Eksempel: Tjener du fx 39.492 kroner om måneden, kan du max blive dækket for 14.296 kroner pr. måned. Vælger du 30 dages karens, er præmien 466 kroner pr. måned for en dækningsperiode på seks måneder og 641 kroner pr. måned for en dækningsperiode på 12 måneder. 95 procent af præmien er fradragsberettiget og opgives automatisk til SKAT.

Bruttoløn i kroner  Dækning i kroner/måned Karens:
30 dage
Karens:
30 dage
Karens:
60 dage
Karens:
60 dage
Karens:
90 dage
Karens:
90 dage
6 mdr. 12 mdr. 6 mdr. 12 mdr. 6 mdr. 12 mdr.
 23.555 1.100 36 kr. 49 kr. 28 kr. 40 kr. 24 kr. 36 kr.
 24.990 2.288 75 kr. 103 kr. 58 kr. 84 kr. 50 kr. 75 kr.
 27.752 4.575 149 kr. 205 kr. 115 kr. 169 kr. 100 kr. 150 kr.
 30.513 6.861 224 kr. 308 kr. 173 kr. 253 kr. 150 kr. 225 kr.
 33.275 9.148 299 kr. 410 kr. 231 kr. 336 kr. 200 kr. 300 kr.
 36.038 11.436 373 kr. 513 kr. 289 kr. 420 kr. 250 kr. 375 kr.
 39.492 14.296 466 kr. 641 kr. 360 kr. 525 kr. 313 kr. 468 kr.
 42.943 17.153 560 kr. 770 kr. 433 kr. 630 kr. 375 kr. 561 kr.
 49.850 22.872 746 kr. 1026 kr. 578 kr. 840 kr. 499 kr. 749 kr.
 53.302 25.730 844 kr. 1.155 kr. 648 kr. 944 kr. 563 kr. 844 kr.
 56.754 28.589 933 kr. 1.283 kr. 721 kr. 1.050 kr. 624 kr. 936 kr.
 60.207 31.448 1.031 kr. 1.412 kr. 792 kr. 1.154 kr. 689 kr. 1.031 kr.
 63.660 34.307 1.119 kr. 1.539 kr. 865 kr. 1.260 kr. 749 kr. 1.124 kr.
 67.097 37.153 1.219 kr. 1.668 kr. 936 kr. 1.364 kr. 814 kr. 1.219 kr.
 70.536 40.000 1.312 kr. 1796 kr. 1.008 kr. 1.468 kr. 876 kr. 1.312 kr.

Prisen er ekskl. 10 kroner i administrationsgebyr, som ikke er fradragsberettiget. Dertil skal lægges 1,1 procent af præmien i skadeforsikringsafgift til staten.

Præmien for din tillægsforsikring opkræves af PRO sammen med dit kontingent.


Prisen er inkl. 10 kroner i administrationsgebyr som ikke er fradragsberettiget.

Beregn og bestil

For at kunne tegne PRO's Tillægsforsikring, skal du opfylde følgende:

 • Være fyldt 18 år og være under 55 år
 • Har været fastansat  og lønnet som lønmodtager i mindst 16 timer om ugen i de seneste 6 måneder
 • Er medlem af både PRO og A-kassen LH
 • Har fast folkeregister adresse i Danmark eksklusiv Grønland og Færøerne        
 • Ikke have fået udbetalt mere end 23 ydelser fra en lignende forsikring
 • Ikke har eller burde have kendskab til kommende ledighed 

Sådan bestiller du
Du kan regne på din tillægsforsikring ved at indtaste din nuværende indkomst. Din nuværende indkomst er din skattepligtige løn samt værdien af personalegoder, for eksempel fri bil og fri telefon. Når du er kommet frem til den rigtige kombination for dig, kan du bestille forsikringen online.

Du skal være opmærksom på, at i tilfælde af ledighed vil grundlaget for beregningen udgøres af de 12 måneder, hvor du har haft den bedste indtægt inden for de seneste 24 måneder.

Beregn og bestil PRO's Tillægsforsikring

OBS: Til den beregnede pris skal tillægges 1,1 procent i skadeforsikringsafgift til staten samt et administrationsgebyr på 10 kroner per måned.

Søg om udbetaling

Søg om udbetaling af tillægsforsikringen
Før du kan få dækning fra PRO's Tillægsforsikring, skal du søge om udbetaling af forsikringen, men inden da skal du have meldt dig ledig hos A-kassen LH og jobcentret.

Se, hvordan du melder dig ledig hos A-kassen LH og jobcentret

Søg om udbetaling af tillægsforsikringen (Log ind med NemID eller Personligt Login)

Anmeld uarbejdsdygtighed
Du skal anmelde din uarbejdsdygtighed direkte til Marsh A/S, som PRO samarbejder med. Det gør du ved at udskrive og udfylde en anmeldelsesblanket, du kan finde nederst på siden. Du finder adressen i blanketten.

Når anmeldelsen er færdigbehandlet hos Marsh A/S, vil du modtage et brev med afgørelsen på din sag, herunder den beregnede forsikringsydelse.

Hent blanket til anmeldelse af uarbejdsdygtighed (pdf)

Fortsat uarbejdsdygtighed
For hver periode du er uarbejdsdygtig i sammenhængende 30 dage, skal du indsende en kopi af oplysningen fra din kommune om din sygedagpengeudbetaling sammen med en anmeldelse af fortsat uarbejdsdygtighed. Har du også fået sygedagpenge fra A-kassen for de første 14 sygedage, så skal du også vedlægge A-kassens underretningsbrev til dig herom.

Kontaktoplysninger og anmeldelsen finder du nedenfor.

Hent blanket til anmeldelse af fortsat uarbejdsdygtighed (pdf)

PRO's Skadescenter for uarbejdsdygtighed
Marsh A/S
Teknikerbyen 1
2830 Virum
Telefon: 4595 9595
E-mail: affinity.denmark@marsh.com

Har du den rette dækning

Du skal være opmærksom på, at ændringer i din løn kan få betydning for din forsikringsdækning, hvis du bliver ledig. Vi anbefaler derfor, at du løbende tjekker, om du er over- eller underforsikret. Du kan forsikre op til 90 procent af din nuværende indkomst inklusiv dagpenge.

Tjek, om du er over- eller underforsikret
På Mit PRO kan du se den dækning, du har i dag. Her kan du også beregne, om du er over- eller underforsikret i forhold til din nuværende løn.

Se din nuværende dækning på Mit PRO og tjek, om du er over- eller underforsikret

Hvis du allerede kender din dækning, kan du også tjekke, om du er over- eller underforsikret nedenfor. Indtast din nuværende indkomst i beregneren og se, hvad du maksimalt kan forsikre dig for. Din nuværende indkomst er din løn samt værdien af personalegoder, for eksempel fri bil og fri telefon samt dit eget pensionsbidrag men eksklusiv pensionsbidrag betalt af arbejdsgiver.

Tjek, om du er over- eller underforsikret

Vil du ændre din forsikring?
Ønsker du at ændre din nuværende dækning, skal du kontakte os.

Få ændret dækningen på din tillægsforsikring

Specialtilbud ved opsigelse – Outplacement

Vi har sikret dig endnu bedre vilkår, hvis du bliver opsagt. Udover at være et ekstra økonomisk sikkerhedsnet vil vi gerne hjælpe dig, så du hurtigt kan komme i arbejde igen. Derfor kan du gennem din tillægsforsikring få professionel hjælp til at komme i arbejde igen – og det uden at præmien på din forsikring stiger.

Din forsikring betaler for din outplacement
Via din tillægsforsikring tilbyder vi dig et outplacementforløb bestående af en række individuelle møder med en outplacementkonsulent fra Ledernes KompetenceCenter. På dit første møde med konsulenten vil du få oplyst, hvor mange møder, du er berettiget til.

Outplacementforløbet tager udgangspunkt i dine konkrete ønsker og behov til dit næste job samt afklaring af dine kompetencer, fremtidige jobmål og jobsøgningsstrategier. Her udover giver konsulenten dig råd og vejledning i forhold til udarbejdelse af relevant præsentationsmateriale samt giver træning og sparring i forbindelse med jobsamtale, personlig markedsføring og netværksarbejde.

Til at understøtte outplacementforløbet får du på første møde med konsulenten udleveret en outplacementmappe med en række praktiske øvelser og redskaber, der hjælper dig i din jobsøgning.

Alle vores konsulenter har et solidt kendskab til jobmarkedet og praktisk erfaring med outplacement til ledere.

Hvem gælder tilbuddet for?
Tilbuddet gælder for dig, der:

 • har en tillægsforsikring
 • og er opsagt
 • er berettiget til udbetaling fra forsikringen og
 • ikke har været ledig de sidste seks måneder.

Sådan kommer du videre
For at få et gratis outplacement-forløb kan du søge om det, så snart du har fået din opsigelse og frem til senest 30 dage før din første ledighedsdag. Du søger om det her:

Ansøg om outplacement gennem din tillægsforsikring

Regler for udbetaling

Du skal kun betale til forsikringen i seks måneder, før forsikringen kan komme til udbetaling. I denne periode må du ikke have første ledighedsdag, blive opsagt eller have kendskab til kommende ledighed. Vælger du en karensperiode på kun 30 dage, oplever du reelt ikke huller i økonomien. Du vælger selv, om forsikringen skal udbetales i seks eller 12 måneder.

Den dækning, du får udbetalt fra PRO's Tillægsforsikring, hvis du bliver ufrivilligt ledig, skal du betale skat af. Bliver du uarbejdsdygtig, får du udbetalt 50 procent af din valgte dækning. Denne udbetaling er skattefri.

Hent hovedregler for udbetaling (pdf)

Hvis du bliver ledig
For at du kan få dækning fra din Tillægsforsikring, skal du søge om udbetaling af forsikringen. Udbetalingen fra forsikringen forudsætter, at du får dagpenge. Du skal derfor huske også at melde dig ledig på dit lokale jobcenter og hos A-kassen.

Læs mere om, hvordan du melder dig ledig

Når du er blevet opsagt, skal du indsende en elektronisk anmeldelse til os. Vi kan dog ikke godkende din udbetaling fra Tillægsforsikringen, før du har fået din første dagpengeudbetaling. Du kan derfor godt vente med at sende os din anmeldelse, til du melder dig ledig på jobcenteret.

Søg om udbetaling fra Tillægsforsikringen

Sådan behandler vi din anmeldelse
Når du har indsendt din anmeldelse, får du straks en kvittering via e-mail på, at vi har modtaget anmeldelsen. Din sag afventer nu, at A-kassen godkender din ret til at få udbetalt dagpenge, hvorefter du får svar på din anmeldelse i din Post på Mit PRO. Du får din første udbetaling fra Tillægsforsikringen efter udløb af din karensperiode på 30, 60 eller 90 dage, og efter du har været ledig med ret til dagpenge i mindst en måned. Det skyldes, at du kun kan få udbetaling fra Tillægsforsikringen, når du er kommet i gang med at modtage dagpenge.

Den første udbetaling
Du vil normalt modtage din første udbetaling inden for 14 dage efter udløbet af din karensperiode. Herefter vil din forsikringsydelse løbende blive udbetalt inden den 10. i den efterfølgende måned.

Hvis du får arbejde
Hvis du bliver tilbudt midlertidigt eller fast arbejde, eller der i øvrigt sker ændringer i dine forhold i den periode, hvor du modtager udbetaling fra Tillægsforsikringen, er det vigtigt, at du kontakter os, så vi kan vejlede dig i forhold til din forsikring.

Kontakt Tillægsforsikringen, hvis du får arbejde

Uarbejdsdygtighed
PRO's Tillægsforsikring dækker ikke kun i tilfælde af ledighed, men også ved uarbejdsdygtighed. Det vil sige, hvis du bliver ude af stand til at arbejde på grund af sygdom. For at få udbetaling fra din Tillægsforsikring på grund af uarbejdsdygtighed skal du opfylde en række betingelser:

 • Du er sygemeldt og modtager sygedagpenge fra kommunen i mindst 30 dage i træk. Dagpengene, som udbetales af A-kassen til ledige under de første 14 dages sygdom, tæller med i de 30 dage
 • Du kan fremvise en lægeerklæring, der dokumenterer, at du er uarbejdsdygtig og under lægebehandling
 • Du er 100 procent fraværende fra dit arbejde
 • Dine første symptomer er opstået senere end 30 dage efter, at du tilmeldte dig Tillægsforsikringen

Hvis du uarbejdsdygtig, kan du ikke få udbetaling fra din tillægsforsikring, når du samtidig modtager løn fra din arbejdsgiver under din sygdom.

Forsikringsydelsen ved uarbejdsdygtighed udgør 50 procent af den dækning, du har valgt, og udbetales efter udløbet af din karensperiode, for hver gang du er uarbejdsdygtig og modtager sygedagpenge i en sammenhængende periode på 30 dage. Forsikringsydelsen er skattefri.

Når du ønsker udbetaling fra din Tillægsforsikring i forbindelse med uarbejdsdygtighed, skal du sende en anmeldelse til Marsh A/S, som PRO samarbejder med (se punktet "Søg om udbetaling").

Forsikringsbetingelser

Her finder du de komplette betingelser og en tilhørende ordforklaring for PRO's Tillægsforsikring :

Hent Forsikringsbetingelser (pdf)
Registrering
PRO har indgået aftale med flere forsikringsselskaber om at formidle forsikringsprodukter. Du kan få oplyst navnene på disse forsikringsselskaber ved henvendelse til RRO.

Ledernes Hovedorganisation – PRO
Vermlandsgade 65
2300 København S

er registreret som forsikringsagentvirksomhed i Forsikring og Pensions register over forsikringsagenter.

Læs mere om registret

PRO's Tillægsforsikring udbydes i et samarbejde mellem PRO og Marsh A/S. PRO's Tillægsforsikring tegnes hos AmTrust International Underwriters Ltd.

Klage
Forsikrede kan i henhold til forsikringsbetingelserne endvidere få enhver klage over sin afgørelse behandlet ved:

Ledernes Hovedorganisations/PRO's Klagenævn
Vermlandsgade 65
2300 København S

Ledernes Hovedorganisations Klagenævn er et paritetisk sammensat nævn bestående af repræsentanter fra AmTrust, Ledernes Hovedorganisation, PRO og Marsh. Klagenævnets afgørelser kan indbringes for Ankenævnet for Forsikring.

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Telefon 33 15 89 00

Ankenævnet for Forsikring er et upartisk nævn. I nævnet sidder repræsentanter for såvel Forbrugerrådet som forsikringserhvervet.

Klagen til Ankenævnet skal indsendes på et særligt skema, som blandt andet kan downloades fra ankeforsikring.dk. Sammen med klageskemaet skal klageren indsende et mindre gebyr.

Besøg ankenævnet for forsikring og download skema

Spørgsmål og svar

Dine personlige og jobmæssige forhold har i flere sammenhænge betydning for din dækning. Det er derfor vigtigt, at du ved, hvornår du er dækket og ikke mindst, hvornår der er begrænsninger i din dækning. Vi ved, det kan være svært at finde rundt i de enkelte punkter under forsikringsbetingelserne. Derfor har vi samlet de spørgsmål og svar, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne.

Hent Spørgsmål og svar (pdf)

Kontakt

Har du spørgsmål om din Tillægsforsikring, er du velkommen til at skrive til os eller ringe på telefon 3283 3644.

Stil spørgsmål om din police eller præmie på tillægsforsikringen

Stil spørgsmål om dine udbetalinger fra tillægsforsikringen

Vil du ændre din forsikring
Ønsker du at ændre din nuværende dækning, skal du kontakte os.

Få ændret dækningen på din Tillægsforsikring

Overvejer du at tegne en tillægsforsikring?
Ønsker du at høre mere om PRO's Tillægsforsikring, kan du bestille et opkald og blive ringet op af en vores konsulenter.

Bestil opkald om PRO's Tillægsforsikring