Lønforhandling

Vil du have mere i løn? Så sørg for, at din chef bemærker din indsats og resultater året igennem og forbered dig godt inden selve lønforhandlingen.

Mand med krydset arme og smil | Lederne Pro

Din forberedelse afgør resultatet af din lønforhandling. Nedenfor har vi samlet 11 gode råd til dig, der skal forhandle løn.

Husk på, at du har kun krav på en egentlig lønforhandling, hvis det fremgår af din ansættelseskontrakt, eller hvis det fremgår af de retningslinjer, aftaler eller overenskomster, der gælder for dit ansættelsesforhold.

Lønforhandling - Sådan gør du

Synliggør dine resultater

Du står bedre, hvis du allerede inden lønsamtalen har overbevist din chef om, at du leverer varen. Derfor skal du løbende gøre chefen opmærksom på din gode indsats og de resultater, du skaber. Du skal både vise, at du gør det, der skal til for at udfylde jobbet – det kan være at møde ind på en søndag, hvis der opstår problemer med en kunde – og på samme tid, at du når de mål, der forventes.

Måske har du svært ved at skulle fremhæve dig selv og dine resultater. Et trick kan her være at tænke over, hvordan dine resultater kan udgøre en nyttig viden for din chef og andre medarbejdere. Det behøver ikke været noget målbart, men kan måske være en særlig metode, som har hjulpet dig i et projekt. Det vigtige er, at det udgør en værdi for modtageren – ellers kan det hurtigt virke som pral.

Det, der nok gør størst indtryk på din chef, er, hvis han eller hun hører om din gode indsats fra enten dine kolleger eller en kunde. Du kan også bede dine kunder om feedback, når du ved, de er tilfredse. På den måde bliver det ikke dig, men kunderne, der fortæller, at du gør det godt.

Vær ambitiøs, men realistisk

Der skal være noget at forhandle med, hvis du går efter en højere løn. Derfor skal dit lønkrav være ambitiøst, men inden for rimelighedens grænser. Ligger du alt for højt eller alt for lavt, kommer du til at fremstå uforberedt og dermed stå skidt i forhandlingen. Så forbered dig grundigt og læg dig fast på et tal, som vil gøre dig rigtig glad og tilfreds – også selv om slutresultatet skulle ende en smule under.

Det er vigtigt, at du nævner et konkret tal – for eksempel 64.000 kroner. Det virker mere overbevisende, end hvis du blot nævner, at din løn bør ligge ”et sted midt i tresserne”.

Øv dig i at sige dit lønkrav højt. Føles det godt i maven – og kan du sige det med stor naturlighed – vil du få lettere ved at overbevise din chef om, at dit ønske er rimeligt. Dermed kommer det ikke til at handle om, hvorvidt tallet er passende, men om vedkommende kan give dig det eller ej.

Se på din egen lønudvikling

Er din lønudvikling fulgt med din personlige og faglige udvikling? Måske har du været tilbageholdende de sidste par år eller slet ingenting fået. Så er din løn reelt blevet mindre værd, fordi den ikke er fulgt med prisudviklingen. Derfor skal du måske stige fem procent i løn bare for at nå op på det samme niveau, som du tjente for to år siden.

Se på virksomhedens økonomi

I nogle virksomheder bliver det på forhånd meldt ud før lønforhandlingerne, hvor mange procent lønnen i gennemsnit reguleres med. Men hvis det tal for eksempel er tre procent, betyder det ikke, at du ikke nødvendigvis kan få mere, hvis du har ydet en særlig god indsats. På den anden side er det hverken realistisk eller loyalt at kræve 15 procent i lønstigning, hvis økonomien i virksomheden er dårlig.

Undersøg dine alternativer til lønstigning

Det er en god idé, at du på forhånd sætter dig ind i, hvad der findes af personalegoder, som du kan foreslå som alternativer til en egentlig lønstigning. Overvej, hvilke personalegoder der bedst betaler sig for dig, og sæt dig ind i, hvordan de forskellige goder beskattes.

Læs mere om personalegoder

Overvej, hvad dine argumenter er værd

Se sådan på det, at du eksempelvis bør have en lønstigning for to års nulstigning, et andet løntillæg, fordi du har fået mere personaleansvar og en tredje lønforhøjelse, fordi du har stået i spidsen for nye indsatser eller projekter.

Formulér dit mål

Formulér et mål og meld ud, hvad du forventer. Målet må gerne være sat lidt for højt – for så er der noget at forhandle om. Selv om det kan være svært, så er det nødvendigt at glemme alt om din beskedenhed og blufærdighed, for det er en del af spillet at stille krav.

I kølvandet på krisen er mange ledere tilbageholdende med store lønstigninger, men derfor behøver du ikke gå tomhændet hjem. Når du skal forhandle løn i krisetid, er det strategisk klogt at tænke i flere baner og især gå efter personalegoder. Lav en liste med alternative krav, som du kan komme med, hvis din chef ikke kan give dig den lønstigning, du ønsker.

Læs om alternativer til lønstigning

Find tre gode grunde til, at du skal stige i løn

Formuler nogle få (maksimalt tre) gode grunde til, at du skal have noget med hjem i lønningsposen – uanset om det drejer sig om en regulær lønstigning eller personalegoder.

Du kan også bruge som argument, at din løn mindst bør stige med den procent, som forbrugerprisindekset er steget med det seneste år.

Tjek forbrugerprisindekset

Øv dig på dine argumenter

Øv dig på at fremføre dine argumenter højt – jo flere gange du har sagt argumenterne højt, jo mere overbevisende lyder du. Den usikkerhed, der måske ellers kunne spores i dit kropssprog og toneleje bliver derved mindre.

Hav styr på strategien

Hvis du selv har taget initiativ til forhandlingen, vil det give god mening, at du selv lægger ud med, hvad du gerne vil have. Ellers ender det hurtigt med, at chefen sidder og roser dig uden at tage fat på det, det egentlig handler om. Start gerne med at fremhæve de positive sider af jobbet – for eksempel opgaverne, kollegaerne og chefen. Det eneste problem, kan du så fortælle, er lønnen, som du mener bør ligge X antal tusind højere.

Sidder du til den faste, årlige lønforhandling, skal du derimod lade chefen komme med udspillet. Ligger det på det niveau, du havde drømt om, kan du takke pænt ja, men uden at virke overbegejstret. Virksomheden skulle nødig sidde tilbage med en fornemmelse af, at de har givet dig alt for meget.

Vær forberedt på at blive mødt med et nej, hvis du kræver mere, end chefen lægger op til. Det er helt normalt og en del af spillet. En idé kan her være at tænke i forslag og ideer i stedet for argumenter. Husk på, at det ikke handler om at få ret, men om at indgå en aftale. Spørg for eksempel, hvad der skal til for at få 4.000 kr. ekstra om måneden. Spørgsmål kan være en effektiv måde at finde åbninger på i forhandlingen.

Ender du med slet ikke at kunne få mere, er det vigtigt at lave en konkret aftale om, hvornår I næste gang skal snakke løn. Måske kan du få det fremskudt, når du nu ikke fik noget denne gang. Vær opmærksom på, at en ekstraordinær lønforhandling ikke ændrer på den planlagte forhandling, hvor du igen vil kunne kræve en forbedring af din løn.

Spil spillet

Når forhandlingen begynder, så fremkom med dit krav og med dine argumenter. Vær klar over, at det første nej er ment som et forhandlingsoplæg – så vær tålmodig og bevar fokus. Du skal ikke lade dig gå på af, at din chef måske virker sur eller stresset. Det er en del af spillet.

Du skal ikke få dårlig samvittighed og slække på dit krav, fordi din chef oplyser, at økonomien ikke er til store lønstigninger, eller at der også skal være økonomi til en lønstigning til dine kolleger. Du har stadig ydet en god indsats og fortjener en lønstigning. Bevar fatning og fokus og gentag dine argumenter – eventuelt på forskellige måder.

Husk, det er en ligeværdig forhandling

Til en lønforhandling er du ikke tvunget til adlyde chefen som i dit daglige arbejde. Du kan derimod sige ja eller nej alt efter, hvad du synes er rimeligt. Det er med andre ord en ligeværdig forhandling, hvor I sammen skal forsøge at nå frem til en aftale, som begge parter kan være tilfredse med. Glemmer du det, kan du ende med at acceptere en aftale, inden forhandlingen overhovedet er kommet i gang.

Hold fokus hele vejen til målet

Det er vigtigt at holde dig for øje, hvad du er kommet for. Du må ikke falde i den fælde, at chefen roser dig og giver dig skulderklap for derefter at glemme lønsnakken. Når du taler løn, taler du kun løn. Hold fokus og forlad ikke forhandlingerne, før der ligger en lønaftale på bordet – eller som minimum en konkret aftale om, hvornår I skal forhandle videre næste gang.

Får du ikke den lønstigning, du ønsker

Hvis din chef ikke kan give dig den lønstigning, du ønsker, så kan du fremkomme med din liste over alternative krav. Forsøg eventuelt at få aftalt datoen for en ny lønforhandling, for det kan jo være, at virksomhedens økonomi bliver bedre efter et par måneder. Du kan også forhandle dig frem til en aftale om, at din lønstigning er betinget af, at du når nogle fastsatte mål inden for en nærmere defineret periode.

Afslut i en god tone

Hvis du er tilfreds med resultatet af lønforhandlingen, så vis det. Hvis du er utilfreds, så bed din chef om at fortælle dig, hvad der helt konkret skal til, for at du kan få en større stigning næste gang. Gentag det, så du er sikker på, at I er enige, og skriv det ned.

Uanset udfaldet af forhandlingen, så afslut i en god tone – I skal jo arbejde sammen i året frem til den næste lønforhandling.

Videoguide

Få gode råd til, hvordan du kan forbedre din næste lønsamtale.

Få rådgivning om lønforhandling

Står du overfor for den årlige lønforhandling, eller skal du forhandle løn med en ny arbejdsgiver? Vi kan rådgive dig om, hvordan du forhandler den rigtige løn hjem.

Opdateret: 04.05.2022