Lønforhandling

Lønforhandling

Vil du have mere i løn? Så sørg for, at din chef bemærker din indsats og resultater året igennem og forbered dig godt inden selve lønforhandlingen.

Din forberedelse afgør resultatet af din lønforhandling. Nedenfor har vi samlet 11 gode råd til dig, der skal forhandle løn.

Husk på, at du har kun krav på en egentlig lønforhandling, hvis det fremgår af din ansættelseskontrakt, eller hvis det fremgår af de retningslinjer, aftaler eller overenskomster, der gælder for dit ansættelsesforhold.

Lønforhandling - sådan gør du

Oplist dine succeser

Lav en liste over de opgaver, du har udført i årets løb, og de gode resultater du har opnået i forhold til virksomhedens strategiske mål. Vi har udviklet en logbog til lønforhandling, som kan gøre din forberedelse mere systematisk.

Logbog til lønforhandling (pdf)

Se på din egen lønudvikling

Er din lønudvikling fulgt med din personlige og faglige udvikling? Måske har du været tilbageholdende de sidste par år eller slet ingenting fået. Så er din løn reelt blevet mindre værd, fordi den ikke er fulgt med prisudviklingen. Derfor skal du måske stige fem procent i løn bare for at nå op på det samme niveau, som du tjente for to år siden.

Se på virksomhedens økonomi

I nogle virksomheder bliver det på forhånd meldt ud før lønforhandlingerne, hvor mange procent lønnen i gennemsnit reguleres med. Men hvis det tal for eksempel er tre procent, betyder det ikke, at du ikke nødvendigvis kan få mere, hvis du har ydet en særlig god indsats. På den anden side er det hverken realistisk eller loyalt at kræve 15 procent i lønstigning, hvis økonomien i virksomheden er dårlig.

Undersøg dine alternativer til lønstigning

Det er en god idé, at du på forhånd sætter dig ind i, hvad der findes af personalegoder, som du kan foreslå som alternativer til en egentlig lønstigning. Overvej, hvilke personalegoder der bedst betaler sig for dig, og sæt dig ind i, hvordan de forskellige goder beskattes.

Læs mere om personalegoder

Overvej, hvad dine argumenter er værd

Se sådan på det, at du eksempelvis bør have en lønstigning for to års nulstigning, et andet løntillæg, fordi du har fået mere personaleansvar og en tredje lønforhøjelse, fordi du har stået i spidsen for nye indsatser eller projekter.

Formulér dit mål

Formulér et mål og meld ud, hvad du forventer. Målet må gerne være sat lidt for højt – for så er der noget at forhandle om. Selv om det kan være svært, så er det nødvendigt at glemme alt om din beskedenhed og blufærdighed, for det er en del af spillet at stille krav.

I kølvandet på krisen er mange ledere tilbageholdende med store lønstigninger, men derfor behøver du ikke gå tomhændet hjem. Når du skal forhandle løn i krisetid, er det strategisk klogt at tænke i flere baner og især gå efter personalegoder. Lav en liste med alternative krav, som du kan komme med, hvis din chef ikke kan give dig den lønstigning, du ønsker.

Læs om alternativer til lønstigning

Find tre gode grunde til, at du skal stige i løn

Formuler nogle få (maksimalt tre) gode grunde til, at du skal have noget med hjem i lønningsposen – uanset om det drejer sig om en regulær lønstigning eller personalegoder.

Du kan også bruge som argument, at din løn mindst bør stige med den procent, som forbrugerprisindekset er steget med det seneste år.

Tjek forbrugerprisindekset

Øv dig på dine argumenter

Øv dig på at fremføre dine argumenter højt – jo flere gange du har sagt argumenterne højt, jo mere overbevisende lyder du. Den usikkerhed, der måske ellers kunne spores i dit kropssprog og toneleje bliver derved mindre.

Spil spillet

Når forhandlingen begynder, så fremkom med dit krav og med dine argumenter. Vær klar over, at det første nej er ment som et forhandlingsoplæg – så vær tålmodig og bevar fokus. Du skal ikke lade dig gå på af, at din chef måske virker sur eller stresset. Det er en del af spillet.

Du skal ikke få dårlig samvittighed og slække på dit krav, fordi din chef oplyser, at økonomien ikke er til store lønstigninger, eller at der også skal være økonomi til en lønstigning til dine kolleger. Du har stadig ydet en god indsats og fortjener en lønstigning. Bevar fatning og fokus og gentag dine argumenter – eventuelt på forskellige måder.

Får du ikke den lønstigning, du ønsker

Hvis din chef ikke kan give dig den lønstigning, du ønsker, så kan du fremkomme med din liste over alternative krav. Forsøg eventuelt at få aftalt datoen for en ny lønforhandling, for det kan jo være, at virksomhedens økonomi bliver bedre efter et par måneder. Du kan også forhandle dig frem til en aftale om, at din lønstigning er betinget af, at du når nogle fastsatte mål inden for en nærmere defineret periode.

Afslut i en god tone

Hvis du er tilfreds med resultatet af lønforhandlingen, så vis det. Hvis du er utilfreds, så bed din chef om at fortælle dig, hvad der helt konkret skal til, for at du kan få en større stigning næste gang. Gentag det, så du er sikker på, at I er enige, og skriv det ned.

Uanset udfaldet af forhandlingen, så afslut i en god tone – I skal jo arbejde sammen i året frem til den næste lønforhandling.

Hjælp til dig

Video-Guide

Personlig sparring

Opdateret: 16.08.2019