Mere info

Her kan du få mere information om indmeldelse i Lederne A-kasse

Allerede medlem af en A-kasse?
Ønsker du at skifte fra en anden a-kasse til Lederne A-kasse, sørger vi for at opsige medlemskabet af din nuværende a-kasse. Vi sikrer også, at din anciennitet flyttes med over til os, så du ikke mister rettigheder i forhold til din ret til dagpenge.

Du skal betale kontingent til din nuværende a-kasse, indtil overflytningen er fuldført. For meget indbetalt kontingent til din nuværende a-kasse vil efterfølgende blive returneret til dig.

Efterløn
Betaler du efterlønsbidrag i din nuværende a-kasse, vil du automatisk også blive opkrævet dette i Lederne A-kasse. Det er vigtigt for din ret til at modtage efterløn. Efterlønsbidraget er uafhængigt af A-kasse, og det fulde beløb går til opsparing.

Kontrol og anden information
De oplysninger, du angiver ved indmeldelse i A-kassen, kan blive kontrolleret. Det kan for eksempel ske ved hjælp af oplysninger fra arbejdsgivere og myndigheder. Kontrol kan også ske ved registersamkøring.

Ifølge persondataloven skal det oplyses, at:

  • A-kassen kan indhente oplysninger fra din arbejdsgiver til brug for afklaring af dine rettigheder og pligter,
  • A-kassen registrerer modtagne oplysninger,
  • du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger A-kassen registrerer om dig, og
  • du kan kræve forkerte oplysninger rettet.

Læs mere

Hjemvendt fra udlandet

Hvis du netop er hjemvendt fra udlandet, så gælder der særlige regler for optagelse i en dansk a-kasse. Der gælder forskellige regler alt efter, hvornår du sidst har været medlem af en dansk a-kasse, og hvilket land du har været tilknyttet.

Læs mere om reglerne for optagelse i a-kassen efter udenlandsophold

Der gælder også særlige regler i forhold til efterløn, hvis du har arbejdet i udlandet før efterlønsalderen. Det kan betyde, at du mister retten til efterlønsbevis, eller at du ikke kan gå på efterløn.

Læs mere om efterløn og udland

Sådan opkræves dit kontingent

Dit kontingent opkræves kvartalsvis og der kan derfor gå op til fire uger, fra du er indmeldt, til du modtager den første opkrævning.

Du skal være opmærksom på, at hvis du bliver meldt ind i sidste halvdel af et kvartal, kan din første opkrævning afvige fra normalen. Det skyldes, at du både opkræves for den resterende del af det aktuelle kvartal samt for det kommende kvartal. Herefter vil din opkrævning altid kun være for et kvartal ad gangen.