Nyheder

Arbejdsmiljø Topmøde 2018 i Odense

17. september 2018

Ledernes Hovedorganisation er medarrangør på arrangementet, der er et dagsseminar rettet mod medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen i industrivirksomheder. Tanken er at give deltagerne inspiration og lyst til den fortsatte arbejdsmiljøindsats gennem præsentation af værktøjer og spændende oplæg. Seminaret finder sted den 24. oktober i Odense.

Blandt oplægsholderne er murer og TV-kendis (Rigtige mænd) Lindy Aldahl, direktør for Arbejdstilsynet, Søren Kryhlmand, Postdoc, ergoterapeut Jeanette Reffstrup Christensen, SDU, projektleder Anne Sofia Lønvig, Slots- og Kulturstyrelsen og forfatter Rune Strøm.

I plenum vil oplæggene blandt andet handle om ulykkesforebyggelse og håndtering af muskel- og skeletbesvær; Hvordan gør vi? Hvem gør hvad og hvorfor? Virker det?

Endvidere vil Arbejdstilsynets direktør Søren Kryhlmand komme med sit bud på de kommende fokusområder for Arbejdstilsynets indsatser i forhold til fremstillingsindustrien, samt om der er politisk interesse for det, vi gør på virksomhederne i forhold til forbedring af arbejdsmiljøet?

Parallelle praksisorienterede oplæg om; Arbejdsmiljøledelsessystemet ISO 45001 – Konflikthåndtering og kommunikation – Nudging i forhold til muskel- og skeletbesvær – Brug af kraner og løfteudstyr – Styr på kemien, et spørgsmål om adfærd.

Der opfordres til, at virksomheder deltager med både A- og B-side repræsentanter fra deres arbejdsmiljøorganisation.

Deltagelse i Arbejdsmiljø Topmøde 2018 er gratis, dog vil udeblivelse uden afbud medføre et gebyr på kr. 500,- pr. person.

Tilmeldingsfrist er mandag den 15. oktober 2018.

Ved spørgsmål eller andet vedrørende Arbejdsmiljø Topmøde 2018 (herunder afbud) kan du kontakt Mette Lykke Tranberg, DI, på tlf. 3377 3069 eller Linda Knudsen, CO-i, på tlf. 3363 8018