Ferieloven ændres: Læs her hvordan det kan påvirke dine ferieplaner

Måske skal du allerede nu forholde dig til din og familiens ferieplanlægning i sommeren og efteråret 2020. En grundlæggende ændring af ferielovgivningen betyder, at du skal disponere feriedagene med omhu i en overgangsfase. Camilla Friis Lambrecht og Jørgen Pedersen, begge juridiske konsulenter hos PRO, hjælper dig her med et overblik over indholdet af den nye ferielov, og hvilke følger den har for dig. 

13. marts 2019

Din ferie

Den danske ferielov står foran en fundamental forandring. Og selv om den nye lov først træder i kraft med virkning fra den 1/9 2020 kommer der forinden en overgangsordning, som gør, at du måske skal overveje at gemme feriedage i det kommende ferieår.

Det vender vi tilbage til. Den nye ferielov indebærer, at vi i Danmark fra 2020 ikke længere vil have forskudt ferie, som vi har kendt det hidtil. Altså at vi sparer 25 dages ferie op i et kalenderår, som så skal afholdes fra 1. maj året efter og et år frem.

I stedet overgår vi til samtidighedsferie. Det betyder, at vi sparer ferie op løbende – 2,08 dage om måneden – som vi kan afholde løbende, hvis vi ønsker det. Det nye princip kommer især nye på arbejdsmarkedet til gode, som ellers tidligere har skullet vente op til 16 måneder, før de kunne holde betalt ferie. Fra september 2020 får alle lønmodtagere ret til betalt ferie fra første dag i jobbet.

Hvad betyder det så personligt for dig?
Det vigtigste er nok, at du hverken får færre eller flere feriedage. Du vil fortsat optjene 25 feriedage om året plus hvad du måtte have af ekstra feriefridage efter aftale med din arbejdsgiver.

Det, du skal være opmærksom på, er overgangsordningen fra den 1/9 2019 til den 1/9 2020. Vi tager det bid for bid.

Hvis du som de fleste har været i fuld beskæftigelse i 2018, kan du afvikle din ferie, som du ønsker det, fra 1. maj i år og frem til 30. april 2020.

Men måske kan det betale at tænke længere frem. Her i 2019 optjener du kun ferie i 8 måneder frem til overgangsordningen træder i kraft den 1/9. Det betyder, at du har 16,64 feriedage til afholdelse fra den 1. maj 2020 og frem til den 31. august 2020.

Det rækker ”kun” til godt tre ugers ferie. Og det er ikke muligt at få ferie på forskud. Så hvis du ved, at du vil holde fire ugers sommerferie i sommeren 2020 eller har planer om tre ugers sommerferie plus en uges efterårsferie i oktober 2020, skal du altså tænke over, om du skal gemme noget ferie, som du efter aftale med din arbejdsgiver så kan overføre til det meget korte ”ferieår” i sommeren 2020.

Og hvis du har feriedage tilbage i indeværende ferieår og ikke har konkrete ferieplaner i marts eller april, kan det være en god idé at skubbe dem til næste ferieår efter aftale med din arbejdsgiver, så du allerede nu sætter feriedage i sparekassen til sommer/efterår 2020. 

Læs om reglerne for overførsel af ferie

Hvad sker der med den ferie, du optjener i overgangsperioden fra 1. september i år til 30. august 2020?
En så stor forandring som en ny måde at optjene og afholde ferie på, kræver en smidig overgangsordning. Der vil være en overgangsperiode med samtidighedsferie, hvor lønmodtagerne optjener ferie og stadig har ferie til gode. Og da det vil presse såvel arbejdsgivernes likviditet som samfundsøkonomien, hvis de kom til udbetaling på en gang, bliver pengene, anslået cirka 80 milliarder kroner, sat til side.

Der er tale om et helt års feriepenge, som bliver indefrosset hos en nyoprettet særlig feriefond, Lønmodtagernes Feriemidler under Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Her vil de blive forvaltet og forrentet og siden udbetalt som et engangsbeløb, når du forlader arbejdsmarkedet. Din arbejdsgiver kan også vælge selv at opbevare og administrere beløbet. De skal i givet fald forrentes svarende til forretningen i fonden. 

Ikke alle medlemmer er beskæftiget på fuld tid her i 2019. Hvis du har haft begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet i 2019, det kan være du er nyuddannet, eller kommer tilbage fra barsel eller ledighed, kan der gælde særregler for dig i forbindelse med overgangen til den nye ferielov. Hvis du er i den situation og er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, bør du kontakte os og få hjælp.

Kontakt os og få rådgivning om ferie

Endelig skal det nævnes, at når den nye ferielov bliver indfaset, og du optjener din ferie løbende gennem et år, vil du få det pågældende år plus yderligere fire måneder til at afholde den i. Det sker for at sikre lønmodtagerne en øget fleksibilitet, når de skal afholde ferie. Den ferie du optjener i perioden 1. september 2020 til 31. august 2021 kan du altså afholde frem til den 31/12 2021. 

Læs mere om ferie og dine rettigheder

Læs mere om lovforslaget på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside

Læs mere om fonden Lønmodtagernes Feriemidler