Nyheder

Skal du holde fri mellem jul og og nytår?

02. december 2019

De stille juledage er et godt tidspunkt at tage ferie og få sat ekstra ind på energikontoen. Måske har du også brug for at få gjort et indhug i feriedagene? Her kan du læse om dine rettigheder og muligheder for at holde ferie mellem jul og nytår.

jul

Det er vigtigt at få ladet batterierne op med nogle fridage fra jobbet. Hvis juledagene er stille på din arbejdsplads, er det et godt tidspunkt at få afholdt noget af den ferie, som du måske ellers har svært ved at finde tid til at få brugt. Men kan du blive pålagt at holde ferie – eller at arbejde i helligdagene? Og hvad er egentlig de officielle helligdage omkring jul og nytår? Få svar på dette og mere her.

De officielle helligdage i julen
Det er kun den 25. og 26. december samt 1. januar, der er officielle helligdage. Selv om en del medarbejdere har fri juleaftens- og nytårsaftensdag den 24. og 31. december uden at blive trukket i løn og uden at afvikle ferie, er de to dage som udgangspunkt almindelige arbejdsdage.

Arbejde på helligdage
Hvis du har et arbejde, som kræver, at du er til stede, kan du være forpligtet til at arbejde på de officielle helligdage – for eksempel hvis du er læge, køkkenchef eller leder i detailbranchen. I stedet kan det være en mulighed at holde ferie op til eller efter perioder med spidsbelastning.

Med mindre du har aftalt andet med din arbejdsgiver, har du kun ret til almindelig løn, selvom du arbejder på helligdagene.

Lukket mellem jul og nytår
Hvis din afdeling eller virksomhed holder kollektivt lukket mellem jul og nytår, skal din arbejdsgiver have varslet, at alle medarbejdere skal holde ferie. Det skal ske med de almindelige varsler i ferieloven - tre måneder for hovedferie og en måned for øvrig ferie.

Hvis din arbejdsgiver har varslet ferien korrekt, har du og dine medarbejdere/kollegaer pligt til at holde ferie, også selvom det bliver for egen regning. Kollektiv lukning er nemlig det eneste tilfælde, hvor virksomheden kan varsle ferie, uden at du har feriepenge at holde ferie for. Er det tilfældet, er der under visse betingelser mulighed for dagpenge under kollektiv ferielukning mellem jul og nytår.

Hvis du har optjent ret til 15 dages ferie eller mindre med løn, kan du blive pålagt at holde ferie mellem jul og nytår. Det gælder, uanset om du har optjent feriepenge i din nuværende ansættelse eller tidligere ansættelse(r). 

Hvis du derimod har optjent ret til mere end 15 dages betalt ferie, skal din arbejdsgiver sørge for, at der er reserveret nogle af feriedagene til tiden mellem jul og nytår. Hvis der ikke er blevet 'gemt' det antal feriedage, der svarer til antallet af feriedage under julelukningen, skal virksomheden udbetale løn under den kollektive lukning. 

Læs mere om ferielukning mellem jul og nytår