Nyheder

Guide: Få mere ud af dine møder

Vil du gerne have mere effektive og udbytterige møder? Her får du PRO's guide til, hvordan du kan få mest muligt ud af de møder, du deltager i.

PRO møder funktionærer

Du deltager sikkert i flere møder i løbet af en arbejdsuge, og måske oplever du, at der bliver holdt for mange møder? Eller at møderne i en vis grad forstyrrer arbejdsdagen, og at nogle møder kunne have været klaret på væsentligt kortere tid. Hos PRO har vi udarbejdet denne guide til, hvordan du som mødedeltager kan sikre, at møderne er din tid og dine ressourcer værd.

Fortæl mig mere

Forberedelse

God mødedeltagelse er ikke bare at komme til selve mødet. Det er også at tage medansvar for, at du og de øvrige mødedeltagere får udbytte af at deltage. Det er derfor vigtigt, at du forbereder dig godt. Kvaliteten af din og de øvrige mødedeltageres forberedelse og aktive deltagelse er med til at afgøre, hvor godt mødet bliver i den sidste ende.

Hav i din forberedelse for øje, hvad formålet med mødet er, og tænk over, hvad der forventes af dig som mødedeltager? Er der eksempelvis noget, du har som opgave at forberede inden mødet? Formålet er din guideline til at forberede dig på mødet og bidrage aktivt.

Interne møder

Mange – især interne – møder vil ofte have det samme formål hver gang – for eksempel at bidrage til, at afdelingen eller teamet løser jeres opgaver tilfredsstillende.

Du kan bruge team- eller afdelingsmødet til at få overblik over, hvilke fælles opgaver, der er de mest centrale for tiden, og hvor I er i forhold til jeres fælles mål? Hvor er du i forhold til jeres fælles mål? Er der nogen opmærksomhedspunkter? Er du nødt til at bruge dine ressourcer og kompetencer på en anden måde for at løse bestemte opgaver?

Du kan også bruge mødet til at spørge ind til, hvad I arbejder henimod på længere sigt; hvilke fælles indsatser og mål ligger forude? Hvilke nye initiativer bliver sat i gang i organisationen, og hvilken betydning har det for jer?

Møder, som afholdes ofte, eller hvor deltagerne kender hinanden godt, ender tit med at starte lidt over tid, fordi alle er mere afslappede omkring mødet og enten du eller andre mødedeltagere kommer for sent. Men det er en dårlig vane, som har det med at eskalere.

Derfor: Kom altid til tiden og hjælp mødelederen med at starte mødet til tiden.

 

Fremlæggelse

Skal du selv fremlægge et punkt eller flere, så forbered dig grundigt. Det samme gælder, hvis du overvejer at give din mening til kende i forhold til andre punkter på dagsordenen. Husk, at man som tilhører kun kan koncentrere sig i relativt kort tid ad gangen, og at man heller ikke kan huske meget mere end tre-fire pointer.

Prøv inden mødet at sige højt, det du skal sige, så du kan høre, hvornår du lyder sikker og har gennemslagskraft, og hvornår du bliver usikker og uklar. Bliv ved med at øve dig, til din fremlæggelse sidder i skabet.

Overvej i din forberedelse, hvor lang tid, du har til de punkter eller emner, du skal forberede, eller hvor du vil sige noget, så du bruger tiden hensigtsmæssigt og ikke tager mere taletid end højst nødvendigt. Hvis du ønsker at udvikle dig yderligere som mødedeltager, kan du eventuelt bede de øvrige mødedeltagere om at give dig feedback efterfølgende.
 

Under og efter mødet

Prøv undervejs, når det giver mening, at inddrage de andre mødedeltagere, når du fremlægger punkter, eller siger noget i det hele taget.

Støt op om mødelederen, og hjælp ham/hende med at styre tiden, bevare overblikket og holde fokus på formålet gennem hele mødet, så I når det, I skal.

Når mødelederen runder mødet af, så vær sikker på, at der ikke er nogle løse ender. Spørg gerne ind, hvis du er usikker på, hvad I er blevet enige om, eller på hvad du eller andre skal følge op på efter mødet. På den måde kan du være med til at sikre at det næste møde også bliver effektivt og giver udbytte.

Hvis der er løse ender, eller noget I ikke havde tid til at håndtere på mødet, så spørg ind til, hvornår og hvordan I håndterer det, så der ikke er noget, der ”går i glemmebogen”.

I forhold til nogle møder – for eksempel møder, hvor I træffer beslutninger og skal orientere andre om, hvad I besluttede, eller hvor flere forskellige holdninger er repræsenteret – kan det være en god idé med et referat. Har du som mødedeltager behov for et referat, så bed om det og tilbyd eventuelt selv at være referent. 

Får du et referat eller en opgaveliste efter mødet, så sørg altid for ar læse det igennem, og kommentér, hvis der er uklarhed, eller du er uenig i det, der står. Husk også at følge op på eventuelle opgaver, du har fået på mødet.


Tjekliste

Tjekliste til et mere udbytterigt møde:
 

 • Vær klar på formålet med mødet
                   
 • Forbered dig godt
                   
 • Øv dig på det, du vil sige
   
 • Kom til tiden
   
 • Støt op om mødelederen, og hjælp med at holde tiden og dagsordenen
                   
 • Involvér de øvrige mødedeltagere, når du fremlægger
                   
 • Læs eventuelt referat eller opgaveliste igennem efterfølgende, og forhold dig til, om du er enig i eller forstår det, der står.

 

Tag på kursus

Opdateret: 14.08.2019