Hvad betyder BREXIT for din arbejdsløshedsforsikring?

Storbritannien udtræder af EU ved midnatstid den 29. marts 2019. Man har forsøgt at forhandle en aftale på plads om en overgangsordning for udtræden, men der tegner sig nu et billede af, at Storbritannien og EU muligvis ikke når til enighed om aftalen. Det vil i så fald blive en hård Brexit, som kan få betydning for din arbejdsløshedsforsikring og dine dagpenge.

30. august 2018


Brexit

EØS-landene, herunder EU, har blandt andet aftalt regler for opholds- og arbejdstilladelse, og hvilke regler der gælder for social sikring, når EØS-borgere arbejder på tværs af landene i Europa, eller hvis ledige vil søge arbejde i et andet land.

Social sikring er fx sygedagpenge, lægehjælp, pension, børnepenge og arbejdsløshedsforsikring.

En hård Brexit betyder, at Storbritannien ikke er med i hverken EU eller EØS-aftalen fra og med den 30. marts 2019. Storbritannien bliver et såkaldt tredjeland.

Det kan derfor få betydning for din ret til medlemskab og ydelser fra A-kassen LH, hvis du arbejder eller skal arbejde i Storbritannien efter Brexit, eller hvis du som britisk statsborger er bosat i Danmark.

Hvem er omfattet af EØS-aftalen?
EØS-landene er alle omfattet af aftalen. Det gælder de lande, der har tilsluttet sig Den Europæiske Økonomiske Samarbejdsaftale, som fastsætter regler for blandt andet arbejdsløsheds- og sygeforsikring.
Ud over EU-landene, er EFTA-landene med i EØS-aftalen.

De 28 EU-lande

Belgien, Bulgarien, Cypern (græsk del), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

EFTA-landene

Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz.

EØS-områder

Følgende områder og oversøiske territorier er også omfattet af aftalen: Azorerne, Balearerne, Ceuta, De Kanariske øer, Gibraltar, Guadeloupe, Guyana, Hebriderne, Isle of Wight, Madeira, Martinique, Melilla, Orkneyøerne, Réunion, Shetlandsøerne, St. Martin, Western Isles og Ålandsøerne.

Du kan miste retten til dagpenge og efterløn
Arbejdsløshedsforsikringsperioder i Storbritannien kan ikke medregnes til at opnå dagpenge- eller efterlønsret, og man vil ikke kunne medtage sine danske dagpenge på jobsøgning i Storbritannien, hvis det bliver en hård Brexit.

En hård Brexit kan også betyde, at du mister retten til dagpenge i Danmark i op til syv år, hvis du efter den 29. marts arbejder eller opholder dig for længe i Storbritannien (eller i et andet land uden for EØS). Det vil ske, hvis regeringens foreslåede opholdskrav for ret til dagpenge vedtages af Folketinget. Læs mere her.

Bemærk, at du formentlig skal søge om opholds- og arbejdstilladelse i Storbritannien efter 29. marts.

 Hvilke områder omfatter Storbritannien?
England, Wales, Nordirland, Skotland samt Hebriderne, Shetlandsøerne, Orkneyøerne, Anglesey, Scillyøerne og Isle of Wight.

 

Hvis du er udstationeret i Storbritannien med dansk social sikring
Når man er midlertidigt udstationeret til et EØS-land i op til tre år, kan man søge Udbetaling Danmark om at være omfattet af dansk social sikring under arbejdet. Deres godkendelse kaldes en attest A1.

Hvis du skal arbejde i Storbritannien efter den 29. marts 2019 og allerede har fået en attest A1, gælder attesten muligvis ikke efter den 29. marts – uanset om den er godkendt til at gælde efter den dato eller ej.

Desuden skal du formentlig arbejdsløshedsforsikres i Storbritannien fra den 30. marts. Hvis du vil bevare din mulighed for ydelser fra en dansk a-kasse senere, skal du fortsætte med også at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark.

Hvis du arbejder i Danmark og Storbritannien med attest A1
Hvis du arbejder i Danmark og i et eller flere andre EØS-lande, kan du i visse tilfælde have ret til at være omfattet af dansk social sikring. Du skal søge om en attest A1 én gang årligt.

Hvis du arbejder i flere lande og allerede har fået en attest A1, og hvis ét af de lande, du arbejder i, er Storbritannien, bør du kontakte Udbetaling Danmark i god tid før den 29. marts for at høre, om du også vil have ret til dansk social sikring ved arbejde i Storbritannien efter denne dato.

Hvis du er lokalt ansat i Storbritannien
Hvis du er lokalt ansat i Storbritannien, kan du ikke være omfattet af dansk social sikring. Derfor skal du sørge for fx at være arbejdsløshedsforsikret i Storbritannien i hele arbejdsperioden. Hvis du allerede er forsikret og arbejder i Storbritannien efter den 29. marts og vil bevare din ret til ydelser fra en a-kasse efter den dato, skal du søge om optagelse i en dansk a-kasse. Vi skal have din skriftlige ansøgning senest den 30. marts.

Hvis du vil søge arbejde i Storbritannien

Ved en hård Brexit kan EØS-borgere fra 29. marts ikke længere tage deres danske dagpenge med til Storbritannien for at søge arbejde der. Personer, som er bosat i Storbritannien, kan heller ikke søge job i EØS-landene med dagpenge fra Storbritannien.

Hvis du bor i Danmark og har britisk statsborgerskab
Har du et britisk statsborgerskab, får brexit betydning for din arbejdsløshedsforsikring, medmindre du også har et statsborgerskab fra et EØS-land.

På grund af det danske retsforbehold er du som tredjelandsstatsborger ikke omfattet af EØS-aftalen. Det betyder, at du ikke kan tage på jobsøgning med danske dagpenge i et andet EØS-land.

Får du arbejde i et andet EØS-land, skal du normalt arbejdsløshedsforsikres der, og i de fleste lande er det obligatorisk. Men hvis du ønsker at bevare din ret til dagpenge mv., skal du fortsat være arbejdsløshedsforsikret i Danmark, medmindre du arbejder i et nordisk land.

Vi vil løbende informere på vores hjemmeside og i nyhedsbrevene om udviklingen.

Værd at vide