Hvad betyder overenskomstforligene for dig?

I weekenden blev der indgået forlig på de tre offentlige overenskomstområder, der omfatter alle ansatte i staten, regionerne og kommunerne, herunder også offentligt ansatte, som er medlemmer af PRO. Læs her hvad det betyder for dig.

02. maj 2018

PRO - medlem

Hovedtrækkene for offentligt ansatte, der er medlemmer af PRO, er:

  • Du sikres en lønstigning svarende til rammen på 8,1 % de næste tre år, herunder sikring af fremgang i reallønnen.
  • Retten til betalt spisepause blev sikret for alle offentligt ansatte.
  • Der er aftalt midler til organisationsspecifikke puljer, herunder også til PRO.


Nu udestår så organisationsforhandlingerne

Hvad betyder det? Selvom der er indgået forlig på de tre store overenskomstområder, skal der stadig forhandles. PRO har 11 specifikke aftaler for forskellige faggrupper, som er ansat på det offentlige område. Disse aftaler skal også fornyes inden for den ramme, som er givet i forligene.

PRO har fem aftaler på statens område, tre på det kommunale område og tre på det regionale område. Tilsammen er der ca. 1.000 af vores offentligt ansatte medlemmer, som er omfattet af de nævnte 11 aftaler.

Forhandlingerne af de 11 aftaler vil formentlig blive afsluttet inden sommerferien, men inden ændringerne - som aftales både i de organisationsspecifikke forhandlinger og dem, der allerede er aftalt i de tre ovennævnte ”store forlig” - kan implementeres, skal der stemmes om resultaterne ved urafstemning. Når medlemmerne i de respektive fagforbund har godkendt resultatet, er aftalerne helt på plads og kan implementeres.

Stillingtagen til overenskomstresultatet sker ved en bestyrelsesbeslutning i PRO. Vi forventer, at bestyrelsen godkender resultatet.

De offentligt ansatte medlemmer, som ikke er omfattet af PRO's specifikke aftaler, får de forbedringer, som gælder for de organisationsaftaler, de er ansat i henhold til. For eksempel: Hvis du er ansat under overenskomsten for akademikere i staten, så bliver du automatisk omfattet af de forbedringer af vilkårene, som er aftalt i tilknytning til den AC-overenskomst.

Vi informerer selvfølgelig om både de 11 aftaler og øvrige forhold, når urafstemninger og alle aftaler er på plads og klar til implementering.

Hvis du har spørgsmål, må du endelig kontakte os.
Kontakt os (log ind med NemID)

Se alle aftalerne her:


Læs OK18-aftalen for Regionerne
Læs OK18-aftalen for Kommunerne
Læs OK18-aftalen for Staten