Kontingentsatser i 2021

Kontingentet til din organisation PRO stiger med 2 kr. om måneden. Ligeledes stiger a-kasse og efterlønsbidraget også en smule sammen med dagpenge- og efterlønsatserne.

02. december 2020

Det betyder, at du fremover vil betale 591 kr. i kvartalet for dit organisationskontingent, hvilket stadig er blandt de billigste på markedet. Hele beløbet kan fortsat trækkes fra i skat, og vi indberetter automatisk dit kontingent til SKAT.

Lille stigning i a-kassen
Er du medlem af både PRO og A-kassen LH, stiger prisen på dit samlede medlemskab med 33 kr. pr. kvartal. Er du også tilmeldt efterlønsordningen, stiger dit kontingent med yderligere 18 kr. pr. kvartal. Stigningen skyldes, at fra og med januar 2021 stiger dagpenge- og efterlønssatserne – det vil sige det beløb, du får udbetalt, hvis du bliver ledig eller går på efterløn.


Kontingentoversigt

2021 pris pr. kvartal
Kun organisation 591 kr.
Kun a-kasse 1.438,50 kr.
Både organisation og a-kasse 1.695 kr. (fratrukket samlerabat* på 334,50 kr.)
Efterlønsbidrag 1.560 kr.
I alt med efterlønsbidrag 3.255 kr.


*Ved at samle din organisation og a-kasse i PRO, så sparer du administrationsbidraget for a-kassen og betaler kun statsbidraget inkl. ATP for a-kasse. 

Dagpenge- og efterlønssatser for 2021

Dagpengesatser 2021

Efterlønssatser 2021

Se alle dine medlemsfordele her