Nyheder

Ledige skal igen stå til rådighed for arbejdsmarkedet

28. maj 2020

Fra og med den 27. maj 2020 skal dagpengemodtagere igen stå til rådighed for arbejdsmarkedet - men reglerne er forskellige alt efter hvor du bor i landet.

Beskæftigelsesministeren har udsendt nye regler om beskæftigelsesindsatsen. Det betyder, at der også kommer ændringer på dagpengeområdet

Først og fremmest skal ledige aktivt søge jobs igen fra i dag den 27. maj 2020. De jobs, man søger, skal skrives i Jobloggen på jobnet.dk.

Som ledig har man igen pligt til at deltage i CV-samtaler i a-kassen og andre samtaler på jobcenteret i og a-kassen samt deltage i de tilbud, som jobcenteret eller ekstern aktør giver på en jobplan.

Men hvordan man skal deltage i de samtaler og tilbud er forskelligt alt efter hvilken region du bor i. Årsagen til dette er, at smittetrykket er forskelligt fra landsdel til landsdel.

Bor du i Region Hovedstaden eller Region Sjælland? 
Man har pligt til at deltage i alle digitale/telefoniske samtaler, man bliver indkaldt til, hvis man bor i disse regioner. Der er derimod ikke pligt til, at møde op fysisk. Der er heller ikke pligt til at selv at booke sine samtaler. Den pligt genindtræder først den 15. august 2020.

De fleste tilbud som jobcenter/ekstern aktør giver skal også være i digital form. Det kan f.eks. være tilbud om opkvalificering.

Tilbud om virksomhedspraktik eller løntilskud mv. hos private arbejdsgivere kan dog godt gives med krav om fysisk fremmøde.

Har man ingen pasningsmuligheder for sine børn, så er der ikke pligt til at møde op fysisk nogle steder.

Bor du i Region Midtjylland, Region Sydjylland og Region Nordjylland?
Bor man i en af disse regioner, har man pligt til at deltage i alle samtaler på den måde, som man bliver indkaldt til.

A-kassen og Jobcenteret kan beslutte, om cv-samtaler og møder, som a-kasserne og jobcentrene holder sammen (fællessamtaler), skal være i digital/telefonisk form eller med fysisk fremmøde. Der er ikke pligt til selv at booke samtalerne før den 15. august 2020.

Tilbud om opkvalificering, virksomhedspraktik, løntilskud mv. kan gives med krav om fysisk fremmøde, som før den 11. marts 2020. Eneste undtagelse fra forpligtelsen til at møde frem, er hvis man ikke har pasning til sine børn.