Mini-ferieåret er her

Mini-ferieåret er her - det betyder det for dig

Kalenderen siger maj, og det betyder, at det nye ferieår er trådt i kraft. Alt er stadig, som det plejer at være med din ferie. Og så alligevel ikke. Få overblikket her.

Miniferie år
1. maj i år tog vi hul på det sidste ferieår under den nugældende ferielov, hvor det hele er, som du kender det, hvor optjening og afholdelse af ferie ligger forskudt. Vi kalder det et mini-ferieår, fordi du i 2019 kun optjente ferie i 8 måneder, og derfor har godt tre ugers ferie, du kan afholde fra første maj 2020. 

Vi har samlet det vigtigste, du skal vide om mini-ferieåret og den nye ferielov her:

Mini-ferieåret giver dig ’kun’ tre ugers ferie
Hvis du var beskæftiget som lønmodtager i hele perioden fra 1. januar – 31. august 2019, har du optjent 16,64 dages ferie til afholdelse fra første maj 2020. De 16,64 dage rækker ’kun’ til godt tre ugers ferie, og planlægger du f.eks. at afholde tre ugers sommerferie og en uges efterårsferie i år, så er der risiko for, at du ikke har nok ferie til det. 
Når du derimod ikke at holde alle feriedagene, inden den nye ferielov træder i kraft, bliver de automatisk overført til det nye ferieår. Ferien skal i så fald være afviklet senest d. 31. december 2021. 

Den nye ferielov
Med den nye ferielov, som træder i kraft pr. 1. september 2020, bliver måden, vi optjener og afholder ferie på, ændret. Vi overgår nemlig til såkaldt samtidighedsferie, som helt konkret betyder, at du kan afholde din ferie, stort set i takt med at du optjener den. 

Ferieåret vil fremover udgøre perioden 1. september til 31. august – og du vil kunne afholde din optjente ferie allerede måneden efter, du har optjent den - deraf begrebet ’samtidighedsferie’. Du skal afholde din optjente ferie inden for en periode på 16 måneder, fra d. 1. september til d. 31. december året efter, den periode kaldes ferieafholdelsesåret. 
Med det nye feriesystem vil du, ligesom i dag, optjene fem ugers ferie pr. år (det svarer til 2,08 dag pr. måned og 25 dage i alt).

Her kan du se mini-ferieåret og overgangen til den nye ferielov:
Miniferie året
Indefrysning af feriemidler i forbindelse med overgangen til den nye ferielov 
Som følge af overgangsreglerne til den nye ferielov bliver de feriemidler, du har optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indefrosset. Det vil sige, at de hensættes som opsparing, der enten forrentes af din arbejdsgiver eller af fonden Lønmodtagernes Feriemidler – afhængigt af hvilken mulighed din arbejdsgiver vælger. Pengene vil først komme til udbetaling, når du opnår folkepensionsalderen, eller forlader det danske arbejdsmarked fuldstændigt, eksempelvis ved fraflytning til udlandet. 
 
Udbetaling af forskud på feriemidler 
Hvis du kun har haft begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet (eller slet ikke har været tilknyttet arbejdsmarkedet) i perioden fra januar til og med august 2019 – og af denne årsag har optjent mindre end 8,4 dages ferie til afholdelse i dette mini-ferieår fra 1. maj 2020, har du mulighed for at søge fonden Lønmodtagernes Feriemidler om udbetaling på forskud af de feriemidler, du som lønmodtager har optjent i perioden fra september til og med december 2019, som ellers skulle have været indefrosset. 
Dette ferieforskud kaldes også for ”fondsferiedage”, da du så at sige tager hul på en del af den opsparing, som fonden Lønmodtagernes Feriemidler ellers først skal udbetale dig ved opnåelsen af din pensionsalder.
Begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet i 2019 kan eksempelvis skyldes, at du har været ledig, eller var ny på arbejdsmarkedet i løbet af 2019.

Du kan læse mere om muligheden for ansøgning om Ferieforskud 2020 (fondsferiedage) her

Forhindret i at holde ferie? 
Med den nugældende ferielov har det været muligt at få udbetalt feriepenge svarende til hovedferien, hvis du har været forhindret i at holde denne helt frem til hovedferie-periodens udløb 30. september, fx pga. sygdom eller barsel. Dette gælder ikke i det nuværende mini-ferieår, hvor din ferie i stedet vil blive overført til afholdelse efter den nye ferielov. Ferien vil da kunne afholdes helt frem til udgangen af december 2021. Et af formålene med den nye ferielov er, at lønmodtagere i højere grad skal opnå et rekreativt udbytte af ferien, frem for blot at få udbetalt et pengebeløb ved feriehindring.  

Dit ferietillæg kan være mindre i år
Det ferietillæg du som ansat med ferie med løn er vant til typisk at få udbetalt med din april- eller maj-løn, er ligeledes kun beregnet af din ferieberettigende løn for perioden januar til august 2019, og kan derfor være lavere end det plejer. Når den nye ferielov træder i kraft, vil ferietillægget blive udbetalt to gange årligt i maj og august.