Nu behøver du snart ikke oplyse din alder

En lovændring betyder, at virksomheder fra den 1. juli 2022 ikke længere må spørge til din alder, når du søger job.

30. marts 2022

Kvinde i mørket | Lederne

Hvis du i dag skal indsende en jobansøgning, kræver det som regel, at du indtaster din alder i virksomhedens rekrutteringssystem.

Men det bliver der snart lavet om på.

Folketinget har nemlig vedtaget en lovændring til forskelsbehandlingsloven, som betyder, at virksomheder fra den 1. juli 2022 hverken må spørge direkte til en ansøgers alder eller anvende rekrutteringssystemer, hvor ansøgeren skal angive sin fødselsdato eller cpr-nummer for at kunne indsende ansøgningen.

Selvom det i forvejen ikke er tilladt at forskelsbehandle jobansøgere på baggrund af alder, siger den nuværende lov ikke noget om, at arbejdsgiven ikke må anmode en ansøger om at oplyse sin alder i forbindelse med rekruttering.

Men med lovændringen vil den mulighed altså ikke længere være til stede.

Undtagelser vil stadig gælde
Der findes dog en række undtagelser til forbuddet mod at forskelsbehandle jobansøgere på baggrund af alder, som også vil gælde efter lovændringen. Men det vil som i dag kræve, at arbejdsgiveren sagligt kan begrunde, hvorfor det er nødvendigt at kende ansøgerens alder – f.eks. hvis det er afgørende, om ansøgeren er over eller under 18 år.

Hvad nu, hvis virksomheden kræver at kende din alder?
Hvis en arbejdsgiver beder en ansøger om at oplyse sin alder – og ikke sagligt kan begrunde det - vil det ifølge forskelsbehandlingsloven være direkte forskelsbehandling. Det understreger Rikke Helles, som er advokat og teamchef hos Lederne.

”Hvis en virksomhed overtræder forbuddet mod at bede ansøgeren om at oplyse sin alder, vil virksomheden kunne straffes med bøde. Hvis en ansøger oplever at blive spurgt, vil han eller hun altså kunne melde virksomheden til politiet,” siger hun.

Ifølge Rikke Helles må en arbejdsgiver dog gerne bede om at se et CV og eksamensbeviser, selvom disse papirer kan give en reel mulighed for at vurdere en ansøgers alder, men arbejdsgiveren må ikke – og har heller ikke tidligere måttet – tillægge alderen betydning i vurderingen af en ansøger.

”Hvis en ansøger oplever at blive fravalgt på grund af sin alder, kan ansøgeren rejse krav om godtgørelse for forskelsbehandling,” fastslår hun.

Er du i tvivl om dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte vores juridiske rådgivning