Nu kan din arbejdsgiver kræve negativ test og gyldigt coronapas

Folketinget har netop vedtaget en særlov, der giver arbejdsgivere ret til at kræve test og gyldigt coronapas af deres ansatte. Men gælder de samme betingelser for kravet om test som for kravet om coronapas? Få overblikket her.

25. november 2021

Smittetallet er stigende, og corona bliver igen betragtet som en samfundskritisk sygdom. Derfor har Folketinget besluttet, at arbejdsgivere igen skal have mulighed for at kræve test af deres ansatte. Den mulighed var ellers udløbet den 1. november. Som supplement til kravet om test har arbejdsgiverne nu også fået ret til at kræve forevisning af gyldigt coronapas af deres medarbejdere.

Hos Ledernes Hovedorganisation, som PRO er en del af, ser arbejdsmiljøchef Lars Andersen positivt på de øgede muligheder for at holde smitten nede på arbejdspladsen.

”Vi er meget tilfredse med loven, som giver virksomhederne adgang til at kræve test og coronapas af de ansatte. Det giver lederne mulighed for at sikre, at der ikke opstår ukontrollabel smitte på arbejdspladsen. Det er med til at give tryghed for både ledelse og medarbejdere i en omskiftelig tid,” siger han.

Nu kan du både kræve test og gyldigt coronapas af dine medarbejdere

Men er der noget særligt, du skal være opmærksom på, hvis din leder kræver enten test eller gyldigt coronapas? Det giver Rikke Helles, teamchef og advokat hos Lederne, dig her et overblik over.

Hvorfor er muligheden for at kræve test blevet suppleret med retten til at kræve et gyldigt coronapas?
Med de nye regler kan en arbejdsgiver til enhver tid kræve at se et gyldigt coronapas, så længe corona er en samfundskritisk sygdom. Anderledes forholder det sig med testkravet, som skal være sagligt begrundet i hensynet til at begrænse smittespredning – herunder arbejdsmiljøhensyn eller i væsentlige driftsmæssige hensyn.

Det kan for eksempel være, at der ikke er plads til at indrette kontoret med tilpas meget afstand mellem bordene, eller hvis virksomheden producerer fødevarer til eksport, som kræver særlige forholdsregler.

Det er med andre ord nemmere for arbejdsgiveren at stille krav om coronapas end om test. Vurderer arbejdsgiveren, at coronapasset ikke er nok, er der så den yderligere mulighed at kræve test af medarbejderne – men det skal altså være sagligt begrundet.

Hvor ofte kan arbejdsgiven kræve at se et gyldigt coronapas?
Det er der ingen regler om. Det afhænger af den aktuelle smittesituation, forholdene på den enkelte virksomhed og karakteren af det arbejde, der udføres.

Hvis din arbejdsgiver stiller krav om forevisning af coronapas, skal de medarbejdere, som ikke er vaccineret, lade sig teste for at opnå et gyldigt coronapas. Betyder det, at din arbejdergiver skal kunne begrunde kravet om coronapas sagligt, ligesom når han eller hun kræver test?
Nej. Hvordan du som medarbejder opnår et gyldigt coronapas, er dit anliggende. Coronapasset kræver ikke en saglig begrundelse – uanset om du er vaccineret eller ej. Det er kun, hvis din arbejdsgiver stiller krav om test, at han eller hun skal begrunde testkravet sagligt.

Hvad nu, hvis du som medarbejder nægter at imødekomme kravet om test eller coronapas?
Hvis du ikke efterkommer et krav om test eller forevisning af coronapas, kan du blive mødt med ansættelsesretlige sanktioner som påtale, advarsel, hjemsendelse uden løn eller i yderste konsekvens opsigelse. Det kræver dog, at arbejdsgiveren skriftligt har oplyst om de sanktioner, det kan medføre i forbindelse med, at du blev pålagt krav om test eller forevisning af coronapas.

Det gælder i øvrigt også, hvis du som dagpenge- eller kontakthjælpsmodtager er i virksomhedspraktik og nægter at efterkomme virksomhedens krav om test eller coronapas. Nægter du at lade dig teste eller anskaffe et gyldigt coronapas, kan det i sidste ende betyde, at du mister dine dagpenge eller kontanthjælp.

I alle tilfælde vil vores anbefaling altid være, at man i første omgang forsøger at finde en løsning gennem dialog. Måske kan du udføre dine opgaver hjemmefra i den periode, hvor det er nødvendigt med skærpede krav ved fysisk fremmøde på arbejdspladsen.

Det kan være tidskrævende at blive testet flere gange om ugen – kan din arbejdsgiver kræve, at der sker uden for arbejdstiden?
Som udgangspunkt skal de test, som arbejdergiveren kræver, foretages i arbejdstiden. Kan det ikke lade sig gøre, skal du som medarbejder kompenseres økonomisk for den tid, du har brugt i forbindelse med testningen. Du skal også have kompensation for rimelige økonomiske udgifter, som kan være forbundet med testningen, for eksempel udgifter til benzin, offentlig transport eller lignende.

Skal du som medarbejder oplyse om positive svar på test, foretaget på egen hånd?
Ja. En arbejdsgiver vil kunne kræve, at du som medarbejder oplyser om positive resultater på coronatests, som du har fået foretaget på eget initiativ. Du vil også skulle oplyse om tidspunktet for den positive test.

Hvor længe gælder loven?
Loven gælder foreløbig indtil den 11. december 2021, men forlænges, hvis Folketinget beslutter at forlænge den periode, hvor Covid-19 anses for en samfundskritisk sygdom.

Få styr på reglerne i forbindelse med corona