Nyheder

Ny persondataforordning: Hvad betyder det for dig?

11. april 2018

En ny Persondataforordning (også kendt som GDPR) træder i kraft den 25. maj 2018. Med den får du bedre mulighed for at beskytte dine egne data – eksempelvis hvis du fratræder eller i forhold til din ansættelse.

EU's nye regulativ for beskyttelse af persondata kaldes GDPR (General Data Protection Regulation).

Helt konkret er den nye Persondataforordning et supplement til den nuværende persondatalov og har med mange af de samme begreber og principper at gøre. Hvis din arbejdsplads allerede nu har styr på - og efterlever - reglerne i persondataloven, vil virksomheden således være godt rustet til at håndtere den nye persondataforordning.

Dine rettigheder styrkes
I det store hele kommer du til at have de samme rettigheder som i dag, men der bliver større konsekvenser for virksomheder, der ikke lever op til reglerne. Så for den enkelte virksomhed vil det kunne medføre store bøder, hvis ikke man følger de nye regler. 

Alle personoplysninger er omfattet af forordningen, men det er dog vigtigt at være særligt opmærksom i forbindelse med såkaldt følsomme oplysninger, f.eks. helbredsoplysninger, fordi de følsomme oplysninger (ligesom nu) er særligt beskyttet.

Her er fem bud på, hvad forordningen kan betyde for dig i din hverdag:

 1. Følg virksomhedens politik og interne retningslinjer
  Din arbejdsgiver har pligt til at udarbejde politikker og retningslinjer for området, og du har som ansat selvfølgelig pligt til at følge disse instrukser. Hvis det for eksempel fremgår af de interne retningslinjer, at visse e-mails skal sendes krypteret, skal du sørge for at overholde denne regel i dit daglige arbejde.
     
 2. Vær opmærksom på uhensigtsmæssige procedurer
  Den nye forordning vil generelt medføre et større fokus på, hvordan man håndterer persondata på en arbejdsplads. Vi anbefaler derfor, at du er opmærksom på reglerne i din hverdag, og du bør orientere din nærmeste leder, hvis du støder på forhold, som du vurderer kan være uhensigtsmæssige. Hvis du for eksempel bliver opmærksom på, at der ligger print med persondata i printerrummet i længere tid, bør du orientere din leder om det, så I kan få taget hånd om problemet. 
     
 3. Dine rettigheder som ansat
  Som ansat får du i det store hele de samme rettigheder som i dag, men konsekvenserne, hvis virksomhederne ikke overholder reglerne, er skærpet med den nye forordning. Der kan for eksempel være tale om retten til indsigt i en personalesag, ret til berigtigelse af urigtige oplysninger i et mødereferat om dine forhold eller ret til at anmode om sletning af en advarsel, som går flere år tilbage. 
   
 4. Dine rettigheder som ansøger
  Som ansøger til en stilling har du ret til at få slettet dine persondata, når rekrutteringsprocessen er overstået, hvis du ikke er blevet tilbudt ansættelse.
    
 5. Dine rettigheder ved fratrædelse
  Efter din fratrædelse har du ret til at få slettet dine personoplysninger. Det vil sige, at din tidligere arbejdsgiver som udgangspunkt skal slette alle oplysninger, der vedrører din person. Dog er der visse undtagelser, da arbejdsgiver har forpligtelser, blandt andet i forhold til SKAT, der medfører, at nogle økonomiske oplysninger skal opbevares i fem år.
    

Hvis du har spørgsmål til din arbejdsgivers behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte PRO’s ansættelsesretlige afdeling.