Nye regler for hjemmearbejde - her er, hvad du skal vide

De særlige krav til indretning af hjemmekontoret gælder nu først, hvis du arbejder hjemme mere end to dage om ugen.

30. marts 2022

Hjemmearbejde | Lederne

Som for den fastkontorplads gælder det for hjemmekontoret, at en række krav til udstyr og indretning skal være opfyldt, hvis arbejdstiden overstiger to dage om ugen. Du må gerne bruge dit private skrivebord, stol og computer i hjemmet, hvis udstyret opfylder de gældende krav til skærmarbejde. Hvis dit eget udstyr ikke opfylder kravene, skal din arbejdsgiver enten sørge for, at det nødvendige inventar og udstyr er til rådighed for dig, eller sikre sig, at du ikke arbejder mere end to dage hjemmefra om ugen.

Her kan du læse om de specifikke krav til udstyr og indretning er:

Skærmen
Skærmen skal være adskilt fra tastaturet og kunne dreje og vippe efter vedkommendes behov.

Tastatur og mus
Tastaturet skal være adskilt fra skærmen.

Der skal være tilstrækkelig plads foran tastaturet til, at du kan hvile hænder og underarme på bordpladen.

Arbejdsbord
Der skal være tilstrækkelig plads på og under arbejdsbordet. Sidde- og arbejdshøjde ved arbejdsbordet skal være sådan, at det passer til den, der arbejder ved bordet, og til de arbejdsopgaver, der udføres.

Bordets dybde skal være så stor, at skærmen kan anbringes i passende synsafstand, og så der er plads til at hvile/støtte hænder og underarme foran tastaturet.

Arbejdsstol
Stolesædet skal kunne indstilles i højden. Stoleryggen skal kunne indstilles i højden og skal kunne stilles skråt.

Lysforhold
Almenbelysning og særbelysning (arbejdslamper) skal sikre tilstrækkelig belysning og en passende kontrast mellem skærm og omgivelser, sådan at det passer til arbejdets karakter og den ansattes syn.

Variation i arbejdet og pauser
Arbejdet ved skærmen bør afbrydes regelmæssigt af andet arbejde eller pauser.

Undersøgelse af den ansattes øjne og syn (skærmbriller)
Ansatte, der er omfattet af reglerne for skærmbrug, har ret til en undersøgelse af øjne og syn og skal tilbydes skærmbriller eller lignende efter behov

Læs Arbejdstilsynets vejledning for hjemmearbejde

Retsinformation: Bekendtgørelse om begrænsninger i anvendelsen af lov om arbejdsmiljø på arbejde, som udføres i den ansattes hjem