Nyheder

Nyt opholdskrav for ret til dagpenge

08. maj 2018

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 6. februar 2018 en skatteaftale, som blandt andet skal finansieres ved at indføre et nyt opholdskrav for ret til dagpenge. Ifølge aftalen har du som hovedregel kun ret til dagpenge, hvis du i syv ud af de sidste otte år har opholdt dig i Danmark eller et andet EØS-land.

Det nye opholdskrav er endnu ikke vedtaget i Folketinget, men lovforslaget herom forventes at blive fremsat i efteråret 2018. De nye regler vil efter den politiske aftale gælde fra 1. januar 2019 med gradvis indfasning frem til 2021. Det betyder, at opholdskravet bliver således, at du som hovedregel kun har ret til dagpenge, hvis du har opholdt dig i Danmark eller et andet EØS-land i:

  • 5 ud af 8 år i 2019
  • 6 ud af 8 år i 2020

Fra 2021 og frem er opholdskravet 7 ud af 8 år.

Aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti indeholder en række undtagelser fra opholdskravet. Konkret er du ifølge aftaleteksten undtaget, hvis du er udstationeret for en dansk arbejdsgiver, opholder dig i udlandet med henblik på uddannelse, eller hvis du får hyre på et dansk skib.

PRO forsøger at påvirke lovgivningen om opholdskravet
I PRO arbejder vi for at løsne op på forslaget om opholdskrav for ret til dagpenge. Konkret foreslår vi, at flere undtagelser bliver taget med i lovforslaget.

- Vi har rettet direkte henvendelse til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og gjort opmærksom på, at tilknytningskravet hæmmer den internationale mobilitet og er en markant skærpelse af forsikringsbetingelserne for ret til dagpenge. Ministerens svar såvel til os som til Folketingets Beskæftigelsesudvalg viser dog desværre, at det ikke er sandsynligt, at der vil blive ændret på de grundlæggende betingelser for opholdskravet, siger Anders Enghoff, chefkonsulent i PRO.

Du kan læse mere om aftalen på regeringens hjemmeside.

Læs mere om aftalen

Når lovforslaget er blevet fremsat og eventuelt vedtaget til efteråret vil du høre nærmere om, hvilke konsekvenser det mere præcist får, her på hjemmesiden og via nyhedsbreve.

 

Værd at vide