Nyheder

Strejke eller lockout – hvad gør du?

22. februar 2018

Storkonflikten truer, hvis ikke en overenskomstaftale for 750.000 offentligt ansatte kommer på plads. Det kan betyde både strejke og lockout. Læs her, hvordan du skal forholde dig som offentligt ansat og medlem af PRO i tilfælde af en storkonflikt.   

Strejke
Som medlem af PRO kan du ikke blive omfattet af en strejke, når PRO – som jo er en del af Ledernes Hovedorganisation - ikke er part i den overenskomst, som du er ansat i henhold til.

En fagforening kan nemlig kun varsle strejke for de medarbejdere, som er ansat på den overenskomst, fagforeningen er part i. Er du ansat på eksempelvis en AC eller HK-overenskomst, men medlem hos PRO, bliver du derfor ikke omfattet af AC´s eller HK’s eventuelle strejkevarsel, med mindre du også er medlem hos en AC organisation eller HK.

Det betyder, at du – i tilfælde af konflikt –  har pligt til at møde på arbejde og passe dit job, og du har derfor også krav på din sædvanlige løn.
 
Skulle der blive varslet strejke inden for dit ansættelsesområde, bør du tale med din nærmeste leder om situationen. Din arbejdsgiver kan vælge, at du ikke skal møde op – i givet fald, er det en god idé at få det på skrift. Og det ændrer ikke på, at du skal have din almindelige løn.
 
Din arbejdsgiver kan også vælge, at du skal møde op og passe dine opgaver – du har dog ikke pligt til at påtage dig konfliktramt arbejde, med mindre du bliver en del af et nødberedskab.

Lockout  
En lockout kan også kun gælde for de medarbejdere, der er medlem af en organisation (som eksempelvis HK), der er part i den overenskomst, lockout-varslet gælder for.

Som medlem af PRO kan du derfor ikke blive omfattet af en lockout, med mindre, du har dobbelt medlemskab – altså både hos PRO og f.eks. HK.

Mulig konflikt i april
Som det ser ud nu, vil en eventuel konflikt træde i kraft den 1. april på det kommunale og regionale område og den 4. april på det statslige område. Det er lige nu ved at blive klarlagt, hvilke arbejdspladser, der skal udtages til konflikt, hvis det kommer til det.

Hvis du af den ene eller anden årsag stadig er i tvivl, er du velkommen til at kontakte os for at få konkret rådgivning.

Kontakt

Ring til os

Vi sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage fra kl. 8-17 (fredag kl. 8-16) på tlf. 3283 0129