Nyheder

Udbetaling af dagpenge og efterløn ved juletid

27. november 2018

Husk, at du kan udfylde og indsende dit ydelseskort for december allerede fra den 19. december (og senest den 21. december kl. 9:00), hvis du ønsker at få udbetalt dine dagpenge eller din efterløn for december inden nytår.

På grund af helligdagene og årsskiftet skal vi have modtaget dit ydelseskort senest den 21. december kl. 9:00, for at vi kan overføre pengene til dig inden årsskiftet.

Vær sikker på at få dine penge i år
Taster du dit dagpenge- eller efterlønskort senere end den 21. december kl. 9:00, kan vi ikke garantere, at du får dine penge i år. Du vil selvfølgelig få udbetalt dine dagpenge eller efterløn hurtigst muligt, men kommer de først til udbetaling i 2019, vil vi til SKAT kun kunne benytte din 2019-trækprocent og ikke noget fradrag.

Se udbetalingskalender og dagpengesatser for 2019
Se kalender og satser for efterløn i 2019

 
Er du tilmeldt 6-måneders-ordningen?

Hvis du er på efterløn og er tilmeldt seksmåneders-ordningen, vil din efterløn blive udbetalt som normalt, og du skal ikke foretage dig noget.

Efterløn og ATP
Modtager du efterløn, har du nu også mulighed for at ændre dit valg af ATP hvad angår tilvalg og fravalg. Det er muligt én gang om året, og det skal gøres inden den 10. januar 2019 for at få virkning for udbetalinger i 2019.

A-kassen LH ønsker dig en glædelig jul og et godt nytår.

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål om dine dagpenge eller efterløn, er du velkommen til at kontakte os (husk, du skal logge ind).

Spørgsmål om dagpenge
Spørgsmål om efterløn

 


Hjælp til dig