Love og vedtægter

Her kan du finde de love og vedtægter, der vedrører PRO.

Det er også her på siden, du kan finde den seneste årsberetning og yderligere information, når der er generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Lederne PRO

I henhold til § 17 i vedtægterne for Lederne PRO indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling med forslag om at foretage navneændring.

Generalforsamlingen afholdes fredag den 29. december 2023 kl. 15.00 på Vermlandsgde 65, 2300 København S.

Baggrunden for generalforsamlingen er bestyrelsens ønske om beslutning af navn med henblik på tilpasning til den strategiske retning for organisationen.

Tilmelding til generalforsamlingen sker ved meddelelse på lederne@lederne.dk med angivelse af navn og bopæl – gerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

30. oktober 2023

love for lederne

Lederne
Udgivelsesdato:
29. maj 2021
7 sider

vedtægter for lederne a-kasse

Lederne A-kasse
Udgivelsesdato:
2. september 2017
7 sider

Hent Beretning fra Lederne 2022

Beretning 2022

Udgivelsesdato: 13. maj 2023
118 sider
Ledernes beretning 2021

Beretning 2021

Udgivelsesdato: 21. maj 2022
52 sider 
Love og regler | Lederne

Love for Lederne Pro

Udgivelsesdato: 29. maj 2021
8 sider 

Opdateret: 30.10.2023