Kompetenceafklaring

Værktøjet hjælper dig til at oversætte din viden og dine erfaringer til karrierekompetencer.

Kompetenceprofilen er dit personlige overblik over dine kompetencer. Det er vores erfaring i PRO, at mange ikke er bevidste om alle deres kompetencer. Du kan sandsynligvis huske, hvilke virksomheder du har været ansat i, og hvilke jobs du har haft i tidens løb.

Men kan du beskrive dine kompetencer – altså det du kan? På en struktureret måde hjælper kompetenceafklaring dig til at oversætte din viden og dine erfaringer til de kompetencer, du kan bruge i din karriere.

Kompetenceprofilen

Du kan bruge kompetenceprofilen til at:

  • Blive bevidst om dine kompetencer
  • Blive bevidst om dine jobmuligheder
  • Udarbejde et målrettet CV
  • Forberede en mundtlig præsentation af dig selv
  • Forberede din medarbejderudviklingssamtale
  • Opnå større indsigt i egne styrker og bevidsthed i jobbet

Sådan gør du

Din uddannelse, din eventuelle efteruddannelse og din erhvervserfaring er sammen med erfaringer fra fritidsaktiviteter centrale i udarbejdelsen af din kompetenceprofil. Ofte er vi ikke bevidste om de ting, vi gør, fordi vi ikke får sat ord på vores handlinger – vi udfører dem blot.

Sørg for at få så meget med som muligt, når du svarer på spørgsmålene nedenfor. Sæt god tid af til opgaven. Du kan med fordel lade den løbe over flere dage.

Når du har lavet din kompetenceprofil, skulle det gerne stå klart for dig, hvilke færdigheder du har. En god forståelse af dine kompetencer kan være indgangen til et nyt job – endda i en ny branche.

Trin for trin

Dine jobs

Start med at gennemgå dine ansættelser og overvej, hvordan du har udviklet dine kompetencer i dit nuværende job og i dine tidligere ansættelser.

Eksempel:

Årstal Ansættelse Opgaver/
funktioner
Faglige kompetencer
(jeg kan)
Personlige kompetencer
(jeg er)
2007-09 Salgsassistent Salg, kundepleje, lagerstyring Forhandlingsteknik, produktkendskab, regnskab, salg Servicemindet, udadvendt, struktureret, overbevisende

  

Lav dit eget skema og skriv dine egne svar ned.

Din uddannelse

Overvej nu, hvordan du gennem din uddannelse, efteruddannelser og kurser har omsat din viden til kompetencer.

Eksempel:

Årstal Uddannelse/kursus Fag/viden Faglige kompetencer
(jeg kan)
Personlige kompetencer
(jeg er)
2006 Salgsleder Salg, kundepleje, motivationsfaktorer, afsætning Situationsbestemt ledelse, lederroller, holdgejst, salg Humoristisk, empatisk, motiverende

 

Lav dit eget skema og skriv dine egne svar ned.

Din fritid

Nu er du nået til dine fritidsaktiviteter. Gå igennem dem og overvej, hvordan du har udviklet dine kompetencer gennem dine fritidsaktiviteter.

Eksempel:

Årstal Aktivitet Opgaver/
funktioner
Faglige kompetencer
(jeg kan)
Personlige kompetencer
(jeg er)
2000-05 Spejderleder Pionering, tropsføring Kommunikation, projektorganisering Vedholdende, ansvarsfuld, motiverende

 

Lav dit eget skema og skriv dine egne svar ned.

Din profil

Du har nu alle dine kompetencer listet op. Overvej nu, hvor du har dine stærkeste kompetencer. Hvad er du allerbedst til? Du kan eventuelt gruppere dine kompetencer ud fra, hvor stor erfaring du har med at bruge dem. Har du:

  • Mindre erfaring?
  • Nogen erfaring?
  • Stor erfaring?

Vær dog opmærksom på, at du godt kan være stærk i en specifik kompetence, selvom du ikke nødvendigvis har stor erfaring med at anvende den. Det kan eksempelvis være en personlig kompetence, som falder dig helt naturlig at trække på i dit arbejde.

Skriv nu dine kompetencer ned i dit eget skema eller på din egen liste. Du kan lave listen så lang, som det passer dig. Men overvej, om nogle af dine kompetencer dækker over det samme.

Nu har du en kompetenceprofil. Du kan blandt andet bruge din kompetenceprofil til jobsøgning.

Eksempel:

Faglige kompetencer Personlige kompetencer
Salg
Kommunikation
Økonomi
Motiverende
Struktureret
Vedholdende

 

Lav dit eget skema og skriv dine egne svar ned.

Karriereudvikling