Opbygning af CV

Der findes ikke en grundlæggende manual for, hvordan et CV skal se ud. Vi anbefaler følgende elementer, når du skal opbygge et klassisk kronologisk CV.

Sådan opbygger du et CV

INDHOLD I CV'ET

Kontaktdata

Modtageren af dit CV skal kunne komme i kontakt med dig. Skriv derfor altid dit fulde navn, dit mobilnummer, din e-mailadresse, din postadresse og et link til din LinkedIn-profil.

Foto

Et foto af dig på dit CV skaber genkendelighed og gør dit materiale mere personligt. Du kan for eksempel bruge det billede, du bruger til din LinkedIn-profil. Det skal være et foto, hvor du kigger ind i kameraet, har en neutral baggrund og sender et professionelt signal.

Resumé / profil

Dit resumé kan være afgørende for, om du fanger læserens opmærksomhed. Du skal på få linjer fortælle på en fængende måde, hvilken erfaring og faglig profil du har. Resuméet bør maks. fylde 7-9 linjer og bør målrettes den/de stillinger, du søger.


Resumé/profilen bør indeholde:

 • En røde tråd i din karriere og dit faglige niveau og kombinér det med din erfaring. Supplér med konkrete udvalgte eksempler. 
 • Beskrivelse af enkelte relevante faglige spidskompetencer.
 • Kort beskrivelse af udvalgte personlige egenskaber, herunder hvad der kendetegner dig og din arbejdsstil.


Eksempel på profil:

HR konsulent med mange års erfaring samt stærk faglig fundering inden for hele HR-feltet, der spænder fra udvikling på organisations-, team-, og individniveau over rekruttering til HR-analyser samt compensation & benefit. Min erfaring stammer særligt fra brancher, hvor kundekontakt og høj service er et væsentligt omdrejningspunkt. Den røde tråd i faglige interesser såvel som i opgaver har i de seneste år været præget af vægt på rekruttering samt udvikling af medarbejdere inden for flere facetter af salg og kundeservice, hvor formidling og performance er i fokus.

Erhvervserfaring

En oversigt over dine ansættelser i kronologisk rækkefølge, hvor seneste ansættelse står først. Start med en overskrift, hvor der står 'Årstal – Titel/stillingsbetegnelse – Virksomhed'. Dernæst evt. en kort beskrivelse af virksomheden (maks. to linjer).

Teksten under hvert enkelt ansættelse kan du med fordel dele op i to afsnit:

Ansvarsområder/opgaver

 • ...
 • ...

Resultater

 • ...
 • ...

Benyt punktopstilling for at øge læsevenligheden og prioritér altid øverst, hvad der er relevant for modtageren af dit CV.

Du kan med fordel downloade ovenstående eksempel på et CV for at se, hvordan du kan opbygge et CV.

Tillidserhverv og/eller frivilligt arbejde

Har du erhvervsmæssige bestyrelsesposter eller frivilligt arbejde, kan du beskrive dem kort i forlængelse af din erhvervserfaring. Brug f.eks. overskrifterne ’Tillidserhverv’ eller ’Frivilligt arbejde’.

Uddannelse / kurser

En oversigt over din formelle uddannelse samt fagrelevante kurser. Skriv: ’Årstal – Navnet på uddannelsen – Uddannelsesstedet’, hvor seneste uddannelse står først.

Hvis du har deltaget i interne virksomhedskurser og/eller uddannelser, så beskriv kort indhold og niveau.

Sprog

En oversigt over, hvilke sprog du behersker. Du skal angive niveauet for dine sprogkompetencer – både skriftligt og mundtligt.

Eksempler:

 • Dansk: Modersmål
 • Engelsk: Flydende i skrift og tale
 • Spansk: Flydende i tale, skriver forståeligt 

IT-kompetencer

En oversigt over, hvilke relevante programmer du har arbejdet med, hvilket niveau du behersker dem på, samt evt. hvornår du senest har arbejdet i dem. 

Privat / fritid

Skriv lidt om, hvem du er som privatperson, herunder evt. din alder, lidt om din familiesituation og lidt om, hvilke fritidsinteresser du har.

Referencer

Her kan du blot skrive ’Referencer haves og oplyses på anmodning’.

Fem gode råd

 1. Skriv altid målrettet og relevant i forhold til den stilling, du søger.
 2. Konkretisér dine kompetencer og resultater. Kom med eksempler.
 3. Skriv det vigtigste først – din profil skal både fange og fastholde læserens interesse.
 4. Konvertér dit materialer til PDF-format, inden du sender eller uploader det.
 5. Husk at CV’et skal kunne stå alene.